4. třída

Třídní učitel:        

    

Týdenní plán 18. 5. - 22. 5. 2020

Prosím, úkoly k odevzdání nafoťte nebo naskenujte a pošlete na můj mobilní telefon, ev. na e-mail.

Český jazyk

mluvnice: SLOVESA – JEDNODUCHÉ A SLOŽENÉ TVARY SLOVES, TVAR URČITÝ A  NEURČITÝ

 • učebnice str.98 – pozorně si přečtěte žlutý rámeček
 • učebnice str.99 – pozorně si přečtěte žlutý rámeček
 • SLOVESNÉ OSOBY – viz příloha (umíme zpaměti - opakování)
 • učebnice str.98/1 – ústně
 • pracovní sešit str.58 – všechna cvičení

sloh: OBOHACENÍ TEXTU

 • učebnice str. 117 – přečtěte si článek o Lucince a čaroději
 • učebnice str. 117/1, 2, 4 a 6 – ústně

K odeslání: učebnice str. 98/2a, b na volný list papíru– vypracujte a odešlete nejpozději do 25.5.2020

 

Matematika

Aritmetika: ŘÍMSKÉ ČÍSLICE A ZLOMKY

 • pracovní sešit 2 pro 3. tř.: str.11 a str. 39 – všechna cvičení
 • pracovní sešit 1 pro 4.tř.: str.40/1, 2, 3– ŘÍMSKÉ ČÍSLICE
 • učebnice 1.díl pro 4.tř. str.  55 a 56  - pozorně si přečtěte žluté rámečky
 • učebnice 1.díl pro 4.tř. str.  52 – 53: přečtěte si a naučte se přehled ve žlutých rámečcích - opakování
 • učebnice 1.díl pro 4.tř. str.  57 - pozorně si přečtěte text ve žlutém rámečku – ZLOMKY
 • učebnice 1.díl pro 4.tř. str.  57/1, 2, 3, 4 – ústně
 • pracovní sešit 1 pro 4.tř.: str.41 – vypracujte celou stranu

geometrie

VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK, KONSTRUKCE KOLMICE A ROVNOBĚŽEK

 • pracovní sešit str.8/1, 2, 3 - vypracujte
 • učebnice str.11,  12, 13 – pozorně si přečtěte text ve žlutých rámečcích

 

Přírodověda

ZVÍŘATA CHOVANÁ PRO RADOST – DOMÁCÍ MAZLÍČCI

 • učebnice str.58 – 59
 • učebnice str. 59 – do sešitu přepište text ve žlutém rámečku dole

 

Výtvarná výchova
Chcete se zkusit zapojit do výtvarné soutěže na téma "Naděje v medicíně"? Zde je více informací.

 

Týdenní plán 11. 5. - 15. 5. 2020

Prosím, úkoly k odevzdání nafoťte nebo naskenujte a pošlete na můj mobilní telefon, ev. na e-mail.

Český jazyk

mluvnice: SLOVESA – OSOBA A ČÍSLO SLOVES

 • učebnice str.97 – pozorně si přečtěte žlutý rámeček – postupně se učte zpaměti
 • SLOVESNÉ OSOBY – viz příloha (zpaměti)
 • učebnice str.97/1a, 2 a 3 – ústně
 • pracovní list str.57/1, 2 – vypracujte
 • pracovní list str.57/3 - dobrovolné
 • VZORY PODSTATNÝCH JMEN  - opakování (zpaměti)

sloh: JAK SE JMENUJEME

 • učebnice str. 11:  "Jak se jmenujeme" – pozorně si přečtěte
 • učebnice str. 11/1, 2, 3, 4 – ústně
 • učebnice str. 11/5 – vypracujte na volný list papíru

K odeslání: učebnice str.89/7, 91/5 a 91/6 – vypracujte a odešlete nejpozději do 18.5.2020

 

Matematika

aritmetika

 • pracovní sešit 2 pro 3. tř.: str.10 a str. 38 - celá strana
 • pracovní sešit 1 pro 4.tř.: str.38 a 39 – vypracujte všechna cvičení ZÁKLADNÍ PŘEVODY JEDNOTEK (Jednotky hmotnosti a jednotky objemu)
 • učebnice 1.díl pro 4.tř. str.  52 - 53: přečtěte si a naučte se přehled ve žlutých rámečcích (jednotky délky, jednotky hmotnosti a jednotky objemu)

geometrie

VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK, KONSTRUKCE KOLMICE POMOCÍ TROJÚHELNÍKU    S RYSKOU

 • pracovní sešit str.7 - vypracujte všechna cvičení
 • učebnice str.11 a 12 – prostudujte žluté rámečky

 

Přírodověda

EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ (živočichové)

 • učebnice str.56 - 57: pozorně si přečtěte

Přílohy naleznete v e-mailu.

Týdenní plán 4. 5. - 8. 5. 2020

Prosím, úkoly k odevzdání nafoťte nebo naskenujte a pošlete na můj mobilní telefon, ev. na e-mail.

Český jazyk

mluvnice: PODSTATNÁ JMÉNA - OPAKOVÁNÍ

 • učebnice str. 62 – 94 a str. 96: opakujte si poučky ve žlutých rámečcích a tabulky s přehledem vzorů podstatných jmen 
 • pracovní list z přílohy – vypracovat celé (viz. příloha e-mail)
 • všechny vzory podstatných jmen  se naučte zpaměti ( viz tabulka v učebnici str. 68, 76 a tabulka str. 82, 83, 88 a 92)

sloh: POZVÁNKA

 • učebnice str. 95:  "Příprava oslavy" – přečtěte si pozorně
 • učebnice str. 95/2 – ústně
 • učebnice str. 95/3 – na volný list papíru

K odeslání: učebnice str.94/2 a 94/3 - na volný list papíru 

 

Matematika

aritmetika

 • pracovní sešit 2 pro 3. tř.: str.9 - celá strana
 • pracovní sešit 1 pro 4.tř.: str.35 - 37 – ROZNÁSOBENÍ ZÁVORKY A ZÁKLADNÍ PŘEVODY JEDNOTEK (jednotky délky a jednotky hmotnosti)
 • učebnice 1.díl pro 4.tř. str.  50 - 54: ROZNÁSOBENÍ ZÁVORKY A ZÁKLADNÍ PŘEVODY JEDNOTEK (jednotky délky a jednotky hmotnosti) (vysvětlení najdete ve žlutých rámečcích)

geometrie

 • pracovní sešit str.5, 6 - vypracujte všechna cvičení
 • učebnice str.9 a 10

 

Přírodověda

 • učebnice str. 53 - 55: EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ (rostliny)
 • učebnice str. 55 - do sešitu opiš text ve žlutém rámečku dole

 

Vlastivěda

Téma číslo 12 Husitské války v učebnici.

V pracovním sešitu str. 17 - 18.

Týdenní plán 27. 4. - 1. 5. 2020

Prosím, úkoly k odevzdání nafoťte nebo naskenujte a pošlete na můj mobilní telefon, ev. na e-mail.

Český jazyk

mluvnice: PODSTATNÁ JMÉNA - OPAKOVÁNÍ

 • učebnice str.62 - 93: opakujte si poučky ve žlutých rámečcích a tabulky s přehledem vzorů podstatných jmen 
 • pracovní sešit str. 56 (všechna cvičení)
 • všechny vzory podstatných jmen  se naučte zpaměti ( viz tabulka v učebnici str. 68, 76 a tabulka str. 82, 83, 88 a 92)

sloh: POPIS PROSTŘEDÍ

 • učebnice str. 54:  "Magikův domov" 
 • učebnice str. 54 - otázky pod textem  jen ústně

K odeslání: učebnice str.91/8 a 93/4a, 4b - na volný list papíru 

 

Matematika

aritmetika

 • pracovní sešit 2 pro 3. tř.: str.8 - celá strana
 • pracovní sešit 1 pro 4.tř.: str.33 - 34 - PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ POMOCÍ ROZKLADU
 • učebnice 1.díl pro 4.tř. str.  48 - 49: PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ POMOCÍ ROZKLADU  

                                                           (vysvětlení najdete ve žlutých rámečcích)

geometrie

 • pracovní sešit str.3, 4 - vypracujte všechna cvičení

 

Přírodověda

 • učebnice str.50 - 52: EKOSYSTÉM PARK
 • učebnice str.52 - do sešitu opiš text ve žlutém rámečku dole

 

Týdenní plán 20. 4. - 24. 4. 2020

Prosím, úkoly k odevzdání nafoťte nebo naskenujte a pošlete na můj mobilní telefon, ev. na e-mail.

 

Český jazyk

mluvnice: PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO

- učebnice str.82 - 86 a  str. 88 - 93 : opět si zopakujte poučky ve žlutých rámečcích a ostatní cvičení procvičte ústně  

- pracovní sešit str. 55 (všechna cvičení)

- vzory podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského se naučte zpaměti ( viz tabulka v učebnici str. 68, 76 a tabulka str. 82, 83, 88 a 92)

sloh: POHÁDKA

- učebnice str. 87 :  "Telefonický rozhovor" 

- učebnice str. 87 - otázky pod textem  jen ústně

K odeslání: učebnice str.85/4, 5 - na volný list papíru 

 

Matematika

aritmetka

- pracovní sešit 2 pro 3. tř.: str.7 - celá strana

- pracovní sešit 1 pro 4.tř.: str.32/1 - 4 

- učebnice 1.díl pro 4.tř. str.  47: KOMBINOVANÉ POČETNÍ OPERACE - SE ZÁVORKAMI I BEZ ZÁVOREK           (vysvětlení najdete ve žlutém rámečku)

geometrie

- učebnice str. 9 a 10: POLOPŘÍMKY  - prostuduj žluté rámečky, ostatní cvičení jsou dobrovolná

- pracovní sešit str.1 a 2 -vypracuj všechna cvičení

 

Přírodověda

- učebnice str.48 - 49: ŽIVOČICHOVÉ NA LOUKÁCH

- učebnice str.49 - do sešitu opiš text ve žlutém rámečku dole

 

Týdenní plán 13. 4. - 17. 4. 2020

Prosím, úkoly k odevzdání nafoťte nebo naskenujte a pošlete na můj mobilní telefon, ev. na e-mail.

Český jazyk

- mluvnice: PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO

- učebnice str.82 - 86 a  str. 88 - 90 : opět si zopakujte poučky ve žlutých rámečcích a ostatní cvičení procvičte ústně  

- pracovní sešit str. 54 (všechna cvičení)

- vzory podstatných jmen rodu středního a ženského se naučte zpaměti ( viz tabulka v učebnici str. 68 a 76)

sloh: VYPRÁVĚNÍ

- učebnice str. 48:  "Pověst o praotci Čechovi" - opakování

 

Matematika

aritmetika

- pracovní sešit 2 pro 3. tř.: str.5 - všechna cvičení (opakování)

- pracovní sešit 1 pro 4.tř.: str.30/1 - 5 a str. 31/1 - 5

- učebnice 1.díl pro 4.tř. str.  45 + 46: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ (vysvětlení najdete ve žlutých rámečcích)

 geometrie

- učebnice str. 7/1, 2 : vypracujte na volný list papíru

- učebnice str. 8 : SHODNÉ ÚSEČKY - prostuduj žluté rámečky + 8/1, 2, 3 - dobrovolné

K odeslání: 45/1, 2  (do konce týdne)

 

Přírodověda

- učebnice str.46 - 47 (ROSTLINY NA LOUKÁCH)

- naučte se jména lučních trav z obrázků v učebnici na str. 46

 

Vlastivěda - dějiny

Lucemburkové

 • učebnice str. 28 - 29 (PS str. 14 - 15)

 

Týdenní plán 6. 4. - 10. 4. 2020

Prosím, úkoly k odevzdání nafoťte nebo naskenujte a pošlete na můj mobilní telefon, ev. na e-mail.

Český jazyk

mluvnice

PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO

 • učebnice str.82 - 86 a  str. 88 - 89: opět si zopakujte poučky ve žlutých rámečcích a ostatní cvičení procvičte ústně  
 • pracovní sešit str. 52 - 53 (všechna cvičení)

sloh

VYPRÁVĚNÍ

 • učebnice str. 48:  "Pověst o praotci Čechovi" 

 

Matematika

aritmetika

 • pracovní sešit 2 pro 3. tř.: str. 4 - všechna cvičení (opakování)
 • pracovní sešit 1 pro 4.tř.: str.28/1 - 3 a str. 29/1 - 6
 • učebnice 1.díl pro 4.tř. str.  44: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ ČÍSLY 10, 100 a 1000 

geometrie

 • učebnice str. 6 - 7: zopakujte si a prostudujte látku

K vypracování: učebnice str. 44/1 a 2

 

Přírodověda

 • KÁNĚ LESNÍ: napište 7 - 10 vět o životě tohoto dravce, doložte obrázky a zašlete na e-mail třídnímu učiteli

 

Hudební výchova

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k tomu, že nevíme, kdy budou školy opět zpřístupněny, posílám níže seznam látky, která měla být během následujících měsíců probrána. Protože předmět HV nemá učebnice, je její prostudování závislé na vyhledávání informací na internetu. Chápu, že při těchto podmínkách není možné vše zvládnout, proto rozsah nastudované látky ponechám na možnostech každého z vás. Abych však mohla vaše dítě hodnotit, zadávám písemné zpracování jednoho z níže uvedených témat. To můžete zpracovat buď elektronicky (word, powerpoint, atd.), nebo v papírové podobě. Tuto práci pak zašlete na email: frassova@veselaskola.cz. Ti, co ji budou zpracovávat v papírové podobě, ji buď mohou vyfotit a rovněž zaslat, nebo mi ji po návratu do školy odevzdat. Pokud bude něco nejasného, či budete mít nějaké dotazy, neváhejte mne kontaktovat. Přeji vám mnoho sil, pevné zdraví a budu se těšit na shledání v naší škole.

Se srdečným pozdravem

Pavla Frassová

Zmrzlá voda:

 • povídání o přírodě, jejích úkazech
 • poslech: Antonio Vivaldi – Čtvero ročních období
 • solmizační slabiky: DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO

Bydliště:

 • povídání o muzikantech, jejich cestách do zahraničí, ale o důležitosti mít se kam vrátit
 • poslech: Kde domov můj – Česká národní hymna – vysvětlení historické i textové
 • vymýšlíme báseň s názvem Šneček a zkoušíme ji zhudebnit

Vlak:

 • povídáme si o dopravních prostředcích
 • poslech: Arthur Honegger – Pacific 231
 • vysvětlujeme si pojmy rytmus, melodie, dynamika, tempo, hudební barva

Vdavky:

 • svatby dnes / kdysi a ve městě / na vesnici
 • poslech: Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta
 • vysvětlujeme pojmy nota a pomlka + druhy

Tanec:

 • co to je, k čemu slouží + druhy
 • poslech: Antonín Dvořák – Slovanský tanec č. 15
 • dělení hudebních nástrojů (smyčcové, dechové dřevěné a žesťové, bicí)

 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Pod návalem učení nezapomeňte, že je tu jaro a vstoupili jsme do Svatého týdne a máme tu Velikonoce! Pomozte doma s velikonoční výzdobou.

BONUS: Pro zručné kluky jistě nebude problém uplést pomlázku. A pokud nemáte, jak získat vrbové proutky, můžete si je vyrobit z papíru - tzv. papírový pedig! Zde je návod.
Výhoda papírových proutků je, že se dají donekonečna nastavovat a dají se z nich plést i košíky (sám jsem vyzkoušel:-) A do toho se můžou pustit všichni, kluci i holky... Chce to jen mít hodně trpělivosti, zkoušet a zkoušet.

 

Informatika (pan učitel Jeřábek)

Zopakuj si vše, co je potřebné pro bezpečný pohyb na internetu - http://www.bezpecnyinternet.cz/
Co si myslíš o novém dokumentárním filmu "V síti"? viz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-siti/21856227079/
Máš založený a dobře zabezpečený svůj e-mail? Zkontroluj (rodiče ti při potížích pomohou) a pošli svůj názor na film "V síti" na učitelský e-mail jerabek@veselaskola.cz

 

Týdenní plán 30. 3. - 3. 4. 2020

Český jazyk

Podstatná jména rodu ženského

 • učebnice str.76 - 81 (jen přečíst, zaměřit se na poučky ve žlutém orámování)
 • pracovní sešit str. 49/1 - 5 (vzor PÍSEŇ, KOST)

Podstatná jména rodu mužského

 • učebnice str. 82 - 85 (jen přečíst, zaměřit se na poučky ve žlutém orámování)
 • pracovní sešit str. 50 - 51- všechna cvičení

Sloh

 • Telefonický rozhovor
 • učebnice str. 87 - "Telefon" - přečti si text a odpověz na otázky (ústní forma)

 

Matematika

aritmetika

 • pracovní sešit 2 pro 3.tř.: str.3/1 - 5
 • pracovní sešit 1 pro 4.tř.: str.26/1 - 3, str.27/1 - 3
 • učebnice str.40 - 41

geometrie

 • učebnice str.5: zopakuj si a prostuduj látku

 

Přírodověda

 • učebnice str.40 - 42
 • výpisky: str.42 žlutý rámeček dole - přepiš

 

Týdenní plán 23.3. - 27. 3. 2020

Český jazyk

Podstatná jména rodu středního

 • učebnice str.73 - 75 - vzory podstatných jmen rodu středního (vzor KUŘE, STAVENÍ)
 • pracovní sešit str.46/1 - 4

Podstatná jména rodu ženského

 • učebnice str.76 - 78
 • prac. sešit str. 47 - 48 - všechna cvičení

sloh

Vyprávění

 •  učebnice str.72 - "Zvířata a jejich povyražení" - přečti si text a odpověz na otázky (ústní forma)

 

Matematika

aritmetika

 • pracovní sešit 2 pro 3.tř. : str.6 - všechna cvičení (opakování)
 • pracovní sešit 1 pro 4.tř.: str.24/1 - 4
 • učebnice 1.díl - prostuduj str.38 - PÍSEMNÉ DĚLENÍ JEDNOCIFERNÝM DĚLITELEM
 • pracovní sešit 1 pro 4.tř.: str.25/1 - 4

geometrie

 • učebnice str.4 : zopakuj si a prostuduj látku

 

Přírodověda

 • učebnice str.38 - 39 (viz příloha)   
 • výpisky: str.39 - žlutý rámeček dole - přepiš

- TV vysílání: ČT vysílá denně od 9 hod. výukový pořad UčíTelka, 

- Radio Junior: výukový poslech

 

Informatika (pan učitel Jeřábek)

Zopakuj si vše, co je potřebné pro bezpečný pohyb na internetu - http://www.bezpecnyinternet.cz/
Co si myslíš o novém dokumentárním filmu "V síti"? viz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-siti/21856227079/
Máš založený a dobře zabezpečený svůj e-mail? Zkontroluj (rodiče ti při potížích pomohou) a pošli svůj názor na film "V síti" na učitelský e-mail jerabek@veselaskola.cz

 

Výtvarná výchova

Zkuste doma vytvořit obrázek člověka, jak ho asi vnímá Pán Bůh. A pošlete ho do soutěže!

Týdenní plán 16.3. - 20. 3. 2020

Český jazyk

 -  učebnice str. 68-71 - naučit se vzory rodu středního -  viz tabulka str. 69, zaměřit se na poučky v žlutém orámování

- pracovní sešit str. 44-45

- doporučuji denně 20 min. hlasité čtení

 

Matematika

- pracovní sešit první díl str. 22/ 1-6 dokončit a překontrolovat cvičení na celé straně

                                        str. 23/ 1-5 dokončit a překontrolovat cvičení na celé straně

Učebnice geometrie - str. 2 - viz příloha - zopakovat si látku o přímkách, polopřímkách a úsečkách     

 

Přírodověda

- Vlastnosti látek - viz příloha - prostuduj a nauč se

 

Vlastivěda

Učebnice červená str. 19 - Zapište si a naučte se - otázky, str. 20 - opakování předešlého učiva z minulého týdne.

str. 21-23 a práce v PS str. 11-13 , koresponduje s daným učivem.

 

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Wednesday

 

Color revision - Point to something pink, yellow, blue, black, white, red orange...

The crazy clothes shop revision- Point to a skirt, jumper, hat, jacket, dress.

 Answer the question: Have you got ....? Yes I have/ No I haven´t got ( skirt, shirt, shoes ...)

Class book , page 38 : Read the poem and repeat. 

 

Friday

Listen and sing https://www.youtube.com/watch?v=lLI6OgynvE8

Class book page 40 : Read the page.

Minitest 8 : write the test

 

Informatika (pan učitel Jeřábek)

Zopakuj si vše, co je potřebné pro bezpečný pohyb na internetu - http://www.bezpecnyinternet.cz/
Co si myslíš o novém dokumentárním filmu "V síti"? viz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-siti/21856227079/
Máš založený a dobře zabezpečený svůj e-mail? Zkontroluj (rodiče ti při potížích pomohou) a pošli svůj názor na film "V síti" na učitelský e-mail jerabek@veselaskola.cz

 

Výtvarná výchova

Zkuste doma vytvořit obrázek člověka, jak ho asi vnímá Pán Bůh. A pošlete ho do soutěže!

 

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít