8. třída

Třídní učitelka:  

     

Týdenní plán 22. 6.  - 26. 6. 2020

Německý jazyk

 • opakování probraného učiva

 

Týdenní plán 15. 6.  - 19. 6. 2020

Německý jazyk

 • opakování probraného učiva
 • odevzdávání zapomenutých úkolů

 

Týdenní plán 8. 6. - 12. 6. 2020

Český jazyk

Gramatika

 • Vedlejší věty – učebnice str. 100-105.
 • Souřadně spojené vedlejší věty -  učebnice str. 106-109.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Sloh

 • Referát a recenze – pokračování práce na vlastní recenzi.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Literatura

 • Odraz světové války v literatuře.
 • Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

 • str. 69/cv. 5
 • pracovní sešit: dodělat lekci 6A

 

Německý jazyk

 • učebnice:
  • 61/3
  • 62/7
 • pracovní sešit:
  • 53/4 do 13. 6. poslat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě
  • 53/5, 6
  • 59/slovíčka

Přírodopis

 • Učebnice str. 68-69 přečíst.
 • Emailem mi odešlete odpovědi na zadané otázky.

 

Dějepis

 • Opakování - učebnice str.109-112.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Zeměpis

 • Učebnice str. 65- přečíst. Pracovní sešit str. 42/3a, 3b.
 • Vypracované zadání mi ofoťte a pošlete emailem.

 

Zdravověda

 • V rozsahu 10 vět mi mailem odešlete referát na téma Multikulturní společnost, názory, ohlasy.

 

Týdenní plán 1. 6. - 5. 6. 2020

Český jazyk

Gramatika

 • Stavba věty jednoduché - grafické znázornění – učebnice str. 94-96.
 • Souvětí podřadné -  učebnice str. 97-99.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Sloh

 • Referát a recenze – pokračování práce na vlastní recenzi.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Literatura

 • Odraz světové války v literatuře.
 • Karel Čapek – osobnost literatury první republiky.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

Učebnice:

 • str. 66/cv. 1, 2
 • str. 68/cv. 1

Pracovní sešit:

 • str. Str. 52/cv. 1, 2
 • str. 54/cv. 1, 2

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Monday:

Wednesday:

Thursday:

 •   Exercise book: page 56/3

Friday:                                                                             

 • Exercise book: page 57/4,5,6,7

 

Německý jazyk

 • učebnice:
  • 60/1 pročíst rozhovor
  • 60/žluté rámečky - pročíst si a pokusit se je pochopit
  • 61/3 zkusit si doplnit slovíčka obyčejnou tužkou
 • pracovní sešit:
  • 52/1, 2 do 6. 6. posat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě
  • 52/3
  • 59/slovíčka

 

Dějepis

 • České země za světové války – učebnice str. 106-107.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Přírodopis

 • Učebnice str. 66-67 přečíst.
 • Emailem mi odešlete odpovědi na otázky v učebnici str. 67/2, 4, 5.

 

Zeměpis

 • Učebnice str. 63-64 přečíst. Pracovní sešit str. 41/1b, 2.
 • Vypracované zadání mi ofoťte a pošlete emailem.

 

Zdravověda

 • Emailem mi odešlete referát v rozsahu 10 vět na téma MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST, POSTUP PŘI EVAKUACI OBYVATEL.

 

Osobnostní výchova

 • Ústava ČR.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Výtvarná výchova

 

Pč - šití

 • Na celý červen vyhlašuji libovolné téma. Ušijte si cokoliv vás napadne, inspirujte se nastávajícím létem.  

 

Týdenní plán 25. 5. - 29. 5. 2020

Český jazyk

Gramatika

 • Významový poměr mezi složkami v několikanásobném větném členu – učebnice str. 86-90.
 • Větné členy v přístavkovém vztahu -  učebnice str. 91-93.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Sloh

 • Referát a recenze – pokračování práce na vlastní recenzi.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Literatura

 • Literární věda a vrstvy literárního díla.
 • Newtonův mozek – Jakub Arbes.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

Učebnice:

 • str. 64 / cv. 1a, 1b, 2a, 3a, 3b
 • str. 65 / cv. 2, 3


Pracovní sešit: str. 51 / cv. 4, 5, 6

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Monday:

Wednesday:

 • Exercise book: page 73/6.1. Read and study.
 • Class book: page 69/4a. Print or copy in your note book, see First conditional.

Thursday:

Friday:                                                                             

 • Exercise book: page 55/4,5,6

 

Matematika

Téma: Procenta, výpočet základu, výpočet počtu procent.

Úkoly na tento týden:

 • Přečíst s porozuměním: učebnice str. 239.
 • Procvičit si výpočet základu na cvičeních: str. 240/1, 2, 3, 4, 5.
 • Písemně vypracovat cvičení a odevzdat mailem nebo přes google classroom: učebnice str. 240/1.
 • Přečíst s porozuměním: učebnice str. 241.
 • Procvičit si výpočet počtu procent na cvičeních: str. 241/1, 2, str 242/3, 4, 5, 6.
 • Písemně vypracovat cvičení a odevzdat mailem nebo přes google classroom: učebnice str. 241/1.
 • Doporučuji se podívat na videa:
  výpočet počtu procent: https://www.youtube.com/watch?v=ve2c8WxRuSs&t=3s
  výpočet základu: https://www.youtube.com/watch?v=Tbkonx6Iyjo

Podpora google classroom: pro přihlášené je online hodina matematiky ve středu 27.5.2020 v 10:00 hod.

 

Německý jazyk  

 • pracovní sešit: 
  • 49/4, 5
  • 50/6, 8 do 30. 5. poslat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě
  • 50/7, 9
  • 51/slovíčka

 

Přírodopis

 • Učebnice str. 64-65 přečíst.
 • Emailem odeslat odpovědi na otázky v učebnici str. 65/1,2,3

 

Dějepis

 • Stavovské povstání a třicetiletá válka - učebnice str. 101-104.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Zeměpis

 • Pracovní sešit str. 40/4,5.
 • Vypracované zadání mi ofoťte a pošlete emailem.

 

Osobnostní výchova

 • Kulturní bohatství.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Zdravověda

 • Emailem mi odešlete referát v rozsahu 10 vět na téma JAK JSEM TRÁVIL(A) VOLNÝ ČAS V OBDOBÍ KARANTÉNY.

 

Výtvarná výchova
Chcete se zkusit zapojit do výtvarné soutěže na téma "Naděje v medicíně"? Zde je více informací.

 

Týdenní plán 18. 5. - 22. 5. 2020

Český jazyk

Gramatika

 • Přívlastek těsný a volný; shodný a neshodný; přístavek
 • Rozvíjející větné členy holé, rozvité a několikanásobné - procvičení
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Sloh

 • Referát a recenze – práce na vlastní recenzi
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Literatura

 • Literární věda a vrstvy literárního díla.
 • Romaneto – Jakub Arbes.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Matematika

Téma: Rovnost, rovnice.

Úkoly na tento týden:

 • Přečíst s porozuměním Rovnost. Rovnice.: učebnice str. 127-128.
 • Do sešitu procvičit na příkladech: učebnice str. 127/1, 2, 3, str. 128/1.
 • Písemně vypracovat cvičení (včetně řešení) a odevzdat mailem přes google classroom: učebnice str. 127/3.
 • Podívat se na video:
  Co jsou rovnice? https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=bWR9HrxCQLI&feature=emb_logo

Podpora google classroom: pro přihlášené je online hodina matematiky ve středu 20.5.2020 v 11:00 hod.

 

Chemie

Pokračujeme v plánu na 3 týdny (11. - 29. 5. 2020) .

 

Fyzika

Aktuální téma: ZVUKOVÉ JEVY (učebnice str. 166-181).

 • Přečíst text Tón. Výška Tónu. (učebnice str. 170-171).
 • prezentace: https://slideplayer.cz/slide/11335106/
 • Přečíst text Ucho jako přijímač zvuku. (učebnice str. 172-173)
 • prezentace: https://www.slideserve.com/justis/ucho
 • dokončit pracovní list

Povinný úkol:

 • do 22.5.2020 odevzdat přes Google classroom vypracovaný pracovní list Zvukové jevy (1. část).

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Again please, send following exercises on email. Deadline: 21. 5. / Znovu prosím, pošlete následující cvičení na email. Termín 21.5. Exercise book, page 47/7, 48/3, 49/5, 50/2, 52/2, 53/3,1,2 . Thank you.

Monday:

 • Note book: class book: page 66/1,2. Copy and fill in the verbs.

Wednesday:

Thursday:

 •   Class book: page 67/1,2 Song. Read and answer by saying.

Friday:                                                                         

Exercise: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/everydayenglish?cc=cz&selLanguage=cs

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

Učebnice:

Pracovní sešit:

 • str. 49 / cv. 5
 • str. 50 / cv. 1, 2, 3

 

Německý jazyk  

 • učebnice: 56/18 (přečíst, dle potřeby přeložit)
 • pracovní sešit: 
  • 46/11, 13
  • 49/1, 2 vypracované poslat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě do 23. 5. 2020
  • 51/slovíčka

 

Dějepis

 • Nové rozpory a spojenectví - učebnice str. 98-100.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Osobnostní výchova

 • Demokracie její přednosti a úskalí.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Přírodopis

 • Učebnice str. 62-63 přečíst.
 • Emailem mi odešlete odpovědi na otázky v učebnici str. 63/1, 2, 3.

 

Zeměpis

 • Pracovní sešit str. 39/2,3.
 • Vypracované zadání mi ofoťte a pošlete emailem.

 

Zdravověda

 • Emailem mi odešlete referát v rozsahu 10 vět na téma OSOBNÍ BEZPEČÍ, PŘEKÁŽKY NARUŠUJÍCÍ OSOBNÍ BEZPEČÍ, PRAVIDLA PRO ZACHOVÁNÍ OSOBNÍHO BEZPEČÍ.

 

Pč - šití

Ručně nebo na stroji uši peněženku. Postup a materiál libovolný.

 

Týdenní plán 11. 5. - 15. 5. 2020

Český jazyk

Gramatika

Rozvíjející větné členy holé, rozvité a několikanásobné.

Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Sloh

Referát a recenze – pokus o vlastní recenzi.

Zpracuj cvičení zadané v classroomu.

Literatura

Literární teorie – próza (povídka, novela, román).

Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Matematika

Téma: Násobení mnohočlenu mnohočlenem, vzorce pro úpravu výrazů.

Úkoly na tento týden:

 • Přečíst s porozuměním Násobení mnohočlenu mnohočlenem: učebnice str. 111.
 • Do sešitu procvičit na příkladech: učebnice str. 111/1, 2, 3, str. 112/5.
 • Písemně vypracovat cvičení (včetně řešení) a odevzdat mailem přes google classroom: učebnice str. 111/3.
 • Přečíst s porozuměním Vzorce pro úpravu výrazů: učebnice str. 112, 113, 115.
 • Do sešitu procvičit na příkladech: učebnice str. 112/1, 2,  str. 113/5, 6, 7, 8, str. 114/9, 12, 13, str. 115/14, 16 (a-d), 17 (a-g), 18.
 • Písemně vypracovat cvičení (včetně řešení) a odevzdat mailem přes google classroom: učebnice str. 112/2 (a-c), str. 113/6 (a-c), str. 114/9 (a-c), 13 (a-c), str. 115/14 (a-c), 18 (a-c).
 • Podívat se na video:
  Algebraické vzorce https://www.youtube.com/watch?v=LC-PZH01tpA
  Rozklad na součin pomocí algebraických vzorců https://www.youtube.com/watch?v=H53OmzQGC2Q

Podpora google classroom: pro přihlášené je online hodina matematiky ve středu 13.5.2020 v 11:00 hod.

 

Chemie

Plán na 3 týdny (11.-29.5.2020).

Téma: Významné nekovy, polokovy a kovy (plán na 3 týdny 11.-29.5.2020).

Úkoly na následující 3 týdny:

 • Projít si informace a texty v učebnici na str. 50-70.
 • Vybrat si jeden z 21 prvků nabízených ke zpracování a vytvořit k němu krátkou prezentaci – template dostupný ve virtuální třídě (F, Cl, I, N, P, K, S, C, Si, Na, Mg, Ca, Fe, Cu, Al, Pb, Au, Ag, Pt, Ti, Zn) POZOR! Každý prvek může být vybrán jen jedním žákem!
 • 29.5.2020 vyplnit online kvíz na téma významné chemické prvky (kovy, polokovy, nekovy).

Úkoly k odevzdání:

 • Do 29.5.2020 připravit a odevzdat prezentaci o vybraném chemickém prvku.
 • 29.5.2020 vyplnit online kvíz o významných chemických prvcích.

Doporučuji (doplňkové online materiály k učebnici):

 

Fyzika

Aktuální téma: ZVUKOVÉ JEVY (učebnice str. 166-181).

 • Začít vypracovávat pracovní list.

Povinný úkol:

 • 11.5.2020 vyplnit online test: Zákony elektrického proudu v obvodech I.

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Please, send following exercises on email. Deadline: 21. 5. / Prosím, pošlete následující cvičení na email. Termín 21.5. Exercise book, page 47/7, 48/3, 49/5, 50/2, 52/2, 53/3,1,2 . Thank you.

Monday:

Wednesday:

Thursday:

 • Exercise book:  page  53/3,4,5,1,2,3,4

Friday:

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

Učebnice: str. 60/cv. 1, 2; str. 61/cv. 3, 4

Pracovní sešit: str. 48/cv. 1, 2, 3; str. 49/cv. 4

 

Německý jazyk   

 • učebnice: 
  • 55/15, 16 (pročíst, dle potřeby přeložit) 
 • pracovní sešit: 
  • 45/8, 9
  • 45/10 vypracované poslat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě do 16. 5. 2020 (inspirovat se můžete na zadané stránce z učebnice)
  • 51/slovíčka

Přírodopis

 • Učebnice str. 60-61 přečíst. Emailem odeslat odpovědi na otázky v učebnici str. 61/1,3,5.

Dějepis

 • Kultura a každodennost českých zemí na přelomu 19. a 20. století - učebnice str. 91-96.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Zeměpis

 • Učebnice str. 60-62 přečíst. Emailem odeslat odpovědi na otázky v učebnici str. 62/1,2, u druhé otázky uveďte nejméně tři přímořská rekreační střediska.

Osobnostní výchova

 • Typy států.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Zdravověda

 • V rozsahu 10 vět napište referát na téma SPORTOVNÍ AKTIVITA, JEJÍ DUŠEVNÍ A FYZICKÝ VÝZNAM PRO ČLOVĚKA.

 

Týdenní plán 4. 5. - 8. 5. 2020

Český jazyk a literatura

Gramatika

 • Podmět holý, rozvitý a několikanásobný.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Sloh

 • Referát a recenze – ke studiu teorie použijte učebnici str. 149-151.
 • Zpracuj cvičení zadané v classroomu.

Literatura

 • R. Bradburry- povídky Město (poslech).
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Matematika

Téma: Násobení a dělení mnohočlenů jednočlenem.

Úkoly na tento týden:

 • Přečíst s porozuměním: učebnice str. 106-110.
 • Do sešitu procvičit na příkladech: učebnice str. 107/1, 2, 3, 4, 5, str. 108/7, 8, 9, 10, 12, 13, str. 109/14, 15, 16, 17, 18, str. 110/21, 22, 24.
 • Písemně vypracovat cvičení (včetně řešení) a odevzdat mailem přes google classroom: učebnice str. 107/4, str. 108/7, str. 109/17, str. 110/24.
 • Podívat se na video:
  Násobení mnohočlenů https://www.youtube.com/watch?v=Q3WFgdTZekU
  Rozklad mnohočlenů pomocí vytýkání https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ
   

Podpora google classroom: pro přihlášené je online hodina matematiky ve středu 29.4.2020 v 11:00 hod.

 

Chemie

Téma: Vzduch. Kyslík. Vodík. Voda.

Pokračujeme v plánu z minulého týdne.

 

Fyzika

Aktuální téma: ELEKTRICKÝ PROUD (učebnice str. 118-142).

Povinný úkol:

 • Vypracovat druhou část pracovního listu, který je nahrán do virtuální třídy, případně zaslán na požádání emailem (pište na orgovanova@veselaskola.cz)
 • termín odevzdání: 7.5.2020

Doporučuji:

 

Německý jazyk 

 • učebnice: 
  • 53/13a (přečíst) 
  • 54/14 první dialog si přečtěte, v případě potřeby přeložte a ve druhém dialogu zkuste doplnit prázdná místa
 • pracovní sešit: 
  • 44/7 do 9. 5. poslat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě
  • 45/8, 9
  • 51/slovíčka

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Monday:

Wednesday:

 • Class book: page 63/4a. Complete the expressions by saying.
 • Notebook: Class book, page 63/4a. Copy and tanslate the expressions.
 • Exercise book: page 50/2,3.

Thursday:

Exercise book: page 51/4,5,6                            

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

online cvičení:

trpný rod: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

slovní zásoba: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/everydayenglish?cc=cz&selLanguage=cs

učebnice: 

pracovní sešit: dodělat lekci 5B

 

Přírodopis

 • Učebnice str. 58-59 přečíst.
 • Emailem odeslat odpovědi na všech pět otázek na str. 59.

 

Dějepis

 • Rozvoj hospodářství v českých zemích - učebnice str. 88-90.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Zeměpis

 • Učebnice str. 58-60 přečíst.
 • Emailem odeslat odpověď v učebnici na str. 60/1.
 • Emailem odeslat odpověď v pracovním sešitě str. 37/5.

 

Osobnostní výchova

 • Vznik státu a jeho funkce.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Zdravověda

Emailem odeslat referát v rozsahu 10  vět na téma PROTIDROGOVÉ CENTRUM, MOŽNOSTI POMOCI A LÉČBY.

 

Pč - šití

 Ručně nebo na stoji si uši polštářek, zde je návod. https://www.youtube.com/watch?v=eYrRMsokQ5o

 

Týdenní plán 27. 4. - 1. 5. 2020

Český jazyk

Gramatika

Větná stavba – Rozvíjející větné členy – způsob vyjádření závislosti (shoda, řízenost, slabá závislost-přimykání) – opakuj teorii a procvičuj.

Materiál je připraven v classroomu.

Sloh

Referát a recenze – ke studiu teorie použijte učebnici str. 149-151

Zpracuj cvičení zadané v classroomu.

Literatura

Vědecko-fantastická literatura

Orwell – Farma zvířat.

Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Matematika

Téma: Výrazy s proměnnými, sčítání a odčítání.

Úkoly na tento týden:

 • Přečíst s porozuměním: učebnice str. 101-102.
 • Do sešitu procvičit na příkladech: učebnice str.: 102/1, 2, 3, 4, 5, str. 103/6, 7, 8, 9, 10, 104/11.
 • Přečíst s porozuměním: učebnice str. 105.
 • Do sešitu zkusit vyčíslit: učebnice str. 105/1, 2, 3, 4, str. 106/5, 7, 8, 9.
 • Písemně vypracovat cvičení (včetně řešení) a odevzdat mailem přes google classroom: učebnice str. 102/3, str. 103/6, str. 105/4, str. 106/7.

Podpora google classroom: pro přihlášené je online hodina matematiky ve středu 29.4.2020 v 11:00

 

Chemie

Téma: Vzduch. Kyslík. Vodík. Voda.

Pokračujeme v plánu z minulého týdne.

 

Fyzika

Aktuální téma: ELEKTRICKÝ PROUD (učebnice str. 118-142).

Povinný úkol:

 • Vypracovat druhou část pracovního listu, který je nahrán do virtuální třídy, případně zaslán na požádání emailem (pište na orgovanova@veselaskola.cz)
 • termín odevzdání: 7.5.2020

Doporučuji:

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Again, please (for those who haven't done it yet), send following exercises on email. Deadline: 27. 4. Znovu, prosím ( pro ty co to ještě neudělali), pošlete následující cvičení na email. Termín 27.4. Exercise book, page 35/6, 38/1, 40/2, 43/4, 44/3, 45/4, 46/3 and 46/5. Thank you.

Monday:

Wednesday:

 • Exercise book: page 48/1,2,3
 • Notebook: Class book, page 61/4. Read, copy and match the charts.

Thursday:

 • Exercise book:  page 49/4,5

Class book: page 61/5a,6a,b.  Listen, read and answer the questions by saying.  https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs Page 61, Exercise 6a                                                                                                                                     

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

Článek, který vysvětluje trpný rod: https://www.helpforenglish.cz/article/2006080802-trpny-rod-the-passive

Učebnice:

Pracovní sešit:

 • str. 44/cv. 3
 • str. 45/cv. 4, 5, 6

 

Německý jazyk

 • učebnice: 
  • 52/7, 10a
  • 53/11 přečíst a zodpovědět otázky, které tam jsou
 • pracovní sešit: 
  • 44/4
  • 44/5, 6 poslat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě do 2. 5. 2020
  • 51/slovíčka

 

Přírodopis

 • Učebnice str. 56-57 přečíst. Školní sešit nákres a popis čichového a chuťového ústrojí. Emailem opovědět na zadané otázky.

 

Zeměpis

 • Učebnice str. 48-51 přečíst. Emailem odpovědět na otázky v pracovním sešitě str. 36/3a, 3c.

 

Osobnostní výchova

 • Vznik lidského života.
 • Etické otázky kolem asistované reprodukce.

Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Dějepis

 • Proměna rakouské říše po roce 1848; učebnice str. 82-85.
 • TGM - česká otázka, rukopisy, Hilsneriáda; učebnice str. 86-7.

Materiál (včetně videa) je připravený v classroomu.

 

Zdravověda

 • Emailem odeslat v rozsahu 10 vět referát na téma PROJEVY NÁSILÍ V SOUČASNÉ DOBĚ.

 

Týdenní plán 20. 4. - 24. 4. 2020

Český jazyk

Gramatika

Větná stavba – Rozvíjející větné členy – nerozvité, rozvité a několikanásobné – opakuj teorii a procvičuj.

Ke studiu a procvičování využij stránky:

https://www.mojecestina.cz/article/2012092701-vetne-cleny-zakladni-prehled (základní teorie)

https://www.pravopisne.cz/2012/11/pravidla-rozvijejici-vetne-cleny/ (teorie pro 8. třídu)

https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/skladba-vet-syntax/vetne-cleny/ (procvičování)

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny (projdi si co nejvíc cvičení, aby se ti poznávání větných členů stalo přirozeností)

Větná stavba – Rozvíjející větné členy – zvláštní formy nerozvitého větného členu – učebnice str. 75 (zapiš teorii do sešitu).

Větná stavba – Vyjádření závislosti větných členů na členech řídících – shoda, řízenost, přimykání – učebnice str. 77 (zapiš teorii do sešitu).

Větná stavba – Příslověčné určení – přepiš si tabulku s druhy Pu do sešitu; procvič jeho určování pomocí:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-prislovecne-urceni

Sloh

Výtah – ke studiu teorie použijte:

https://sprehledem.webnode.cz/a8-rocnik-cj/sloh/

Vytvoř si zápis o vlastnostech výtahu.

Zpracuj cvičení zadané v classroomu.

Literatura

Vědecko-fantastická literatura

Rozliš ve svém zápise do sešitu dvě fáze tohoto druhu literatury:

1. Okouzlení technikou v 19. století (Verne)

2. Hrozbu, kterou autoři cítí při představě zneužití vědy a techniky; obava z budoucnosti (Orwell + Bradberry)

Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Matematika

Téma: Výrazy

Úkoly na tento týden:

 • Přečíst s porozuměním: učebnice str. 99 – 100
 • Do sešitu procvičit na příkladech: učebnice str.: 100/3, 4
 • Do sešitu zkusit vyčíslit alespoň jeden výraz z cvičení 5 na str. 100
 • Písemně vypracovat cvičení a odevzdat mailem přes google classroom: učebnice str. 101/6a, 6b, 6c

Podpora google classroom: pro přihlášené je online hodina matematiky ve středu 22.4.2020 v 11:00

 

Chemie

Plán na 3 týdny, tj. 20. 4. – 7. 5. 2020

Téma: Vzduch. Kyslík. Vodík. Voda.

Úkoly na následující 3 týdny:

 • Přečíst s porozuměním: učebnice str. 40. – 49
 • Vybrat si jedno téma (Vzduch. Kyslík. Vodík. Voda.) a zpracovat k němu libovolný výstup z následujícího výběru:
  • Vypracovat jeden ze čtyř pracovních listů (k dispozici v google classroom nebo na vyžádání mailem)
  • Enviromentální plakát velikosti A4
  • Vymyslet vlastní tajenku (s použitím informací a termínů z dané oblasti)
  • Ppt prezentace pro spolužáky
  • Krátké video s domácím pokusem

Doporučuji (doplňkové online materiály k učebnici):

 

Fyzika

Aktuální téma: ELEKTRICKÝ PROUD (učebnice str. 118-142)

 • Přečíst text Měříme elektrický proud (učebnice str. 125-127),
  podívat se na prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/2345852/
  ústně si zodpovědět na otázky na str. 128
 • Přečíst text Měříme elektrické napětí (učebnice str. 129-130)
  podívat se na prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/2611280/
  ústně si zodpovědět na otázky na str. 131-132

Povinný úkol:

 • Vypracovat první část pracovního listu, který je nahrán do virtuální třídy, případně zaslán na požádání mailem (pište na orgovanova@veselaskola.cz)
 • termín odevzdání: 24.4.2020

 

Německý jazyk 

 • učebnice: 
  • 51/4 a) číst nahlas, b) doplnit koncovky
  • 52/7
 • pracovní sešit: 
  • 43/2 + 43/3 vypracované poslat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě do 25. 4. 2020
  • 51/slovíčka

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)
UČEBNICE:
Str. 56 / cv. 1 (Spojit), 2 (Přečíst text a doplnit slovíčka z cvičení 1: Zde je odkaz, ve kterém si celý text můžete pustit, pozor, v odkazu je to cvičení 2a: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs)

Str. 57 / cv. 3

PRACOVNÍ SEŠIT:
Str. 44 / cv. 1, 2
Str. 76 / naučit sloupeček 5A (vypsta nová slovíčka)

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Please, send following exercises on email. Deadline: 27. 4. / Prosím, pošlete následující cvičení na email. Termín 27.4. Exercise book, page 35/6, 38/1, 40/2, 43/4, 44/3, 45/4, 46/3 and 46/5. Thank you.

Monday:

Wednesday:

Thursday:

Friday:

 • Exercise book: page 46/4,5

 

Dějepis

Proměny ve společnosti - učebnice str. 75-76

Světové vynálezy a objevy - učebnice str. 77-80

Ke studiu lze též použít následující odkaz:

http://web.feminismus.cz/historie.shtml

https://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/vystavy/archiv/1/

https://videacesky.cz/video/skola-zivota-filozofie-karl-marx

 

Přírodopis

Učebnice str. 54-55 přečíst. Školní sešit- nákres a popis sluchového ústrojí. Emailem odeslat odpovědi na zadané otázky.

 

Zeměpis

Učebnice str. 52-53 přečíst. Emailem odeslat odpovědi na zadané otázky.

 

Osobnostní výchova

 • Mezilidské vztahy – láska a zamilovanost
 • Manželství  a jeho slasti a strasti

Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Zdravověda

Emailem odeslat referát v rozsahu 10 vět na téma Otužování, možnosti otužování.

 

Pč - šití (7. třída a 8. třída)

Uši si ručně, nebo na stroji, vlastní vlajku. 

 

Týdenní plán 13. 4. - 17. 4. 2020

Český jazyk

Gramatika

Větná stavba – Rozvíjející větné členy - učebnice str. 75-76. Teorii si zapiš do sešitu.

Ke studiu a procvičování lze využít i stránky:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny

https://www.mojecestina.cz/article/2012092701-vetne-cleny-zakladni-prehled

https://www.pravopisne.cz/2012/11/pravidla-rozvijejici-vetne-cleny/

Vypracuj cvičení: 2 str. 76.

Sloh

Výklad - učebnice str. 146.

Zpracuj cv. 5 a,b,c. str. 146. Výsledky pošli prostřednictvím Classroomu.

S teorií může pomoci i stránka:

https://www.pravopisne.cz/2019/01/slohovy-utvar-vyklad/

Literatura

Literatura faktu

Podívej se na představení knihy Petra Síse Zeď

https://www.youtube.com/watch?v=a_GbbVzKKfQ

Zamysli se do jakého žánru tato kniha spadá?

Vypiš do sešitu znaky tohoto žánru; co musí autor dodržet, co používá…

Poslechni si další ukázku tohoto žánru a odpověz na otázky v classroomu:

https://www.youtube.com/watch?v=FpOJTmeb-bo

 

Německý jazyk 

 • učebnice: 
  • pročíst/přeložit str. 49 
  • 51/3 přepsat do sešitu, doplnit, doplněné vyfotit a do 18. 4. poslat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě
 • pracovní sešit: 43/1 + 51/slovíčka

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Wednesday:

Thursday:

Friday:

Exercise book: page 44/3

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

Učebnice

 • str. 54 / cv. 1 (napsat 10 vět o obrázku), 3 (doplnit věty), 4


Pracovní sešit

 • str. 41 / cv. 3, 4
 • str. 42 / cv. 1, 2, 3
 • str. 43 / cv. 4

 

Matematika

Opakujeme – všechno o kružnici a kruhu

 • Učebnice str. 96 – 98 - příklady na procvičení

Povinné úkoly k odevzdání:

 • Do pátku 17.4.2020 (resp. do neděle 19.4.2020): učebnice str. 96 – 98 vybrat si 1 libovolný příklad, zpracovat ho do sešitu (zápis, postup, výpočet, odpověď) a odevzdat přes classroom (emailem jen výjimečně).

 

Chemie

Aktuální téma:

 • Pokračujeme v tématu Chemické reakce (učebnice str. 30-39)
 • Pracovní list bude k dispozici v online google classroom, nebo na vyžádání zašlu mailem (orgovanova@veselaskola.cz)
 • Úkol: přečíst a zpoznámkovat učebnici str. 38-39

Doporučuji:

 

Fyzika

Aktuální téma: ELEKTRICKÝ PROUD (učebnice str. 118-142)

 • Přečíst text Co už víme o elektrickém proudu (učebnice str. 118-120), podívat se na p.rezentaci: https://slideplayer.cz/slide/2652714/, ústně si zodpovědět na otázky na str. 120-121
 • Přečíst text Co je elektrický proud (učebnice str. 122-124), podívat se na prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/2342604/, ústně si zodpovědět na otázky na str. 124.
 • Úkol: vypsat si do sešitu schematické značky (str. 118)

Povinný úkol:

 • Vypracovat první část pracovního listu, který je nahrán do virtuální třídy, případně zaslán na požádání emailem (pište na orgovanova@veselaskola.cz)
 • termín odevzdání: 24. 4. 2020

 

Přírodopis

 • učebnice str. 52-53 přečíst, školní sešit - nákres a popis lidského oka ze str. 52, emailem odeslat odpovědi na zadané otázky

 

Dějepis

Druhá fáze průmyslové revoluce - učebnice str. 72-74.

Ke studiu lze též použít následující odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=8cCPFw49H3A

https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I

https://www.youtube.com/watch?v=nj18aN63F6M

https://www.youtube.com/watch?v=iNHv7Xq7GHI (a následující díly)

 

Zeměpis

 • pracovní sešit str. 32/3, emailem odeslat odpověď na otázku z pracovního sešitu str. 32/5

 

Osobnostní výchova

 • Mezilidské vztahy – autorita, solidarita, altruismus, egoismus.
 • Konflikt – vnitřní a vnější konflikt; fáze konfliktu; jednání v konfliktních situacích.

Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Zdravověda

 • emailem odeslat referát na téma Koronavirus, ochrana zdraví

 

Týdenní plán 6. 4. - 10. 4. 2020

Český jazyk

Gramatika

 • Větná stavba – Základní větné členy - učebnice str. 72-74

Ke studiu a procvičování lze využít i stránky:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny

https://www.pravopisne.cz/2019/04/zakladni-skladebni-dvojice-pravidla/

 • vypracuj cvičení: 1-5 str. 73-74

Sloh

 • výklad - učebnice str. 143-145
 • prostuduj článek Televize a žánry a  zpracuj cv. 2. str. 144
 • prostuduj článek Netopýři vidí ušima a  zpracuj cv. 3. str. 144. Bod c) zpracuj písemně a pošli prostřednictvím Classroomu.
 • S teorií může pomoci i stránka: https://www.pravopisne.cz/2019/01/slohovy-utvar-vyklad/

Literatura

 • Literatura faktu
 • nastudujte z následujícího článku o teorii literatury, jak se liší: paměti, deník, cestopis, životopis a non fiction

https://www.vaseliteratura.cz/teorie-literatury/626-literatura-faktu

 • zpracujte si do sešitu znaky cestopisné literatury
 • objevte další české autory cestopisů a vypište si je do sešitu.

Jan Eskymo Welzl – Lucky Jan (Ledové povídky)

 • zjistěte víc o autorovi výše zmíněného díla
 • vytvořte jeho medailon v podobě kresleného plakátku
 • poslechněte si jednu z povídek dalekého severu a zodpovězte otázky zadané ve virtuální třídě: https://www.youtube.com/watch?v=p6F8CGy6hAs&t=3s

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Monday:  

Wednesday:

Thursday:

 • Class book: page 55/1a  Read the sentences.
 • Notebook: page 55/1b  Rewrite with correct punctuation . Page 55/2 Copy the rules in your notebook, by adding : 1. quotation marks  2. a comma 3. a question mark 4. an apostrophe 5.a full stop
 • Class book: page 55/1a Listen and read the song. https://www.youtube.com/watch?v=3GPZDX9_2oE

Zaslat emailem: Exercise book, page 35/6, 38/1, 40/2 a 43/4

 

Anglický jazyk

Online procvičování:

Učebnice: ​​​​

 • str. 52 / cv. 1b (Přečíst text a odpovědět na otázky), 2 (Odpovědět na otázky)
 • str. 53 / cv. 2 (Odpovědět na otázky), 3 (najít věci na obrázku)

Pracovní sešit

 • str. 40/ cv. 1, 2

Pošlete mi prosím naskenovaná cvičení z učebnice a pracovního sešutu na online Classroom!  Děkuji.

 

Německý jazyk  

 • pracovní sešit: Wiederholungstest
  • 40/1, 2, 3 + 41/6, 8
  • 41/7 (do 11. 4. poslat přeložené e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě) 
  • 42/slovíčka

 

Matematika

Nová látka – část kružnice, části kruhu

Povinné úkoly k odevzdání:

 • Do středy 8.4.2020 (resp. do konce týdne, tj. do neděle 12.4.2020): učebnice str. 85/5, 6, str. 86/9 – vypracovat do sešitu (hlavně napsat výpočet), ofotit a odevzdat přes virtuální třídu nebo mailem
 • Do pátku 17.4.2020 (resp. do neděle 19.4.2020): učebnice str. 89/5, 6, str. 89/8 - vypracovat do sešitu (hlavně napsat výpočet), ofotit a odevzdat přes virtuální třídu nebo mailem
 • Do pátku 17.4.2020 (resp. do neděle 19.4.2020): učebnice str. 92/3, str. 93/7, str. 95/13 - vypracovat do sešitu (hlavně napsat výpočet), ofotit a odevzdat přes virtuální třídu nebo mailem

Prémiové (nepovinné, ale patřičně ohodnocené) úlohy:

 • Učebnice str. 86/12, str. 89/10, str. 94/10c

 

Chemie

Aktuální téma:

 • Pokračujeme v tématu Chemické reakce (učebnice str. 30-39)

Práce k odevzdání – 2 pracovní listy dle vlastního výběru – prostřednictvím google classroom nebo emailem (Pracovní list na vyžádání – pište na orgovanova@veselaskola.cz). Termín odevzdání: 17.4.2020. Vybírat můžete z:

 • Proč se po dešti ochladí?
 • Mol, který nelétá.
 • Konec trabantů v Čechách.
 • Výbušnina v kamnech.
 • „Freeze-Wait_Reanimate!“

 

Fyzika

Aktuální téma:

 • Pokračujeme v tématu Elektrické jevy (učebnice str. 98-117), konkrétně Siločáry elektrického pole, učebnice str. 114-115, zodpovědět na otázky na str. 116-117 (ústně)

Povinný úkol:

 • vypracovat pracovní list, který je nahrán do vir

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít