Základní škola

Strategie

  • Vytváříme bezpečné prostředí pro vzdělávání založené na principech spolupráce a odpovědnosti.
  • Uplatňujeme přiměřeně prvky církevní školy.
  • Vytváříme podnětné a vstřícné prostředí.
  • Dbáme na rozvoj klíčových kompetencí žáků.
  • Podporujeme rozvoj gramotností u žáků.
  • Vedeme žáky k samostatnosti v myšlení, tvorbě projektů a jejich prezentaci, ke komunikaci a týmové práci.
  • Upřednostňujeme efektivní výuku s aktivním přístupem žáků před nemoderními postupy.
  • Využíváme možnosti diferenciace a individualizace výuky.
  • Zapojujeme digitální technologie do výuky.
  • Žákům poskytujeme motivační zpětnou vazbu formou průběžného hodnocení.

 

Vize

Církevní škola realizuje vzdělávání se všemi atributy, které charakterizují zřizovatele. Je kladen velký důraz na umělecké zaměření školy, ale vzhledem k tomu, že se jedná o základní školu, která musí plnit cíle vzdělávání v souladu se školským zákonem a připravit žáky na vzdělávání v dalších stupních vzdělávací soustavy, je třeba klást důraz také na vzdělávací obsahy dalších vyučovacích předmětů, připravit žáky na celou škálu oborů od přírodovědných přes humanitní až po umělecké, z nichž budou vybírat své vlastní zaměření a životní uplatnění. Zaměření na umělecké obory již od vstupu do vzdělávání může být v neprospěch žáků, kteří budou upřednostňovat např. technické obory a pochází například z katolických rodin.

Důležité je zajistit řádné fungování základní školy, umožnit žákům realizovat se v uměleckých oborech v odpoledních hodinách s výhodou umístění základní umělecké školy ve stejné nebo blízké budově, udržet a dále rozvíjet nabídku školní družiny a školního klubu a přiměřeně propojovat činnost základní a základní umělecké školy. Škola má velký potenciál v možnosti této součinnosti a dále má prostor k rozvoji ve vlastním základním vzdělávání, a to v práci s pedagogickým sborem, v používání vhodných metod a forem výuky, v rozvoji podmínek pro poskytování poradenských služeb.

Podmínky školy umožňují realizaci kvalitní výuky. Navázat na stávající výsledky pro zajištění požadovaného standardu základního a základního uměleckého vzdělávání s cílem vytvořit vstřícné, pracovní a přátelské prostředí pro žáky i pedagogické a nepedagogické pracovníky je úkolem i pro nový management školy.

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít