5. třída

Třídní učitelka:        

 

Týdenní plán 6. 4. - 10. 4. 2020

Anglický jazyk (pan učitel Chochola)

 • Emailem odeslat zadaný překlad, v pracovním sešitu dokončit cvičení ze 4. lekce

 

Anglický jazyk (pan učitel Hrdý)

Online odkazy na procvičení:

Učebnice:

Pracovní sešit:

 • dodělat zbylá cvičení z lekce 4

 

Informatika

V současnosti hodně používáte internet k učení na dálku a ke komunikaci s učiteli i spolužáky. Poslat e-mail z vlastní adresy a připojit přílohu pro vás není problém, že?
Kdo se chce posunout ještě dál, může začít pracovat na zdokonalování psaní na klávesnici deseti prsty - např. na portálu https://www.psanihrave.cz/

Týdenní plán 30. 3. - 3. 4. 2020

PROSÍM, nafoťte, scenujte a zašlete na email, mobil. Děkuji.

ČJ - z daného rozsahu učiva prosím o zaslání vypracovaných cvičení, které z učebnice koresponduje s cvičením v PS str. 23, PS ze str. 24, cv. 7, ze str. 25, cv. 9 a (? o čem přemýšlím)

MT - z učebnice str. 89, cv. 1, 5 vypracujte do sešitu, na papír a zašlete..., z PS str. 18, cv. 3, 4

VL - do 24. 4. zaslat vypracovaný referát o zemi Evropy, kterou jste si zvolili a referát do 30. 4. 2020 zajímavost, kterou si zvolíte z jakékoliv oblasti (osobnosti, příroda, stavby, kuchyně, hudby.... atd.) kterékoliv země Evropy, jak jsme o tématech již hovořili ve výuce.

 

Český jazyk

 • Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích - učebnice str. 102 - 104 (str. 104, cv. 6 - zjisti si , kdo byli Jan Neruda, Josef Mánes, Antonín Dvořák - týká se i vlastivědy), v PS str. 22 - 25 
 • Prosím, nezapomeňte na KD.

 

Anglický jazyk (pan učitel Chochola)

 • pracovní sešit dodělat cvičení ze 4. lekce, odeslat zadaný překlad mailem

 

Anglický jazyk (pan učitel Hrdý)

Učebnice 

 • str. 47 / cv. 3a (doplnit tabulku), 3b (doplnit Do nebo Does), 4 (správně utvořit otázku), 5 (správně složit otázku), 6 (napsat do sešitu o mně a o mém kamarádovi/členovi rodiny)
 • str. 48 / cv. 1, 2
 • Pracovní sešit​: dodělat kapitolu 4D
 • Pracovní list​: pracovní list, který obdržíte mi zašlete na školní email (může být vyplněno na počítači nebo vytisknuto a napsáno rukou a následně ofoceno).

 

Matematika

 • Slovní úlohy procvičení v učebnici str. 89, v PS str. 18

 

Přírodověda: POZOR na čísla stránek!

 • Opakování v učebnici - Člověk a živá příroda str. 50 i 52 v PS str. 46

 

Vlastivěda D

 • Češi a Němci, v učebnici str. 35, zde opakuj dle otázek 1 - 5, v PS str. 13

 

Vlastivěda Z

 • Spolková republika Německo, v učebnici str. 50 - 51, v PS str. 38

 

Informatika

V současnosti určitě hodně používáte internet k učení na dálku a ke komunikaci s učiteli i spolužáky.
Jistě jste si zopakovali pravidla pro bezpečný pohyb na internetu - http://www.bezpecnyinternet.cz/
Co si myslíš o novém dokumentárním filmu "V síti"? viz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-siti/21856227079/
Máš založený a dobře zabezpečený svůj e-mail? Zkontroluj (rodiče ti při potížích pomohou) a pošli svůj názor na film "V síti" na učitelský e-mail jerabek@veselaskola.cz
ÚKOL MAJÍ SPLNĚN ZATÍM POUZE: E.B., K.K., S.K.


Průběžně se zdokonalujte v psaní všemi deseti prsty na klávesnici - např. na portálu https://www.psanihrave.cz/

 

Týdenní plán 23. 3. - 27. 3. 2020

Anglický jazyk (pan učitel Chochola)

 • pracovní sešit- dodělat cvičení 4.lekce

Anglický jazyk (pan učitel Hrdý)

online procvičování:

- opakování předložek ON a AT - https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

- procvičení přítomného prostého času - https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

- procvičení záporu u přítomného prostého času (do not vs. does not) - https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs

- učebnice str. 46, cvičení 1 (přečíst a zodpovědět otázky); cvičení 2 - odpovědět na otázky

- doučit se zbytek slovíček (od slovíčka xylophone do konce 4. lekce), po prázdninách si na ně napíšeme krátký test

 

Český jazyk

 • zopakovat a procvičit - učebnice str. 96 - 100, navázat v PS str. 14 - 20 + procvičení pravopisu v PS str. 21, (skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých)
 • doporučení hlasitého čtení v hravých čítánkách a vypracování úkolů platí i nadále

Matematika

 • geom. učebnice str. 137 - 139 (cvičení z učebnice pro upevnění učiva - na papír), v PS str. 47 -  49, souhrnné opakování v PS str. 50 (obsah obdélníku a čtverce)
 • v učebnici (souvisí) str. 86 - 88, v PS str. 16 - 17 (prosím i nadále opakovat násobení, dělení, sčítání, odčítání pod sebou)

Přírodověda

POZOR na čísla stránek!

Třídění živých organizmů učebnice str. 46 i 48 -  49 i 51 a v PS str. 38, 39 (str. 40, cv. 4 a 5, na pokus s klíčením obilí se budu těšit spolu s vámi). V PS str. 41 rozstříhat karty a vložit do obálky, kopaná na str. 42, str. 43 až 45 dle návodu stříhat, vlepovat.

Vlastivěda D: učebnice opakování dle otázek na str. 34 - hledej odpovědi na otázky pro skupiny a na mapě v PS mezi str. 11 - 12 si vyhledej události podle zadání b) a c) na časových osách.

Vlastivěda Z: učebnice str. 48 - 49 a v PS pak str. 37 (připomínám referáty o zemích Evropy...;-)).

 • práce v PS ve spojení s učebnicí. (Nově - práce na volný papír v jakémkoliv předmětu, prosím, založit pro odevzdání.)
 • v případě jakýchkoliv nejasností, pište, ptejte se. Platí, že práce budou odevzdány při návratu do školy s tím, že cokoliv děti vypracují navíc, rovněž mohou odevzdat ke klasifikaci.

Od pondělí má ČT vysílat program UčíTelka, doporučuji sledovat spolu s programy Rádia Junior - např. Skoro školní vysílání od 10:00 ve všedních dnech, ale i programy, které děti baví a mohou v jejich rámci i procvičovat. Vše ponechávám na zvážení rodičům.

 

Informatika

Zopakuj si vše, co je potřebné pro bezpečný pohyb na internetu - http://www.bezpecnyinternet.cz/
Co si myslíš o novém dokumentárním filmu "V síti"? viz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-siti/21856227079/
Máš založený a dobře zabezpečený svůj e-mail? Zkontroluj (rodiče ti při potížích pomohou) a pošli svůj názor na film "V síti" na učitelský e-mail jerabek@veselaskola.cz
ÚKOL MAJÍ SPLNĚN ZATÍM POUZE: E.B., K.K.

 

Týdenní plán 16. 3. - 20. 3. 2020

Anglický jazyk (pan učitel Chochola)

Pracovní sešit - dodělat všechna cvičení ze 4. lekce.

 

Anglický jazyk (pan učitel Hrdý)

1) zopakovat si časy 

     - quarter to; quarter past; half past...

2) učebnice str. 42, 43, 44, 45 - přečíst článek a udělat všechna cvičení (kromě poslechů)

     - jedná se o cvičení na čas present simple (přítomný prostý čas, ve kterém dáváme ve 3. osobě jednotného čísla -s na konec sloves --> I play tennis, you play tennis, he plays tennis, she plays tennis, they play tennis. Stejně tak se mění zápor u sloves 3. osoby jednotného čísla! --> I do not play tennis (zkráceně don't), you don't play tennis, he does not (doesn't) play tennis, she doesn't play tennis).

3) pracovní sešit dodělat lekce 4B, 4C

4) pro upřesnění present simple přikládám článek: https://www.helpforenglish.cz/article/2007012101-pritomny-cas-prosty

 

Práce v PS ve spojení s učebnicí.

Český jazyk:

 • zopakovat - druhy přídavných jmen, navázat
 • učebnice str. 93 - 96 a práce v PS str. 10 - 13
 • učebnice str. 101 Jaro - zadání cvičení c) - napsat osobní vnímání jara, použij nabídku výrazů (na papír).

Doporučuji hlasité čtení v hravých čítánkách a vypracovávat pak úkoly pro čtení s pochopením.

Matematika:

 • pro zopakování z učebnice str. 132, cv. 10
 • geom. učebnice str. 133 - 134 v PS str. 46, učebnice str. 135 - 136 - libovolně zvolit cvičení pro upevnění učiva,  str. 82 - 85 libovolně volit cvičení k upevnění učiva, v PS str. 14 - 15
 • (stále opakovat násobení až trojciferným číslem, dělení až dvojciferným číslem, převody jednotek).

Přírodověda:

 • učebnice str. 43 - 47 a v PS str. 31 - 37, zahraj si hru v učebnici str. 45 - vyhledej informace.

Vlastivěda D:

 • v PS str. 11, cv. 1 - vypočítej
 • učebnice str. 32 - 33 a v PS str.12
 • Z: učebnice str. 45 - 47 a v PS pak str. 35 - 36 / pracovat na referátech o jednotlivých zemích Evropy, jak si je děti zvolily.
 • V případě jakýchkoliv nejasností, pište, ptejte se. Platí, že práce budou odevzdány při návratu do školy s tím, že cokoliv děti vypracují navíc, rovněž mohou odevzdat.
 • Od pondělí má ČT vysílat program UčíTelka, doporučuji sledovat.

 

Informatika (pan učitel Jeřábek)

Zopakuj si vše, co je potřebné pro bezpečný pohyb na internetu - http://www.bezpecnyinternet.cz/
Co si myslíš o novém dokumentárním filmu "V síti"? viz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-siti/21856227079/
Máš založený a dobře zabezpečený svůj e-mail? Zkontroluj (rodiče ti při potížích pomohou) a pošli svůj názor na film "V síti" na učitelský e-mail jerabek@veselaskola.cz

 

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít