Vážení a milí rodiče,

zápis dětí do prvního ročníku naší školy pro školní rok 2023/2024 proběhne v termínech:

 • 25. dubna 2023 od 8:00 do 13:00

 • 26. dubna 2023 od 13:00 do 17:00 

Den otevřených dveří proběhne na obou budovách Soukenická 10 a Soukenická 20:

 • 22. března 2023 od 8:15 do 17:00

Náměty pro práci s budoucími prvňáčky

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (MŠMT)

 

Těšíme se na partnerství s Vámi v následujícím školním roce!

Kapacita našich tříd je však omezená, proto nemůžeme vyhovět všem žádostem.
V těchto případech postupujeme dle následujících kritérií.

Máte-li dojem, že Vaše dítě kritéria nesplňuje, a přesto o spolupráci s naší školou stojíte, nezdráhejte se i přesto přihlášku podat.

 

Pro školní rok 2023/2024 otevíráme jednu 1. třídu s kapacitou 20 žáků.

 

Jsme malou církevní školou rodinného typu a velice si ceníme úzké spolupráce mezi pedagogy, žáky a jejich rodinami, kdy se všichni společně aktivně zapojují do tvorby klimatu třídy i celé školy v souladu s našimi hodnotami a postoji, které stojí na základech křesťanské víry.

Naším zřizovatelem je Arcibiskupství pražské, a proto jsme rádi, že můžeme poskytnout návazné vzdělávání pro děti z církevních mateřských škol, aby tak plynně navázaly na známé a duchovní prostředí, které je bude dál motivovat a vést.

Naše škola je nejen školou základní, ale též základní uměleckou, kdy propojujeme tyto dva aspekty v rámci celé školy, jak ve výuce, ve školní družině a školním klubu, tak ve volnočasových aktivitách. Klademe velký důraz na umělecké vyjadřování žáků, rozvoj jejich kreativity a podporu v jejich talentech, ať už hudebních, dramaticko-literární, pohybových nebo výtvarných.

Je pro nás důležité, aby rodiče měli možnost svěřit své děti jednomu školskému zařízení, s nímž mají zkušenosti a důvěřují mu. Věříme, že je pro Vás důležité, aby bylo o Vaše děti postaráno po celý den, a proto zajišťujeme vedle školní družiny a školního klubu i velké množství zájmových kroužků, včetně základní umělecké školy s rozsáhlým množstvím oborů.

Navíc také mohou být starší sourozenci nápomocni při vyzvedávání mladších z družiny nebo mohou plnit roli prostředníka při předávání úkolů nemocnému sourozenci.

 

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku Veselé školy - církevní základní školy ve školním roce 2023/2024

 1. Sociální předpoklady sounáležitosti se ŠVP Veselá škola (40 bodů) – ověření znalostí dítěte při skupinové aktivitě a pohovoru
 2. Komunikativní předpoklady sounáležitosti se ŠVP Veselá škola (40 bodů) – ověření znalostí dítěte (např.: básnička, vyprávění, počítání aj.)
 3. Předpoklady uměleckého nadání (10 bodů) – ověření znalostí při osobní přítomnosti dítěte při zápisu (např.: písnička, obrázek, rytmika aj.)
 4. Sourozenec, který ve školním roce 2023/2024 zůstává žákem školy* (2 bod) – ověřeno v matrice školy
 5. Dítě z církevní MŠ zřizované Arcibiskupstvím pražským (4 body) – zákonný zástupce doloží potvrzení z příslušné CMŠ
 6. Dítě z církevní MŠ jiného zřizovatele (2 bod) – zákonný zástupce doloží potvrzení z příslušné CMŠ
 7. Dítě z přípravné třídy církevní ZŠ (2 bod) – zákonný zástupce doloží potvrzení o absolvování z příslušné CZŠ
 8. V případě rovného počtu bodů rozhoduje o přijetí dítěte los, a to za přítomnosti zákonných zástupců, ředitele školy a dalších dvou členů pedagogického sboru. O losování bude vyhotoven písemný záznam.

*Nevztahuje se na naše absolventy a žáky 9. ročníku, kteří ve školním roce 2022/2023 ukončí základní vzdělání.

 

POSTUP PŘI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

1. vyplnění elektronické přihlášky (bude možné vyplnit od 25. 3. do 20. 4. 2023) ZDE

2. na základě vyplněné elektronické přihlášky Vám bude přidělen termín, kdy se dostavíte k zápisu, který obdržíte na emailovou adresu, kterou uvedete v přihlášce

     a) zápis bude probíhat při osobní přítomnosti dítěte

     b) k zápisu je nutno donést:

          - vytištěnou elektronickou přihlášku,

          - občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců pas, vízum a povolení k pobytu,

          - rodný list dítěte a v případě cizinců i pas, vízum a povolení k pobytu,

          - rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud dítě dostalo v předchozím roce odklad)

          - potvrzení z CMŠ nebo CZŠ (přípravný ročník), kam dítě dochází

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít