3. třída

Třídní učitelka:        

 

Týdenní plán 22. 6. - 26. 6. 2020

Český jazyk

 • opakujte si ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV po B, L, M, P, S a V - zpaměti
 • opakujte si PÁDOVÉ OTÁZKY - zpaměti
 • SLOVNÍ DRUHY – TVAROSLOVÍ – učebnice str.126 – 127 – zatím se naučte jen vyjmenovat slovní druhy – zpaměti
 • SLOVESA - učebnice  str. 87 – pozorně si přečtěte obsah růžového rámečku
 • OSOBA, ČÍSLO A ČAS SLOVES - učebnice str. 88 - pozorně si přečtěte obsah růžového rámečku, dle přílohy se nauč osoby pro číslo jednotné a množné
 • učebnice str. 89 - pozorně si přečtěte obsah růžového a modrého rámečku a pamatujte si
 • SLOVESA – INFINITIV + ZVRATNÁ SLOVESA (viz příloha)
 • učebnice str. 128 – 134, VĚTA JEDNODUCHÁ, SOUVĚTÍ, ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE
 • pracovní sešit  str. 10, 11, 12 a 13 – vypracujte všechna cvičení
 • učebnice str. 120/1  – přečtěte si článek, modře vyznačená slova jsou příslovce
 • učebnice str. 120 – prostudujte modrý rámeček
 • učebnice str. 121 – pozorně si přečtěte modrý rámeček
 • učebnice str. 121/1 – přečtěte si článek, modře vyznačená slova jsou předložky
 • učebnice str. 122 - pozorně si přečtěte modrý rámeček
 • učebnice str. 122/1 – přečtěte si článek, modře vyznačená slova jsou spojky
 • učebnice str. 123 – pozorně si přečtěte modrý rámeček
 • učebnice str. 123/1 – přečtěte si článek, modře vyznačená slova jsou částice
 • učebnice str. 124 – pozorně si přečtěte modrý rámeček
 • pracovní sešit  str. 14 a 15 – vypracujte všechna cvičení - opakování

 

Matematika

 aritmetika

 SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO TISÍCE. DĚLENÍ SE ZBYTKEM

 • učebnice str. 89 - 101
 • pracovní sešit č. 2 str. 28 - 33 - vypracujte všechna cvičení 

 

Prvouka

ŽIVOČICHOVÉ

 • učebnice str. 46 - 53
 • pracovní sešit  str. 51, 52, 53, 54 a 55

 

Týdenní plán 15. 6. - 19. 6. 2020

Český jazyk

 • opakujte si ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV po B, L, M, P, S a V - zpaměti
 • opakujte si PÁDOVÉ OTÁZKY - zpaměti
 • opakujte si PODSTATNÁ JMÉNA a VLASTNÍ JMÉNA -  viz. přílohy, ev. učebnice str.55 – 60 (růžové rámečky) – zpaměti
 • SLOVNÍ DRUHY – TVAROSLOVÍ – učebnice str.126 – 127 – zatím se naučte jen vyjmenovat slovní druhy – zpaměti
 • PŘÍDAVNÁ JMÉNA – učebnice str.116/3 – pozorně si přečtěte a pamatujte
 • ZÁJMENA – učebnice str.117/2 - pozorně si přečtěte a pamatujte
 • ČÍSLOVKY - učebnice str.118/2 - pozorně si přečtěte a pamatujte
 • SLOVESA - učebnice  str. 87 – pozorně si přečtěte obsah růžového rámečku
 • OSOBA, ČÍSLO A ČAS SLOVES - učebnice str. 88 - pozorně si přečtěte obsah růžového rámečku, dle přílohy se nauč osoby pro číslo jednotné a množné
 • učebnice str. 89 - pozorně si přečtěte obsah růžového a modrého rámečku a pamatujte si
 • SLOVESA – INFINITIV + ZVRATNÁ SLOVESA (viz příloha)
 • učebnice str. 128 – 134, VĚTA JEDNODUCHÁ, SOUVĚTÍ, ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE
 • pracovní sešit  str. 38, 39 a 40 – vypracujte všechna cvičení
 • učebnice str. 102 – učíme se vyjmenovaná slova s obrázky
 • učebnice str. 104 – prostudujte růžový a modrý rámeček
 • učebnice str. 104/1, 2 – pozorně si přečtěte - opakování
 • učebnice str. 106/1, 2 – pozorně si přečtěte – opakování
 • učebnice str. 107 - pozorně si přečtěte růžový a modrý rámeček
 • učebnice str. 107/1 a 2 – pozorně si přečtěte
 • učebnice str. 108/3 a 4 – pozorně si přečtěte
 • učebnice str. 109/1 a 2 – pozorně si přečtěte
 • pracovní sešit  str. 26 – vypracujte celou stranu
 • pracovní sešit  str. 27 a 28 - vypracujte celou stranu

 

Matematika

 aritmetika

 SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO TISÍCE

 • učebnice str. 86 + 87 – prostudujte si žluté a růžové rámečky
 • pracovní sešit č. 2 str. 23 - 27 - vypracujte všechna cvičení 

 

Prvouka

ROSTLINY

 • učebnice str. 37 - 44
 • pracovní sešit  str. 48, 49 a 50

 

Týdenní plán 8. 6. - 12. 6. 2020

Český jazyk

 • opakujte si ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV po B, L, M, P a S - zpaměti
 • opakujte si PÁDOVÉ OTÁZKY - zpaměti
 • opakujte si PODSTATNÁ JMÉNA a VLASTNÍ JMÉNA -  viz. přílohy, ev. učebnice str.55 – 60 (růžové rámečky) – zpaměti
 • SLOVNÍ DRUHY – TVAROSLOVÍ – učebnice str.126 – 127 – zatím se naučte jen vyjmenovat slovní druhy – zpaměti
 • PŘÍDAVNÁ JMÉNA – učebnice str.116/3 – pozorně si přečtěte a pamatujte
 • ZÁJMENA – učebnice str.117/2 - pozorně si přečtěte a pamatujte
 • ČÍSLOVKY - učebnice str.118/2 - pozorně si přečtěte a pamatujte
 • SLOVESA - učebnice  str. 87 – pozorně si přečtěte obsah růžového rámečku
 • OSOBA, ČÍSLO A ČAS SLOVES - učebnice str. 88 - pozorně si přečtěte obsah růžového rámečku, dle přílohy se nauč osoby pro číslo jednotné a množné
 • učebnice str. 89 - pozorně si přečtěte obsah růžového a modrého rámečku a pamatujte si
 • učebnice str. 89/1 přečti si článek Lišky – vyhledej slovesa
 • učebnice str. 89/3 a 4 ústně
 • SLOVESA – INFINITIV + ZVRATNÁ SLOVESA (viz příloha)
 • pracovní sešit  str. 35, 36 a 37 – vypracujte všechna cvičení
 • VYJMENOVANÁ SLOVA PO V  (viz příloha)
 • učebnice str. 102 – učíme se vyjmenovaná slova s obrázky
 • učebnice str. 104 – prostudujte růžový a modrý rámeček
 • učebnice str. 104/1, 2 – pozorně si přečtěte
 • učebnice str. 106/1, 2 – pozorně si přečtěte
 • pracovní sešit  str. 24/1 – chybí dvě okénka, proto si je domalujte
 • pracovní sešit  str. 24 – vypracujte celou stranu
 • pracovní sešit  str. 25 - vypracujte celou stranu

 

Matematika

 aritmetika

 SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO TISÍCE

 • učebnice str. 74 - 80 – dobrovolné
 • pracovní sešit č. 2 str. 19 - 22 - vypracujte všechna cvičení 

 

Prvouka

ROSTLINY

 • učebnice str. 36 - 41
 • pracovní sešit  str. 46, 47

 

Týdenní plán 1. 6. - 5. 6. 2020

Český jazyk

 • opakujte si ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV po B, L, M, P a S - zpaměti
 • opakujte si PÁDOVÉ OTÁZKY - zpaměti
 • opakujte si PODSTATNÁ JMÉNA a VLASTNÍ JMÉNA -  viz. přílohy, ev. učebnice str.55 – 60 (růžové rámečky) – zpaměti
 • SLOVNÍ DRUHY – TVAROSLOVÍ – učebnice str.126 – 127 – zatím se naučte jen vyjmenovat slovní druhy – zpaměti
 • PŘÍDAVNÁ JMÉNA – učebnice str.116/3 – pozorně si přečtěte a pamatujte
 • ZÁJMENA – učebnice str.117/2 - pozorně si přečtěte a pamatujte
 • ČÍSLOVKY - učebnice str.118/2 - pozorně si přečtěte a pamatujte
 • SLOVESA - učebnice  str. 87 – pozorně si přečtěte obsah růžového rámečku
 • učebnice str. 87/1 – PROBUZENÍ : přečtěte si článek, pak si vypište na volný list papíru slovesa – v článku jsou vyznačena modře
 • učebnice str. 87/2 – ústně
 • OSOBA, ČÍSLO A ČAS SLOVES - učebnice str. 88 - pozorně si přečtěte obsah růžového rámečku, dle přílohy se nauč osoby pro číslo jednotné a množné
 • učebnice str. 88/2, 3 – ústně
 • učebnice str. 89 - pozorně si přečtěte obsah růžového a modrého rámečku a pamatujte si
 • pracovní sešit  str. 32/1, 2 – vypracujte
 • pracovní sešit  str. 32/4 – vypracujte (číslo jednotné budeme označovat zkratkou: č.j. a číslo množné zkratkou: č.mn.)
 • pracovní sešit  str. 33/1 – vypracujte
 • pracovní sešit  str. 33/2 – vypracujte (osobu budeme zapisovat  zkratkou: os.)
 • pracovní sešit  str. 33/3 a 4 – vypracujte

 

Matematika

aritmetika

 SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO TISÍCE, JEDNOTKY HMOTNOSTI A OBJEMU

 • pracovní sešit č. 2 str. 15 - vypracujte všechna cvičení 
 • učebnice str. 71/1 – ústně
 • učebnice str. 71/2 – naučte se jednotky hmotnosti a jejich vztahy
 • učebnice str. 72/5 – naučte se jednotky objemu a jejich vztahy
 • učebnice str. 72/8 – ústně
 • pracovní sešit č. 2 str. 16, 17, 18 - vypracujte všechna cvičení 

 

Prvouka

ŽIVOT V PŘÍRODĚ (ŽIVÉ ORGANIZMY, HOUBY)

 • učebnice str. 34, 35, 45
 • pracovní sešit  str. 44, 45

 

Týdenní plán 25. 5. - 29. 5. 2020

Český jazyk

 • opakujte si ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV po B, L, M, P a S - zpaměti
 • opakujte si PÁDOVÉ OTÁZKY - zpaměti
 • opakujte si PODSTATNÁ JMÉNA a VLASTNÍ JMÉNA -  viz. přílohy, ev. učebnice str.55 – 60 (růžové rámečky) – zpaměti
 • SLOVNÍ DRUHY – TVAROSLOVÍ – učebnice str.126 – 127 – zatím se naučte jen vyjmenovat slovní druhy – zpaměti
 • PŘÍDAVNÁ JMÉNA – učebnice str.116/3 – pozorně si přečtěte a pamatujte
 • ZÁJMENA – učebnice str.117/2 - pozorně si přečtěte a pamatujte
 • ČÍSLOVKY - učebnice str.118/2 - pozorně si přečtěte a pamatujte
 • učebnice  str. 118/1 – přečtěte si článek; modře vytištěná slova jsou ČÍSLOVKY, na volný list si vypište číslovky určité a číslovky neurčité
 • pracovní sešit 2 str. 8 – vypracujte celou stranu
 • pracovní sešit 2 str. 23– vypracujte celou stranu, procvičujeme vyjmenovaná slova SYČET - SYPAT
 • učebnice str. 99/1, 2 – pozorně si přečtěte

K odevzdání: učebnice str. 95/5 - přepište na volný list a odešlete do 1. 6. 2020.

 

Anglický jazyk

 

Monday:

 • Class book: page 56. Read and act. 

Wednesday:

 • Class book: page 57. Read and act.

Friday:

 • Exercise book: page 56, 57.

 

Matematika

geometrie

 RÝSOVÁNÍ KRUŽNICE

 • učebnice str. 127/4 a 5 – prostudujte
 • učebnice str. 128/1  - prostudujte
 • učebnice str. 128/2, 3, 4  - dobrovolné
 • pracovní sešit č.2 str. 42 – vypracujte celou stranu

 aritmetika

 SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO TISÍCE

 • učebnice str. 66/2 – prostudujte
 • učebnice str. 66/1 – dobrovolné
 • učebnice str. 67/1 - 4 – dobrovolné
 • pracovní sešit č. 2 str. 13 a 14 - vypracujte všechna cvičení 

K odevzdání: učebnice str. 66/3 a 4 přepište, vypočítejte a doplňte na volný list papíru, odešlete nejpozději do 1.6.2020

 

Prvouka

VESMÍR

 • učebnice str. 33
 • pracovní sešit  str. 40 a 41 – vypracujte, pokusy jsou dobrovolné

 

Výtvarná výchova
Chcete se zkusit zapojit do výtvarné soutěže na téma "Naděje v medicíně"? Zde je více informací.

 

Týdenní plán 18. 5. - 22. 5. 2020

Na hovory a videohovory si vždy připravte pracovní sešity a učebnice z ČJ a Mat. + papír, psací potřeby a dvě pravítka.

Český jazyk

 • opakujte si ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV po B, L, M, P a S - zpaměti
 • opakujte si PÁDOVÉ OTÁZKY - zpaměti
 • opakujte si PODSTATNÁ JMÉNA a VLASTNÍ JMÉNA -  viz. přílohy, ev. učebnice str.55 – 60 (růžové rámečky) – zpaměti
 • SLOVNÍ DRUHY – TVAROSLOVÍ – učebnice str.126 – 127 – zatím se naučte jen vyjmenovat slovní druhy – zpaměti
 • PŘÍDAVNÁ JMÉNA – učebnice str.116/3 – pozorně si nastudujte
 • ZÁJMENA – učebnice str.117/2 - pozorně si nastudujte
 • učebnice  str. 117/1 – přečtěte si článek; modře vytištěná slova jsou ZÁJMENA
 • pracovní sešit 2, str. 7 – celá strana
 • pracovní sešit 2, str. 21/1, 2  – procvičujeme vyjmenovaná slova SYROVÝ – SYCHRAVÝ – USYCHAT
 • pracovní sešit 2, str. 22 – celá strana (procvičujeme vyjmenovaná SÝKORA – SYSEL - SÝČEK
 • učebnice str. 92 – učíme se vyjmenovaná slova podle obrázků
 • učebnice str. 95/1, 2 – pozorně si přečtěte,  procvičujeme vyjmenovaná slova SYROVÝ – SYCHRAVÝ – USYCHAT
 • učebnice str. 96/3 – pozorně si přečtěte
 • učebnice str. 96/1 – pozorně si přečtěte, procvičujeme vyjmenovaná SÝKORA – SYSEL - SÝČEK
 • učebnice str. 97/3, 4 – pozorně si přečtěte
 • K odevzdání: učebnice str. 90/1 - přepište na volný list a odešlete do 25. 5. 2020.

 

Anglický jazyk

Monday:

 • Class book: page 54. Read.
 • Exercise book: page 55/6, 7 

Wednesday:

 • Class book: page 9,13,17,23,27. Read the story.

Friday:

 • Class book: page 31,37,41,45,51 and 55. Read the story.

 

Matematika

geometrie

 ROVINNÉ ÚTVARY – KRUH a KRUŽNICE

 • učebnice str. 126/1 – prohlédněte si a pamatujte
 • učebnice str. 126/2, 3  - dobrovolné
 • učebnice str. 127/4, 5  - přečtěte si a pamatujte
 • učebnice str. 127/6, 7  - dobrovolné
 • pracovní sešit č.2 str. 41/1. 2, 3, 4, 5, 6 – vypracujte

 aritmetika

 SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO TISÍCE

 • učebnice str. 61, 62 a 63 - dobrovolné
 • pracovní sešit č. 2 str. 11 a 12 - vypracujte všechna cvičení 

K odevzdání: příloha (e-mail), odešlete nejpozději do 25.5.2020

 

Prvouka

PODMÍNKY ŽIVOTA – PŮDA, TEPLO A SVĚTLO

 • učebnice str. 32 - prostudujte
 • pracovní sešit  str. 38 – 39 – vypracujte celé

 

Týdenní plán 11. 5. - 15. 5. 2020

Na hovory a videohovory si vždy připravte pracovní sešity a učebnice z ČJ a Mat. + papír, psací potřeby a dvě pravítka.

Český jazyk

 • opakujte si ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV po B, L, M, P - zpaměti
 • opakujte si PÁDOVÉ OTÁZKY - zpaměti
 • opakujte si PODSTATNÁ JMÉNA a VLASTNÍ JMÉNA -  viz. přílohy, ev. učebnice str.55 – 60 (růžové rámečky) – zpaměti
 • SLOVNÍ DRUHY – TVAROSLOVÍ – učebnice str.126 – 127 – zatím se naučte jen vyjmenovat slovní druhy – zpaměti
 • PŘÍDAVNÁ JMÉNA – učebnice str.116/3 – pozorně si nastudujte, str. 116/1 přečtěte si článek, modrá slova v článku jsou přídavná jména
 • pracovní sešit 2 str. 6 – vypracujte všechna cvičení  
 • VYJMENOVANÁ SLOVA PO S – viz příloha + učebnice str. 92
 • pracovní sešit 2, str. 20/2.1.  – procvičujeme VYJMENOVANÁ SLOVA PO S
 • pracovní sešit 2, str. 21/1, 2, 3  – vypracujte (procvičujeme vyjmenovaná slova SYTÝ – SYN – SÝR)
 • učebnice str. 92 – učíme se vyjmenovaná slova podle obrázků
 • učebnice str. 94/1, 2, 3 – pozorně si přečtěte,  procvičujeme vyjmenovaná slova SYTÝ – SYN – SÝR

K odevzdání: učebnice str. 87/4 - přepište na volný list a odešlete do 18. 5. 2020.

Prosím, přílohy si založte do desek k vyjmenovaným slovům.

 

Matematika

geometrie

 ROVINNÉ ÚTVARY – TROJÚHELNÍK, ČTYŘÚHELNÍKY a MNOHOÚHELNÍKY

 učebnice str. 124/1, 2 - přečtěte si a pamatujte

 • učebnice str. 124/3, 4  - dobrovolné 
 • učebnice str. 125/1  - přečtěte si a pamatujte si
 • pracovní sešit č.2 str. 40/1. 2, 3, 4 - vypracujte

 aritmetika

 SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ STOVEK

 • učebnice str. 60/2 – prostudujte
 • učebnice str. 60/1, 3 – dobrovolné
 • pracovní sešit č. 2 str. 10 - vypracujte celou stranu 

K odevzdání: příloha (e-mail), odešlete nejpozději do 18.5.2020

 

Prvouka

PODMÍNKY ŽIVOTA – VODA, VZDUCH

 • učebnice str. 28 - 31- prostudujte
 • pracovní sešit  str. 36 - 37 – vypracujte celé

 

Anglický jazyk

Monday:

 • Watch: https://www.youtube.com/watch?v=urehttUgO3k  Countable and uncountable nouns./ Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.
 • Class book: page 53. Read and aswer. / Přečti a odpověz.
 • Exercise book: page 53.

Wednesday:

 • Class book: page 50. Read and match by saying. / Přečti a přirad ústně /. Answer the questions by saying./ Odpověz ústně: Yes ,there are/ No,there aren't...

Friday:

           Exercise book: page 54/4,5.

 

Týdenní plán 4. 5. - 8. 5. 2020

Na hovory a videohovory si vždy připravte pracovní sešity a učebnice z ČJ a Mat. + papír, psací potřeby a dvě pravítka.

Český jazyk

 • opakujte si ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV po B, L, M, P - zpaměti
 • opakujte si PÁDOVÉ OTÁZKY - zpaměti
 • opakujte si PODSTATNÁ JMÉNA a VLASTNÍ JMÉNA -  viz. přílohy, ev. učebnice str.55 – 60 (růžové rámečky) – zpaměti
 • SLOVNÍ DRUHY – TVAROSLOVÍ – učebnice str.126 – 127 – zatím se naučte jen vyjmenovat slovní druhy - zpaměti
 • pracovní sešit 2 str. 2/1 + 2/2 (jako nápovědu použijte učebnici str.126 a 127) +                   2/3 - dobrovolné 
 • pracovní sešit 2, str. 20 – procvičujeme vyjmenovaná slova PYKAT – PÝR – PÝŘIT SE – ČEPÝŘIT SE (vypracujte celou stranu, pouze cvičení 2.1. zatím NE a výroba pohlednice je dobrovolná (20/1 slohové cvičení) 
 • učebnice str. 83/1, 84/2, 3 – pozorně si přečtěte

K odevzdání: učebnice str. 84/4 - přepište na volný list a odešlete do 11. 5. 2020.

Prosím, přílohy si založte do desek k vyjmenovaným slovům.

 

Matematika

geometrie

 KRESLENÍ A RÝSOVÁNÍ VE ČTVERCOVÉ SÍTI

 ROVINNÉ ÚTVARY - OBVOD ČTVERCE, OBVOD OBDÉLNÍKU, OBDÉLNÍK A TROJÚHELNÍK

 • učebnice str. 122/1, 2, 5 - přečtěte si a pamatujte
 • učebnice str. 123/1, 4  - přečtěte si a pamatujte 
 • učebnice str. 124/1,  2  - přečtěte si zelené rámečky a pamatujte si
 • pracovní sešit č.2 str. 39/1. 2, 3, 4, 5 - vypracujte

 aritmetika

 POČÍTÁNÍ (NUMERACE) DO TISÍCE

 • učebnice str. 56 - 59 – všechna cvičení jsou dobrovolná, ale zábavná a poučná
 • pracovní sešit č. 2 str. 9 - vypracujte celou stranu 

K odevzdání: příloha (e-mail),odešlete nejpozději do 11.5.2020

 

Prvouka

PODMÍNKY ŽIVOTA

 • učebnice str. 24 - 28 - prostudujte
 • pracovní sešit  str. 34 - 35 – vypracujte celé

 

Anglický jazyk

Please work up and send following worksheet No1 (page 1 and 2) on email. Deadline: 15.5 / Prosím vypracujte a pošlete následující pracovní list č.1 (stranu 1 a 2) na email. Termín 15.5.

Monday:

 • Watch https://www.youtube.com/watch?v=YNTmcZVcnTo
 • Class book: page 52. Read, find and say. / Přečti, najdi a říkej: There's...
 • Note book: class book, page 52. Copy the words and draw. /Opiš slovíčka a nakresli je.

Wednesday:

 • Exercise book: page 52/1,2
 • Worksheet No1: work up and send./ Pracovní list č.1: vypracovat a poslat.

 

 

Týdenní plán 27. 4. - 1. 5. 2020

Anglický jazyk

Again, please( for those who haven't done it yet), send following exercises on email. Deadline: 27. 4. Znovu, prosím (pro ty co to ještě neudělali), pošlete následující cvičení na email. Termín 27.4. Exercise book, page 46/1,2 ,page 47/3 and Quiz time. Thank you.

Monday:

 • Class book: page 51. Read./Přečti.
 • Exercise book: page 50.

Wednesday:

 • Exercise book: page 51.

 

Český jazyk

 • opakujte si ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV po B, L, M, P - zpaměti
 • opakujte si PÁDOVÉ OTÁZKY - zpaměti
 • opakujte si PODSTATNÁ JMÉNA (probranou látku + nastudujte v učebnici str. 63 - 64: VLASTNÍ JMÉNA - shrnutí látky je v  růžových rámečcích)
 • pracovní sešit 2 str. 5/9 - 12 - VLASTNÍ JMÉNA
 • pracovní sešit 2 str. 19//1 - 5 - procvičujeme  vyjmenovaná  slova KOPYTO - KLOPÝTAT - TŘPYTIT SE - ZPYTOVAT
 • učebnice str. 76 - k obrázkům tvoř věty a příbuzná slova
 • učebnice str. 82/1, 2 - důsledně přečtěte
 • učebnice str. 83/3, 1 - důsledně přečtěte

K odevzdání: učebnice str. 83/4b - přepište na volný list a odešlete do 5. 5. 2020

 

Matematika

geometrie

 KRESLENÍ A RÝSOVÁNÍ VE ČTVERCOVÉ SÍTI

 ROVINNÉ ÚTVARY - OBVOD ČTVERCE, OBVOD OBDÉLNÍKU

 • učebnice str. 122/1, 2, 5  - přečtěte si a pamatujte
 • učebnice str. 123/1, 4  - přečtěte si a pamatujte 
 • pracovní sešit č.2 str. 38/1, 2, 3 - vypracujte

 aritmetika

 PŘIROZENÁ  ČÍSLA V OBORU DO TISÍCE

 • učebnice str. 54/1 - prostudujte
 • učebnice str. 54/2, 3  - dobrovolné
 • učebnice str. 55/4 - 6 - dobrovolné
 • pracovní sešit č. 2 str. 8 - vypracujte celou stranu 

K odevzdání: příloha (e-mail)

 

Prvouka

PODMÍNKY ŽIVOTA

 • učebnice str. 24 - 27 - prostudujte
 • pracovní sešit  str. 32 - 33 - celé

 

Týdenní plán 20. 4. - 24. 4. 2020

Český jazyk

Prosím, zašlete cv.1 na str. 3 - napište 5 vět o tom, co vidíte na obrázku (ten, kdo neodeslal).

 • opakujte si ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV po B, L, M, P - zpaměti
 • opakujte si PÁDOVÉ OTÁZKY- zpaměti
 • opakujte si PODSTATNÁ JMÉNA (viz příloha e-mail  z minulého týdne)
 • pracovní sešit 2 str. 4 - vypracujte celou stranu
 • pracovní sešit 2 str. 18 - vypracujte celou stranu - procvičujeme  vyjmenovaná  slova NETOPÝR - SLEPÝŠ - PYL
 • učebnice str. 76 - k obrázkům tvoř věty a příbuzná slova
 • učebnice str. 81 a 82/4  - přečtěte si, prostudujte 

K odevzdání:  učebnice str. 79/7 - přepište na volný list a odešlete do 27. 4. 2020.

    

Matematika

geometrie: ROVINNÉ ÚTVARY

 • učebnice str. 121 - přečtěte si a pamatujte si
 • pracovní sešit č. 1 str. 47/1 - 7  - vypracujte
 • pracovní sešit č. 1 str. 47/ 7  - (nápověda viz. e-mail)

aritmetika: HODINY S RUČIČKAMI A HODINY DIGITÁLNÍ

 •  učebnice str. 52 a 53 - prostudujte
 •  pracovní sešit č.2 str. 7 - vypracujte celou stranu 

K odevzdání:  příloha (e-mail)

 

Prvouka

 • pracovní sešit  str. 30 - 31 - celé 

 

Anglický jazyk

Please, send following exercises on email. Deadline: 27. 4. / Prosím, pošlete následující cvičení na email. Termín 27. 4. Exercise book, page 46/1,2 ,page 47/3 and Quiz time. Thank you.

Monday:

Wednesday:

 • Class book: page 50. Read and match by saying. / Přečti a přirad ústně /.
 • Note book: class book, page 50. Copy and complete. / Opiš do sešitu a doplň /  I'm an eagle...

Friday:

           Exercise book: page 49/3,4

 

Týdenní plán 13. 4. - 17. 4. 2020

Český jazyk

      - opakujte si řady vyjmenovaných slov po B, L, M - zpaměti

      - opakujte si PÁDOVÉ OTÁZKY- zpaměti

      - PODSTATNÁ JMÉNA (viz příloha e-mail) - zpaměti

      - naučte se VYJMENOVANÁ SLOVA PO P (viz příloha e-mail)

      - učebnice str. 55/2 - ústně 

      - pracovní sešit 2 str. 3/1 (vybarvěte obrázek a 5 vět odešlete na e-mail učiteli)

      - pracovní sešit 2 str. 3/2, 3 - vypracujte celé

      - pracovní sešit 2 str. 17 - vypracujte celé mimo slohového cvičení - Můj kamarád

      - učebnice str. 76 - k obrázkům tvoř věty a příbuzná slova

      - učebnice str. 78 - prostudujte celou stranu

    

Matematika

geometrie: ROVINA

       - učebnice str. 119/2 - přečtěte si a pamatujte si

       - učebnice str. 120/7 - přečtěte si a pamatujte si

       - učebnice str.119/1, 3 - dobrovolné

       - učebnice str.120/4, 5, 6, 8  - dobrovolné

       - pracovní sešit č.1 str. 46/1, 3, 4, 5 - vypracujte

 

aritmetika: ZAOKROUHLOVÁNÍ ČÍSEL NA DESÍTKY

      - učebnice str. 46 - prostudujte

      - učebnice str. 47/3 - prostudujte a naučte se

      - pracovní sešit č.2 str. 5 - vypracuj celou stranu 

K odevzdání:  příloha (e-mail)

 

Anglický jazyk

Class book: page 47. Play the game

Revision: Look and repeat. https://www.youtube.com/watch?v=xQJeIPzG9mQ

Exercise book: page 43/4,44,45

Exercise book: 46,47

Class book: page 48 Read the page.

Notebook: class book, page 48 - copy the sentences and write the answers.

 

Prvouka

- pracovní sešit  str. 28 - 29 - celé 

 

Týdenní plán 6. 4. - 10. 4. 2020

Prosím, úkoly k odevzdání nafoťte nebo naskenujte a zašlete na můj mobilní telefon,  ev. na  e-mail.

Český jazyk

 • opakujte si řady vyjmenovaných slov po B, L, M (naučit zpaměti) 
 • opakujte si PÁDOVÉ OTÁZKY (naučit zpaměti) 
 • učebnice str. 60/1, 3, 4 - ústně, str. 61/1 - ústně 
 • pracovní sešit str. 40/1 - 4, str. 41/1 - 3

K odevzdání: z knihy přepište cvičení 5 na str. 73 (na volný list s linkami)

 

Matematika

geometrie 

OPAČNÉ POLOPŘÍMKY

 • učebnice str. 118/1, 2 - pomalu čtěte a přemýšlejte
 • str. 118/3 - ústně
 • pracovní sešit č.1 str. 45/1 - 6

aritmetika

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL

 • učebnice str. 44/5 a 7 - (pomalu čtěte a přemýšlejte)
 • str. 44/6 a 8 (dobrovolné - na volný list papíru)  
 • pracovní sešit č.2 str. 4/1 - 6
 • učebnice str. 45/9 a 10  - (dobrovolné)  

 K odevzdání:  příloha (naleznete v e-mailu)

 

Prvouka

 • pracovní sešit  str. 26 - 27 celé, příloha (naleznete v e-mailu)

 

Anglický jazyk

 • Class book: page 43. Read the story.

Revision: Notebook: page 46. Draw the pictures in your notebook (a,b,c,d,e) and write:

a) Do you like yoghurt? No, I don't.  

b) Whose hat is this? It's my brother's. 

c) How many legs has the bug got? It's got six legs.

d)Have you got a blue jacket? No, I haven't.

e) Stamp your feet!

 

Hudební výchova

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k tomu, že nevíme, kdy budou školy opět zpřístupněny, posílám níže seznam látky, která měla být během následujících měsíců probrána. Protože předmět HV nemá učebnice, je její prostudování závislé na vyhledávání informací na internetu. Chápu, že při těchto podmínkách není možné vše zvládnout, proto rozsah nastudované látky ponechám na možnostech každého z vás. Abych však mohla vaše dítě hodnotit, zadávám písemné zpracování jednoho z níže uvedených témat. To můžete zpracovat buď elektronicky (word, powerpoint, atd.), nebo v papírové podobě. Tuto práci pak zašlete na email: frassova@veselaskola.cz. Ti, co ji budou zpracovávat v papírové podobě, ji buď mohou vyfotit a rovněž zaslat, nebo mi ji po návratu do školy odevzdat. Pokud bude něco nejasného, či budete mít nějaké dotazy, neváhejte mne kontaktovat. Přeji vám mnoho sil, pevné zdraví a budu se těšit na shledání v naší škole.

Se srdečným pozdravem

Pavla Frassová

Zmrzlá voda:

 • povídání o přírodě, jejích úkazech
 • poslech: Antonio Vivaldi – Čtvero ročních období
 • solmizační slabiky: DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO

Bydliště:

 • povídání o muzikantech, jejich cestách do zahraničí, ale o důležitosti mít se kam vrátit
 • poslech: Kde domov můj – Česká národní hymna – vysvětlení historické i textové
 • vymýšlíme báseň s názvem Šneček a zkoušíme ji zhudebnit

Vlak:

 • povídáme si o dopravních prostředcích
 • poslech: Arthur Honegger – Pacific 231
 • vysvětlujeme si pojmy rytmus, melodie, dynamika, tempo, hudební barva

Vdavky:

 • svatby dnes / kdysi a ve městě / na vesnici
 • poslech: Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta
 • vysvětlujeme pojmy nota a pomlka + druhy

Tanec:

 • co to je, k čemu slouží + druhy
 • poslech: Antonín Dvořák – Slovanský tanec č. 15
 • dělení hudebních nástrojů (smyčcové, dechové dřevěné a žesťové, bicí)

 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Pod návalem učení nezapomeňte, že je tu jaro a vstoupili jsme do Svatého týdne a máme tu Velikonoce! Pomozte doma s velikonoční výzdobou.

BONUS: Pro zručné kluky jistě nebude problém uplést pomlázku. A pokud nemáte, jak získat vrbové proutky, můžete si je vyrobit z papíru - tzv. papírový pedig! Zde je návod.
Výhoda papírových proutků je, že se dají donekonečna nastavovat a dají se z nich plést i košíky (sám jsem vyzkoušel:-) A do toho se můžou pustit všichni, kluci i holky... Chce to jen mít hodně trpělivosti, zkoušet a zkoušet.

 

Týdenní plán 30. 3. - 3. 4. 2020

Český jazyk

 • opakujte si řady vyjmenovaných slov po B, L, M
 • zopakujte si poučky PODSTATNÝCH JMEN: učebnice str. 55 - 58 (zaměřte se na poučky v oranžových rámečcích, ostatní je dobrovolné) 
 • naučte se PÁDY PODSTATNÝCH JMEN: (viz příloha) + učebnice str. 60 (zde si přečtěte poučku v růžovém rámečku a cv. 2 ústně)
 • procvičte si pravopis u vyjmenovaných a příbuzných slov: DMÝCHAT, CHMÝŘÍ, NACHOMÝTNOUT SE, LITOMYŠL 
 • učebnice str. 73/3, 4 a str. 75 (pouze nahoře báseň k vyjmenovanému slovu MÝTO - přečtěte si) + příloha 
 • pracovní sešit str. 39/1 - 4

Matematika

geometrie: POLOPŘÍMKA

 • učebnice str. 117/1, 2 - pomalu čtěte a přemýšlejte
 • str. 117/3    - na volný list - dobrovolné
 • pracovní sešit č. 1 str. 44/1 - 6

aritmetika: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL

 • učebnice str. 43 - prostudujte poučky v růžových rámečcích
 • str. 43/1 - 4 (dobrovolné - na volný list papíru)
 • pracovní sešit č. 2 str. 3/1 - 5

 

Prvouka

 

Anglický jazyk

Monday

 Do you like ice cream? Yes I do/ No, I don't.

 Do you like chocolate ? Yes I do/ No, I don't.

 Do you like yoghurt? Yes I do/ No, I don't.

Wednesday

 • Class book: page 42. Read the page.
 • Exercise book: 42/1,2 

Friday

 • Class book: page 44. Read the page.
 • Note book: Copy the chart and complete.

 

Výtvarná výchova

Zkus vytvořit dílo ve stylu pointilismu - je to v směr malířství na konci 19. století: http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=89

Podívej se na jarní krajinu kolem sebe. Stylem pointilismu vytvoř malbu (nejlépe temperami) nebo kresbu (nejlépe fixou). 

 • POINT = tečka, bod

 • kladení tisíce teček barev vedle sebe

 • kontrast

 • barva rozkládána na obraze na barevné body

Své dílo doma vystav na prosluněné místo, určitě z něj budete mít všichni radost:-)

 

Týdenní plán 23.3. - 27. 3. 2020

Český jazyk

      - opakujte si řady vyjmenovaných slov po B, L, M

      - tento týden se naučíme vnímat a psát vyjmenovaná a příbuzná slova: HMYZ, MYŠ, HLEMÝŽĎ, MÝTIT, ZAMYKAT, SMÝKAT

      - učebnice str. 66 - prohlížíme si obrázky s vyjmenovanými slovy - tvoříme si věty

      - učebnice str. 71/1 - 3, 72 celá str. a 73/3

      - pracovní sešit: str. 37 a 38 - vypracujte všechna cvičení

      - stále platí: denně trénujte čtení nahlas (15 - 20 min.) - ze své oblíbené knihy nebo z čítanky

      - TV vysílání: ČT vysílá denně od 9 hod. výukový pořad UčíTelka, 

      - Radio Junior: výukový poslech

 

Matematika

    geometrie

       - na čistý papír si trénujte rýsování rovnoběžek pomocí dvou pravítek

       - pracovní sešit č. 1 str. 42/7 (k vypracování tohoto cvičení použijte učebnici str. 109/2 (NÁZVY TĚLES) 

       - prostudujte v učebnici str. 116 a naučte se JEDNOTKY DÉLKY

       - pracovní sešit č. 1 str. 43/1 -  toto cvičení vypracujte na volný list a prázdné místo využijte na přepsání tabulky z učebnice str. 116/1,  3 - JEDNOTKY DÉLKY

       - pracovní sešit č. 1 str. 43/2 - 6 - vypracujte všechna cvičení

     aritmetika

       - denně si opakujte malou násobilku

       - učebnice str. 48/2, 49/5, 50/2, 51/5 - příklady přepište na volný list papíru a vypočítejte (zatím nezaokrouhlujte)

 

Prvouka

        - pracovní sešit  str. 21 - 22 celé (viz příloha)

        - učebnice str. 18 (VODA V KRAJINĚ), str. 13 (ORIENTAČNÍ PLÁNEK), str. 16 - 17 (KRAJINA V OKOLÍ DOMOVA) (viz příloha)

 

Anglický jazyk

Monday

 • Class book, page 9, 13, 17, 23, 27, 31, 37 and 41 : Read - My friend is a monster /Přečíst si všechny části/ 
 • Class book, page 19 - Revison : Play the game ,answer the questions  /Odpovědět na otázky ústně/
 • Notebook : Write first and second column. /Opsát první a druhý řádek ( What's this? ... Point to a girl)

 

Wednesday

Friday

 

Výtvarná výchova

Zkuste doma vytvořit obrázek člověka, jak ho asi vnímá Pán Bůh. A pošlete ho do soutěže! A pokud už máte obrázek, zkuste toto téma zpracovat 3D - z modelíny, hlíny, papíru, přírodnin - vyfoťte a také pošlete do soutěže!

Týdenní plán 16.3. - 20. 3. 2020

Český jazyk

-  naučíme se řadu vyjmenovaných slov po M (máte v příloze)

      -  zároveň si otevřeme učebnici na str.66 a sledujeme obrázky k vyjmenovaným slovům po M

      -  tento týden se zaměříme na vyjmenovaná slova: MY - MÝT - MYSLIT - MÝLIT SE

      -  v učebnici si důsledně pročteme str.69-70

      -  pracovní sešit str.35-36 - průběžně vypracujte všechna cvičení

      -  v učebnici prostuduj str.69-70

      -  prosím, denně trénujte hlasité čtení (15-20min.)

 

Matematika

Geometrie - str.41 - pracovní sešit 1 - cvičení 6, 7, 8 (máme tedy již celou stranu),  učebnice str. 114-115

                    - str.42 - pracovní sešit 1 - cvičení 1-6, cvičení 7 zatím ne

Aritmetika - pracovní sešit 2 str.6 - dokončíme celou stranu a návod si prostudujeme v učebnici na str.48-51 (návody jsou vždy v oranžovém rámečku nahoře v knize) 

 

Prvouka
doplň pracovní listy z přílohy a prostuduj si text v příloze

 

Anglický jazyk

Wednesday

 

Color revision - Point to something pink, yellow, blue, black, white, red orange...

The crazy clothes shop revision- Point to a skirt, jumper, hat, jacket, dress.

 Answer the question: Have you got ....? Yes I have/ No I haven´t got ( skirt, shirt, shoes ...)

Class book , page 38 : Read the poem and repeat. 

 

Friday

Listen and sing https://www.youtube.com/watch?v=lLI6OgynvE8

Class book page 40 : Read the page.

Minitest 8 : write the test

 

Výtvarná výchova

Zkuste doma vytvořit obrázek člověka, jak ho asi vnímá Pán Bůh. A pošlete ho do soutěže!

 

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít