2. třída

Třídní učitel:

 

Týdenní plán 29. 6.  - 30. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

děkuji Vám za spolupráci, přeji klidnou dovolenou a žákům přeji krásné prázdniny plné sluníčka.

Mgr. Tomáš Severa

Informace

Pondělí

 • 1. a 2. vyučovací hodina - ve třídě - třídnické práce
 • 3. - 4. vyučovací hodina, školní družina - výlet do ZOO - organizace paní vychovatelka Modráčková

 

Úterý

 • předávání vysvědčení - výuka do 9.15 hod.

 

Týdenní plán 22. 6.  - 26. 6. 2020

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku.

 • Kočička str. 38 - 39.
 • Psaní: písanka str. 36 - 39.

Online procvičování: 

Čtení: každý den procvičovat čtení.

 

Matematika

 • Opakování učiva – pracovní sešit str. 66 – 69.
 • Minutovky str. 16 – 18.

 

Prvouka  

LÉTO

 • pracovní sešit: str. 51 – 55 vypracujte
 • učebnice str. 50, 51, 52, 53 a 61 – pozorně si přečtěte

 

Týdenní plán 15. 6.  - 19. 6. 2020

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku.

 • Pracovní sešit "Učíme se hrou se skřítkem" - str. 35–38.
 • Kočička str. 36, 37.

Psaní: písanka str. 34, 35.

Online procvičování: 

Čtení: každý den procvičovat čtení.

 

Matematika

 • Násobky pěti – pracovní sešit str. 62–65.
 • Minutovky str. 13 - 15

Online procvičování:

 

Prvouka  

U VODY, V LESE A U LESA

 • pracovní sešit: str. 47, 48, 49 a 50 – vypracujte celou stranu
 • učebnice str. 55, 56, 57, 60 a 61 – pozorně si přečtěte

 

Týdenní plán 8. 6.  - 12. 6. 2020

Český jazyk

Psaní velkých písmen.

 • Pracovní sešit "Učíme se hrou se skřítkem" - str. 32–34.
 • Opakování učiva 2. ročníku – str. 36 - 37.

Psaní: písanka str. 32, 33.

Online procvičování: 

Čtení: každý den procvičovat čtení.

 

Matematika

Procvičování násobilky.

 • Pracovní sešit – str. 58 - 60.

Dělení na čtyři stejné části.

Pracovní sešit – str. 61.

Online procvičování: 

 

Prvouka  

NA POLI, V LESE A U LESA

 • pracovní sešit: str. 45 – 46 – vypracujte celou stranu
 • učebnice str. 52, 53 a 55, 56 – pozorně si přečtěte

 

Týdenní plán 1. 6.  - 5. 6. 2020

Český jazyk

Psaní velkých písmen.

 • Pracovní sešit "Učíme se hrou se skřítkem" - str. 30–31.

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov – sešit "Kočička" - str. 34, 35.

Psaní: písanka str. 29, 30, 31.

Online procvičování: 

Čtení: každý den procvičovat čtení.

 

Matematika

Násobení dvěma, třemi.

 • Pracovní sešit – str. 53, 54.

Jednotky hmotnosti a objemu.

 • Pracovní sešit – str. 55.

Násobky čtyř.

 • Pracovní sešit str. 56, 57.

Online procvičování: 

 

Prvouka  

NA LOUCE, SVÁTEK MATEK

 • pracovní sešit: str. 43 – 44 – vypracujte celou stranu
 • učebnice str. 50 – 51 – pozorně si přečtěte

 

Týdenní plán 25. 5. - 29. 5. 2020

Český jazyk

Slovní druhy.

 • Pracovní sešit "Učíme se hrou se skřítkem" - str. 27–29.

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov – sešit "Kočička" - str. 32, 33.

Psaní: písanka str. 27, 28.

Všechny vypracované úkoly zaslat emailem.

Online procvičování: 

Čtení: každý den procvičovat čtení.

 

Matematika

Dělení dvěma.

 • Pracovní sešit – str. 48, 49.

Násobky tří.

Pracovní sešit – str. 50, 51, 52.

 • Všechny vypracované úkoly zaslat emailem.

Online procvičování: 

 

Prvouka  

JARO A PROMĚNY PŘÍRODY, PTACTVO, DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA - opakování

 • pracovní sešit: str. 41 – 42 – vypracujte celou stranu
 • učebnice str. 44 - 49

 

Výtvarná výchova
Chcete se zkusit zapojit do výtvarné soutěže na téma "Naděje v medicíně"? Zde je více informací.

Týdenní plán 18. 5. - 22. 5. 2020

Český jazyk

Slovní druhy.

 • Pracovní sešit "Učíme se hrou se skřítkem" - str. 25, 26.

Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, bě, mě – sešit "Kočička" - str. 30, 31.

Psaní: písanka str. 26.

Všechny vypracované úkoly zaslat emailem.

Online procvičování: Procvičování učiva

Čtení: každý den procvičovat čtení.

 

Matematika

Dělení dvěma.

 • Pracovní sešit – str. 46, 47.

Násobení a dělení v oboru násobilky.

 • Minutovky – str. 11, 12.
 • Všechny vypracované úkoly zaslat emailem.

Online procvičování: Procvičování násobení dvěma.

 

Prvouka

DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

 • pracovní sešit: str. 39 – 40 – vypracujte celé (přílohy najdete v e-mailu) 
 • učebnice str. 13, 48, 49 – pozorně si přečtěte (přílohy najdete v e-mailu) 

 

Týdenní plán 11. 5. - 15. 5. 2020

Český jazyk

Opakování – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

 • Pracovní sešit "Učíme se hrou se skřítkem" - str. 22.
 • Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, bě, mě – sešit "Kočička" - str. 28, 29.

Slovní druhy.

 • Pracovní sešit "Učíme se hrou se skřítkem" - str. 23, 24.

Psaní: písanka str. 25.

Všechny vypracované úkoly zaslat emailem.

Online procvičování: Procvičování učiva

Čtení: každý den procvičovat čtení.

 

Matematika

Příprava na dělení (na části).

 • Pracovní sešit – str. 42, 43.

Dělení na dvě stejné části.

 • Pracovní sešit – str. 44, 45.
 • Všechny vypracované úkoly zaslat emailem.

Online procvičování: Pexeso

 

Prvouka

JARO – STROMY - PTACTVO

 • pracovní sešit: str. 37/3, 4, 5, 6  - vypracujte
 • pracovní sešit: str. 38/1, 2, 3  - vypracujte
 • učebnice str. 15, 45, 46 a 47 - přečtěte si (přílohy najdete v e-mailu) 

 

Týdenní plán 4. 5. - 8. 5. 2020

Český jazyk

Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

 • pracovní sešit "Učíme se hrou se skřítkem" - str. 20, 21

Psaní: písanka str. 23, 24

Všechny úkoly zaslat emailem.

Online procvičování: 

Čtení: každý den procvičovat čtení.

 

Matematika

Násobení dvěma.

 • pracovní sešit – str. 40/1, 2, 4, 5, 6, 7
 • pracovní sešit – str. 41
 • minutovky – str. 9 – počítat podle vzoru – kontrolu provést ústně
 • minutovky – str. 10

Všechny úkoly zaslat emailem.

Online procvičování: 

 

Prvouka  

 • pracovní sešit: str. 35/5, 6  - vypracujte
 • pracovní sešit: str. 35/7  - dobrovolné
 • pracovní sešit: str. 36 – vypracujte celou stranu, obrázky vybarvěte
 • učebnice str. 36, 37 a 44 - přečtěte si (přílohy najdete v e-mailu) 

 

Týdenní plán 27. 4. - 1. 5. 2020

Český jazyk

Slova se skupinami bě, pě, vě, mě.

 • pracovní sešit "Učíme se hrou se skřítkem" - str. 18, 19

Psaní: písanka str. 21, 22

Všechny úkoly zaslat emailem.

Online procvičování: 

Čtení: každý den procvičovat čtení.

 

Matematika

Násobky dvou.

 • pracovní sešit – str. 38/1, 2 – doplnit násobky dvou (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) – trénovat zpaměti
 • pracovní sešit – str. 38/5, 6
 • pracovní sešit – str. 39/3, 4, 6
 • minutovky – str. 8 – počítat podle vzoru – kontrolu provést ústně
 • všechny úkoly zaslat emailem

Online procvičování: 

 

Prvouka  

 • pracovní sešit: str. 33 - 34
 • učebnice str.26 a 44 (přečtěte si) 
 • přílohy najdete v e-mailu 

 

Týdenní plán 20. 4. - 24. 4. 2020

Český jazyk

Slova se skupinami dě, tě, ně.

 • pracovní sešit "Učíme se hrou se skřítkem" - str. 16, 17
 • diktát na str. 17/8 – napsat na papír

Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, bě, mě – sešit "Kočička" - str. 26, 27

Psaní: písanka str. 20

K odevzdání: (zaslat emailem do neděle 26. 4.) – diktát, pracovní sešit str. 16, 17, písanka str. 20

Online procvičování: Tvrdé a měkké souhlásky

Čtení: každý den procvičovat čtení.

 

Matematika

Příprava na násobení.

 • pracovní sešit – str. 35, 36, 37
 • minutovky – str. 7

K odevzdání: (zaslat emailem do neděle 26. 4.) – pracovní sešit str. 36, minutovky str. 7

Online procvičování: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku.

 

Prvouka

- pracovní sešit: str. 32 

- učebnice str. 41 a 42 (přečtěte si) 

- přílohy najdete v e-mailu 

 

Týdenní plán 13. 4. - 17. 4. 2020

Český jazyk

Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

 • pracovní sešit "Učíme se hrou se skřítkem" - str. 13, 14, 15

Psaní: písanka str. 19

K odevzdání: (zaslat emailem do neděle 19. 4.) - písanka str. 17, pracovní sešit str. 11, 12

Online procvičování: Tvrdé a měkké souhlásky

Čtení: každý den procvičovat čtení.

 

Matematika

Odčítání a sčítání s přechodem přes základ deset

 • pracovní sešit – str. 29/2, 3, 10
 • str. 30/1, 4, 5, 6
 • str. 31/3, 8
 • str. 32/2, 7

K odevzdání: (zaslat emailem do neděle 19. 4.) – pracovní sešit str. 26, 27, 28

Online procvičování: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku.

 

Prvouka  

- pracovní sešit: str. 29 a 31 

- učebnice str. 36 - 39 (čtěte,  zamýšlejte se nad obrázky, tvořte věty) 

 - potřebné přílohy najdete v e-mailu    

 - stále procvičujte čas na hodinách, viz. cvičný budík 

 

Týdenní plán 6. 4. - 10. 4. 2020

Milé děti a rodiče,

děkuji Vám za zaslání Vaší práce. Posílám úkoly nové, rozložte si jejich plnění na každý den. Čeká nás krátký pracovní týden a pak Velikonoce. Hezky si je užijte, i když to nepůjde jako obvykle. Ve volných chvílích můžete číst, malovat a vyrábět podle své fantazie. Všem přeji krásné Velikonoce.

Mgr. Tomáš Severa

Český jazyk

Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

 • pracovní sešit "Učíme se hrou se skřítkem" - str. 12

Opakování měkké a tvrdé slabiky – sešit "Kočička" - str. 25

Psaní: písanka str. 17, 18

K odevzdání: (zaslat emailem do středy 8. 4.) - písanka str. 14, sešit "Kočička" str. 23, pracovní sešit str. 10

Online procvičování: Tvrdé a měkké souhlásky

Čtení: každý den procvičovat čtení.

 

Matematika

Odčítání s přechodem přes základ deset

 • pracovní sešit – str. 26, 27, 28

K odevzdání: (zaslat emailem do středy 8. 4.) - minutovky str. 5, pracovní sešit str. 23

Online procvičování: Sčítání a odčítání do 100

 

Prvouka

 • pracovní sešit: str. 28 
 • potřebnou přílohu najdete v e-mailu    
 • stále procvičujte čas na hodinách, viz. cvičný budík

 

Týdenní plán 30. 3. - 3. 4. 2020

Milé děti,

věřím, že jste všichni doma v pořádku a nic, kromě školy, vám nechybí :-).  Běžte se proběhnout, zacvičte si, zazpívejte a poslechněte pěknou písničku. Vše zvládneme společnými silami.

Myslím na vás, mějte se pěkně a hlavně buďte zdraví!

 

Český jazyk

Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

 • pracovní sešit "Učíme se hrou se skřítkem" - str. 10, 11

Opakování měkké a tvrdé slabiky – sešit "Kočička" - str. 22, 23

Psaní: písanka str. 15, 16

K odevzdání: písanka str. 14, sešit "Kočička" str. 21, pracovní sešit str. 9

Online procvičování: Tvrdé a měkké souhlásky

Čtení: každý den procvičovat čtení.

 

Matematika

Odčítání s přechodem přes základ deset

 • pracovní sešit – str. 24, 25

Sčítání a odčítání v oboru do 100

 • minutovky – str. 5, 6

K odevzdání: minutovky str. 3, pracovní sešit str. 20

Online procvičování: Sčítání a odčítání do 100

 

Prvouka

 • učebnice: str.32 - 35 (str.33/5 - dobrovolné)
 • pracovní sešit: str.26 - 27 (str. 27/1 na budíku procvičujte čas a místo ručiček můžete použít špejle)
 • potřebné přílohy najdete v e-mailu    

 

Výtvarná výchova

Zkus vytvořit dílo ve stylu pointilismu - je to v směr malířství na konci 19. století: http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=89 (POINT = tečka, bod. Vytvoříš obraz ze stovek barevných teček.)

Podívej se na jarní krajinu kolem sebe. Stylem pointilismu vytvoř malbu (nejlépe temperami) nebo kresbu (nejlépe fixou). 

Své dílo doma vystav na prosluněné místo, určitě z něj budete mít všichni radost:-)

 

Týdenní plán 23. 3. - 27. 3. 2020

 

Český jazyk

Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

 • pracovní sešit "Učíme se hrou se skřítkem" - str. 7, 8, 9

Opakování měkké a tvrdé slabiky – sešit "Kočička" - str. 20, 21

Psaní: písanka str. 13, 14

Online procvičování: Tvrdé a měkké souhlásky

 

Matematika

Odčítání s přechodem přes základ deset

 • pracovní sešit – str. 22, 23

Sčítání a odčítání v oboru do 100

 • minutovky – str. 3, 4

Online procvičování: Sčítání a odčítání do 100

 

Prvouka

- nejprve si prostudujte text, který vám zasílám - str. 28 - 30 (viz příloha)

- prosím, vyplňte pracovní listy str. 24 - 25 (viz příloha)

 

Výtvarná výchova

Zkuste doma vytvořit obrázek člověka, jak ho asi vnímá Pán Bůh. A pošlete ho do soutěže! A pokud už máte obrázek, zkuste toto téma zpracovat 3D - z modelíny, hlíny, papíru, přírodnin - vyfoťte a také pošlete do soutěže!

 

Týdenní plán 16.3. - 20. 3. 2020

Český jazyk

Pracovní sešit "Učíme se hrou se skřítkem" - str. 5/3, 4, str. 6 - celá

sešit "Kočička" - str. 20, 21

Písanka - str. 11, 12

Online procvičování: Psaní i/y/ po tvrdých a měkkých souhláskách

Čtení: Každý den doma nahlas číst.

 

Matematika

Pracovní sešit - str. 20, str. 21/1, 2, 3, 7

Matematické minutovky 2. díl - str. 1, 2

Online procvičování: Sčítání a odčítání do 100

 

Prvouka

- nejprve si prostudujte text, který Vám zasílám - str.26-27
- prosím, vyplňte pracovní listy str.22-23

 

Výtvarná výchova

Zkuste doma vytvořit obrázek člověka, jak ho asi vnímá Pán Bůh. A pošlete ho do soutěže!

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít