3. třída

Třídní učitelka:        

 

 

Týdenní plán 6. 4. - 10. 4. 2020

Prosím, úkoly k odevzdání nafoťte nebo naskenujte a zašlete na můj mobilní telefon,  ev. na  e-mail.

Český jazyk

 • opakujte si řady vyjmenovaných slov po B, L, M (naučit zpaměti) 
 • opakujte si PÁDOVÉ OTÁZKY (naučit zpaměti) 
 • učebnice str. 60/1, 3, 4 - ústně, str. 61/1 - ústně 
 • pracovní sešit str. 40/1 - 4, str. 41/1 - 3

K odevzdání: z knihy přepište cvičení 5 na str. 73 (na volný list s linkami)

 

Matematika

geometrie 

OPAČNÉ POLOPŘÍMKY

 • učebnice str. 118/1, 2 - pomalu čtěte a přemýšlejte
 • str. 118/3 - ústně
 • pracovní sešit č.1 str. 45/1 - 6

aritmetika

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL

 • učebnice str. 44/5 a 7 - (pomalu čtěte a přemýšlejte)
 • str. 44/6 a 8 (dobrovolné - na volný list papíru)  
 • pracovní sešit č.2 str. 4/1 - 6
 • učebnice str. 45/9 a 10  - (dobrovolné)  

 K odevzdání:  příloha (naleznete v e-mailu)

 

Prvouka

 • pracovní sešit  str. 26 - 27 celé, příloha (naleznete v e-mailu)

 

Anglický jazyk

 • Class book: page 43. Read the story.

Revision: Notebook: page 46. Draw the pictures in your notebook (a,b,c,d,e) and write:

a) Do you like yoghurt? No, I don't.  

b) Whose hat is this? It's my brother's. 

c) How many legs has the bug got? It's got six legs.

d)Have you got a blue jacket? No, I haven't.

e) Stamp your feet!

 

Hudební výchova

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k tomu, že nevíme, kdy budou školy opět zpřístupněny, posílám níže seznam látky, která měla být během následujících měsíců probrána. Protože předmět HV nemá učebnice, je její prostudování závislé na vyhledávání informací na internetu. Chápu, že při těchto podmínkách není možné vše zvládnout, proto rozsah nastudované látky ponechám na možnostech každého z vás. Abych však mohla vaše dítě hodnotit, zadávám písemné zpracování jednoho z níže uvedených témat. To můžete zpracovat buď elektronicky (word, powerpoint, atd.), nebo v papírové podobě. Tuto práci pak zašlete na email: frassova@veselaskola.cz. Ti, co ji budou zpracovávat v papírové podobě, ji buď mohou vyfotit a rovněž zaslat, nebo mi ji po návratu do školy odevzdat. Pokud bude něco nejasného, či budete mít nějaké dotazy, neváhejte mne kontaktovat. Přeji vám mnoho sil, pevné zdraví a budu se těšit na shledání v naší škole.

Se srdečným pozdravem

Pavla Frassová

Zmrzlá voda:

 • povídání o přírodě, jejích úkazech
 • poslech: Antonio Vivaldi – Čtvero ročních období
 • solmizační slabiky: DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO

Bydliště:

 • povídání o muzikantech, jejich cestách do zahraničí, ale o důležitosti mít se kam vrátit
 • poslech: Kde domov můj – Česká národní hymna – vysvětlení historické i textové
 • vymýšlíme báseň s názvem Šneček a zkoušíme ji zhudebnit

Vlak:

 • povídáme si o dopravních prostředcích
 • poslech: Arthur Honegger – Pacific 231
 • vysvětlujeme si pojmy rytmus, melodie, dynamika, tempo, hudební barva

Vdavky:

 • svatby dnes / kdysi a ve městě / na vesnici
 • poslech: Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta
 • vysvětlujeme pojmy nota a pomlka + druhy

Tanec:

 • co to je, k čemu slouží + druhy
 • poslech: Antonín Dvořák – Slovanský tanec č. 15
 • dělení hudebních nástrojů (smyčcové, dechové dřevěné a žesťové, bicí)

 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Pod návalem učení nezapomeňte, že je tu jaro a vstoupili jsme do Svatého týdne a máme tu Velikonoce! Pomozte doma s velikonoční výzdobou.

BONUS: Pro zručné kluky jistě nebude problém uplést pomlázku. A pokud nemáte, jak získat vrbové proutky, můžete si je vyrobit z papíru - tzv. papírový pedig! Zde je návod.
Výhoda papírových proutků je, že se dají donekonečna nastavovat a dají se z nich plést i košíky (sám jsem vyzkoušel:-) A do toho se můžou pustit všichni, kluci i holky... Chce to jen mít hodně trpělivosti, zkoušet a zkoušet.

 

Týdenní plán 30. 3. - 3. 4. 2020

Český jazyk

 • opakujte si řady vyjmenovaných slov po B, L, M
 • zopakujte si poučky PODSTATNÝCH JMEN: učebnice str. 55 - 58 (zaměřte se na poučky v oranžových rámečcích, ostatní je dobrovolné) 
 • naučte se PÁDY PODSTATNÝCH JMEN: (viz příloha) + učebnice str. 60 (zde si přečtěte poučku v růžovém rámečku a cv. 2 ústně)
 • procvičte si pravopis u vyjmenovaných a příbuzných slov: DMÝCHAT, CHMÝŘÍ, NACHOMÝTNOUT SE, LITOMYŠL 
 • učebnice str. 73/3, 4 a str. 75 (pouze nahoře báseň k vyjmenovanému slovu MÝTO - přečtěte si) + příloha 
 • pracovní sešit str. 39/1 - 4

Matematika

geometrie: POLOPŘÍMKA

 • učebnice str. 117/1, 2 - pomalu čtěte a přemýšlejte
 • str. 117/3    - na volný list - dobrovolné
 • pracovní sešit č. 1 str. 44/1 - 6

aritmetika: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL

 • učebnice str. 43 - prostudujte poučky v růžových rámečcích
 • str. 43/1 - 4 (dobrovolné - na volný list papíru)
 • pracovní sešit č. 2 str. 3/1 - 5

 

Prvouka

 

Anglický jazyk

Monday

 Do you like ice cream? Yes I do/ No, I don't.

 Do you like chocolate ? Yes I do/ No, I don't.

 Do you like yoghurt? Yes I do/ No, I don't.

Wednesday

 • Class book: page 42. Read the page.
 • Exercise book: 42/1,2 

Friday

 • Class book: page 44. Read the page.
 • Note book: Copy the chart and complete.

 

Výtvarná výchova

Zkus vytvořit dílo ve stylu pointilismu - je to v směr malířství na konci 19. století: http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=89

Podívej se na jarní krajinu kolem sebe. Stylem pointilismu vytvoř malbu (nejlépe temperami) nebo kresbu (nejlépe fixou). 

 • POINT = tečka, bod

 • kladení tisíce teček barev vedle sebe

 • kontrast

 • barva rozkládána na obraze na barevné body

Své dílo doma vystav na prosluněné místo, určitě z něj budete mít všichni radost:-)

 

Týdenní plán 23.3. - 27. 3. 2020

Český jazyk

      - opakujte si řady vyjmenovaných slov po B, L, M

      - tento týden se naučíme vnímat a psát vyjmenovaná a příbuzná slova: HMYZ, MYŠ, HLEMÝŽĎ, MÝTIT, ZAMYKAT, SMÝKAT

      - učebnice str. 66 - prohlížíme si obrázky s vyjmenovanými slovy - tvoříme si věty

      - učebnice str. 71/1 - 3, 72 celá str. a 73/3

      - pracovní sešit: str. 37 a 38 - vypracujte všechna cvičení

      - stále platí: denně trénujte čtení nahlas (15 - 20 min.) - ze své oblíbené knihy nebo z čítanky

      - TV vysílání: ČT vysílá denně od 9 hod. výukový pořad UčíTelka, 

      - Radio Junior: výukový poslech

 

Matematika

    geometrie

       - na čistý papír si trénujte rýsování rovnoběžek pomocí dvou pravítek

       - pracovní sešit č. 1 str. 42/7 (k vypracování tohoto cvičení použijte učebnici str. 109/2 (NÁZVY TĚLES) 

       - prostudujte v učebnici str. 116 a naučte se JEDNOTKY DÉLKY

       - pracovní sešit č. 1 str. 43/1 -  toto cvičení vypracujte na volný list a prázdné místo využijte na přepsání tabulky z učebnice str. 116/1,  3 - JEDNOTKY DÉLKY

       - pracovní sešit č. 1 str. 43/2 - 6 - vypracujte všechna cvičení

     aritmetika

       - denně si opakujte malou násobilku

       - učebnice str. 48/2, 49/5, 50/2, 51/5 - příklady přepište na volný list papíru a vypočítejte (zatím nezaokrouhlujte)

 

Prvouka

        - pracovní sešit  str. 21 - 22 celé (viz příloha)

        - učebnice str. 18 (VODA V KRAJINĚ), str. 13 (ORIENTAČNÍ PLÁNEK), str. 16 - 17 (KRAJINA V OKOLÍ DOMOVA) (viz příloha)

 

Anglický jazyk

Monday

 • Class book, page 9, 13, 17, 23, 27, 31, 37 and 41 : Read - My friend is a monster /Přečíst si všechny části/ 
 • Class book, page 19 - Revison : Play the game ,answer the questions  /Odpovědět na otázky ústně/
 • Notebook : Write first and second column. /Opsát první a druhý řádek ( What's this? ... Point to a girl)

 

Wednesday

Friday

 

Výtvarná výchova

Zkuste doma vytvořit obrázek člověka, jak ho asi vnímá Pán Bůh. A pošlete ho do soutěže! A pokud už máte obrázek, zkuste toto téma zpracovat 3D - z modelíny, hlíny, papíru, přírodnin - vyfoťte a také pošlete do soutěže!

Týdenní plán 16.3. - 20. 3. 2020

Český jazyk

-  naučíme se řadu vyjmenovaných slov po M (máte v příloze)

      -  zároveň si otevřeme učebnici na str.66 a sledujeme obrázky k vyjmenovaným slovům po M

      -  tento týden se zaměříme na vyjmenovaná slova: MY - MÝT - MYSLIT - MÝLIT SE

      -  v učebnici si důsledně pročteme str.69-70

      -  pracovní sešit str.35-36 - průběžně vypracujte všechna cvičení

      -  v učebnici prostuduj str.69-70

      -  prosím, denně trénujte hlasité čtení (15-20min.)

 

Matematika

Geometrie - str.41 - pracovní sešit 1 - cvičení 6, 7, 8 (máme tedy již celou stranu),  učebnice str. 114-115

                    - str.42 - pracovní sešit 1 - cvičení 1-6, cvičení 7 zatím ne

Aritmetika - pracovní sešit 2 str.6 - dokončíme celou stranu a návod si prostudujeme v učebnici na str.48-51 (návody jsou vždy v oranžovém rámečku nahoře v knize) 

 

Prvouka
doplň pracovní listy z přílohy a prostuduj si text v příloze

 

Anglický jazyk

Wednesday

 

Color revision - Point to something pink, yellow, blue, black, white, red orange...

The crazy clothes shop revision- Point to a skirt, jumper, hat, jacket, dress.

 Answer the question: Have you got ....? Yes I have/ No I haven´t got ( skirt, shirt, shoes ...)

Class book , page 38 : Read the poem and repeat. 

 

Friday

Listen and sing https://www.youtube.com/watch?v=lLI6OgynvE8

Class book page 40 : Read the page.

Minitest 8 : write the test

 

Výtvarná výchova

Zkuste doma vytvořit obrázek člověka, jak ho asi vnímá Pán Bůh. A pošlete ho do soutěže!

 

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít