6. třída

Třídní učitel:      

     

Týdenní plán 22. 6.  - 26. 6. 2020

Český jazyk

 • opakování probraného učiva

 

Matematika

Téma: Osová souměrnost.

 • Učebnice M – 3, str. 28 – 39.
 • Procvičování podle vlastního výběru, do školního sešitu.
 • Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.
 • K odevzdání: 3/str. 34, 2A/str. 37.

Učivo: Trojúhelník – výklad a procvičení převedeme do následujícího školního roku.

Učivo: Krychle a kvádr – procvičení převedeme do následujícího školního roku.

Sešity ze 6. třídy přinesete v září do školy. Učebnici M – 3 nevracíme, začínáme podle této učebnice pracovat v září 2020.

 

Fyzika

 • Téma: Elektrický proud.
 • Učebnice str. 117 – 150, přečíst dvakrát.
 • Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

 

Týdenní plán 15. 6. - 19. 6. 2020

Český jazyk

 • pracovní list na větu jednoduchou a souvětí ve virtuální třídě
 • odevzdávání zapomenutých úkolů
 • opakování probraného učiva

 

Týdenní plán 8. 6. - 12. 6. 2020

Český jazyk

 • literatura:
  • pracovní list ve virtuální třídě (budeme dělat společně ve škole)
  • čtení na knižní výzvu
 • jazyk:
  • pracovní list ve virtuální třídě (s některými udělám společně ve škole)

 

Anglický jazyk

Učebnice:

 • str. 68/cv. 3
 • str. 69/cv. 4a, 4b


Pracovní sešit:

 • Lekce 6A (str. 54, 55)

 

Přírodopis

 • Učebnice str. 96-97 přečíst.
 • Emailem mi odešlete odpovědi na zadané otázky.

 

Dějepis

 • Římské císařství - principát - učebnice str. 105-109.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Zeměpis

 • Učebnice str. 110-113 přečíst.
 • Emailem mi odešlete odpovědi na zadané otázky.

 

Osobnostní výchova

 • Závěrečné opakování.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Zdravověda

 • Vyhotovení přehledu základních tísňových volání.

 

Týdenní plán 1. 6. - 5. 6. 2020

Český jazyk

 • literatura:
  • pracovní list ve virtuální třídě
  • čtení na knižní výzvu
 • jazyk:
  • učebnice: pročíst si žluté rámečky str. 125 dole a 126 dole
  • odkazy na konkrétní online cvičení ve virtuální třídě

 

Anglický jazyk

Učebnice:

 • str. 66/cv. 1, 2 (napsat do sešitu)
 • str. 68/cv. 1 (naučit se nová slovíčka), 3


Pracovní sešit:

 • str. 53/cv. 5

 

Dějepis

 • Krize a zánik republiky – učebnice str. 100-104.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Přírodopis

 • Učebnice str. 92-95 přečíst. Školní sešit- nákres a popis škeble- stavba těla ze str. 92.
 • Emailem mi odešlete odpovědi na zadané otázky.

 

Zeměpis

 • Učebnice str. 104-109.
 • Emailem mi odešlete odpovědi na otázky v učebnici str. 105/3,4 a 109/1.

 

Zdravověda

 • V rozsahu 10 vět mi emailem odešlete referát na téma CO JE DEVIANTNÍ CHOVÁNÍ, JAK LZE LÉČIT?

 

Osobnostní výchova

 • Žiji na Zemi II.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Výtvarná výchova

 

Týdenní plán 25. 5. - 29. 5. 2020

Český jazyk 

 • literatura: 
  • podívejte se na film (odkaz na film je ve virtuální třídě) a při sledování si zapisujte na papír myšlenky, které vás během filmu napadly (co vás zaujalo, překvapilo, vyděsilo, co se vám líbilo, co vám nebylo jasné)
  • čtení na knižní výzvu
 • jazyk: 
  • pracovní list ve virtuální třídě

 

Matematika

Téma: Úhel a jeho velikost.

 • Učebnice M – 3, str. 5 – 21
 • Procvičování podle vlastního výběru, do školního sešitu.
 • Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.
 • K odevzdání: 2/str. 7, 9A/str. 11, 12/str. 16, 3A/str. 19, 7A/str. 20

 

Fyzika

Téma: Měření teploty.

 • Učebnice str. 100 – 116, přečíst dvakrát.
 • Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.
 • K odevzdání: z učebnice U 2, 3/str. 108, U 1, 3/str. 110 – 111

 

Anglický jazyk

Učebnice:

 • str. 63 / cv. 3a, 3b (srovnat, napsat alespoň 3 věty), 4, 5b
 • str. 64 / cv. 1, 2


Pracovní sešit: str. 52 / cv. 1, 2

 

Přírodopis

 • Učebnice str. 88-91 přečíst.
 • Školní sešit-nákres a popis obrázku na str.89. Emailem odeslat odpovědi na zadané otázky.

 

Dějepis

 • Punské války - učebnice str. 96-99.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Zeměpis

 • Učebnice str. 102-103 přečíst.
 • Emailem odeslat odpovědi na otázky v učebnici str. 103/1,2.
 • Pracovní sešit str. 61/1,2. Vypracované zadání mi ofoťte a pošlete emailem.

 

Zdravověda

 • V rozsahu 10 vět mi odešlete referát na téma CO JE SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ, JAKÁ PRAVIDLA MUSÍME DODRŽOVAT.

 

Osobnostní výchova

 • Žiji na Zemi I.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Výtvarná výchova

 • Realistická studie - kresba ruky. 
 • Dívej se na svoji ruku a druhou jí nakresli. Použij tužku, pracuj se světlem a stínem. Snaž se udržet správné proporce.

 

Týdenní plán 18. 5. - 22. 5. 2020

Český jazyk 

 • literatura: 
  • pracovní list ve virtuální třídě
  • čtení na knižní výzvu
 • jazyk: 
  • pracovní list ve virtuální třídě
  • učebnice: 
   • pročíst si žluté rámečky str. 121 - 124
   • pročíst si pozorně vždy úvodní text u příslovečných určení, kde jsou slova (příslovečná určení místa, času a způsobu) vyznačena tučně (str. 121, 122 dole, 123 dole)

 

Anglický jazyk

Učebnice:

 • str. 62 / cv. 1, 2a, 2c (nepravidelné skloňování adjektiv - adjektiva good a bad se skloňují trochu jinak, zkuste dohledat jak.)

Pracovní sešit: str. 49 / cv. 7, 8; str. 50 / cv. 1 (as... as = tak... jako), 2; str. 51 / cv. 3, 4, 5

 

Přírodopis

 • Učebnice str. 84-87 přečíst.
 • Emailem odeslat odpovědi na zadané otázky.

 

Dějepis

 • Římská republika - učebnice str. 92-93.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Zeměpis

 • Pracovní sešit str. 57/1,2,3,4.
 • Vypracované zadání mi ofoťte a pošlete emailem.

 

Osobnostní výchova

 • Žiji v Evropě a ve světě – sdružování států.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Zdravověda

 • V rozsahu 10 vět mi mailem odešlete referát na téma CO JE MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST, JAK SE PŘI NÍ MÁME CHOVAT.

 

Výtvarná výchova

Za použití plastelíny, vymodeluj své oblíbené zvíře nebo hmyz. Dřív než se pustíš do práce, pozoruj a prozkoumej tvar jednotlivých části těla a jejích proporce. 

Týdenní plán 11. 5. - 15. 5. 2020

Matematika

Téma: Určování největšího společného dělitele.

Společné násobky.

Určování nejmenšího společného násobku.

Učebnice M – 2, str. 86 – 93

Procvičování podle vlastního výběru, do školního sešitu.

Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: 13/88 a), b), 2A/90, 7A/91, 13/93 a), b)

 

Fyzika

Téma: Měření času.

Učebnice str. 95 – 100, přečíst dvakrát.

Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: z učebnice U 1, 2/ 96, O 1, 2/99.

 

Český jazyk

 • literatura: 
  • pracovní list ve virtuální třídě
  • čtení na knižní výzvu
 • jazyk: 
  • pracovní list ve virtuální třídě (předmět)
  • růžové pětiminutovky str. 37

Anglický jazyk

Učebnice:


Pracovní sešit: str. 48 / cv. 1, 2, 3, 5; str. 49 / 6 + vypsat si a naučit se nová slovíčka z lekce 5C

Přírodopis

 • Učebnice str. 82-83 přečíst. Emailem odeslat odpovědi na zadané otázky.

Dějepis

 • Starověký Řím a doba královská - učebnice str. 88-91.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Zeměpis

 • Učebnice str. 92-95 přečíst. Emailem odeslat odpovědi na otázky v učebnici str. 93/1,4 a 95/3.

Zdravověda

 • V rozsahu 10 vět napište referát na téma KOUŘENÍ, JAK PŘEDCHÁZET, JAK LÉČIT?

Osobnostní výchova

 • Žili a žijí tu s námi (národnost, státní občanství).
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Výtvarná výchova

Téma: Land art, umění v přírodě.

Zadání: Na zahrádce nebo v parku uspořádej kousek přírody podle sebe. 

 

Týdenní plán 4. 5. - 8. 5. 2020

Český jazyk  

 • literatura:
  • pracovní list ve virtuální třídě
  • čtení na knižní výzvu 
 • jazyk: 
  • učebnice str. 119/žlutý rámeček - pročtěte si ho a udělejte si z něj stručný zápis do sešitu
  • pročtěte si vzorové věty na str. 119 v učebnici (horní polovina stránky) 
  • v Google Classroom najdete odkazy na konkrétní cvičení na internetu, která byste měli vyplnit 

 

Anglický jazyk

online cvičení:

Cvičení na druhý stupeň přídavných jmen (vyšší než, větší než...):

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

How questions: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

učebnice: 

 • str. 59 / cv. 4, 5, 6, 8 (alespoň 3 věty - srovnat tyto 2 věci), 9
 • pracovní sešit: dodělat lekci 5B

 

Přírodopis

 • Učebnice str. 80-81 přečíst.
 • Emailem odeslat odpovědi na všechny tři otázky v učebnici na str. 81.

 

Zeměpis

 • Učebnice str. 88-91 přečíst.
 • Emailem odeslat odpovědi na otázky z učebnice str. 89/1, 3.

 

Dějepis

 • Řecko pod nadvládou Makedonie - učebnice str. 75-77.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Osobnostní výchova

 • Státní symboly ČR.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Zdravověda

Emailem odeslat referát v rozsahu 10 vět na téma ZÁVISLOST NA ALKOHOLU, JAK PŘEDCHÁZET, JAK LÉČIT.

 

Výtvarná výchova

Téma: Perforace

      perforace =proděravění

 • děrováním se ohraničí obrys, dírkami ležícími těsně vedle sebe

Zadání: Podlož si papír ručníkem. Perforaci vytvoř libovolné dílo, můžeš si ho předem tužkou předkreslit.

Formát: A4. Technika: tužky, připínáčky, špendlíky.

 

Týdenní plán 27. 4. - 1. 5. 2020

Anglický jazyk

Učebnice:

str. 58/cv. 1 (Porozumět slovíčkům), 2 (odkaz na poslech: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs), 3a (přečíst), 3b (odpovědět: Kde je jaké počasí North = sever, South = jih).

Pracovní sešit:

 • str. 44/cv. 2, 3
 • str. 45/cv. 4, 5, 6
 • str. 78/slovíčka 5B - projít a zapsat neznámá slovíčka

 

Přírodopis

 • Učebnice str. 76-79 přečíst. Emailem odpovědět na zadané otázky.

 

Zeměpis

 • Učebnice str. 86-87 přečíst. Pracovní sešit str. 50/2.3. Emailem odeslat odpovědi na otázky v učebnici str. 87/2, 5.

 

Dějepis

 • Řecké umění; učebnice str. 82-85.
 • Materiál (včetně videa) je připravený v classroomu.

 

Osobnostní výchova

 • Místo, kde žiji: stát a jeho počátky (mýty spojené s počátky evropských států).

Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Zdravověda

 • Emailem odeslat v rozsahu 10 vět referát na téma MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA.

 

Výtvarná výchova

Téma: Práce s papírem, origami 

 • Origami je japonské umění tvorby z papíru
 • Většina tradičních skládanek vychází ze čtverce
 • Lepidlo se užívá pouze výjimečně, dobře složená skládanka drží sama o sobě
 • Smyslem origami je vystihnout podstatu objektu

Zadání: Vytvoř si motýle dle návodu: https://www.youtube.com/watch?v=P3C_R0HeIkQ

Formát: libovolný. Technika: modelování.

 

Týdenní plán 27. 4. - 1. 5. 2020

Český jazyk 

 • literatura:
  • pracovní list (sci-fi) ve virtuální třídě
  • čtení na knižní výzvu 
 • jazyk: 
  • pracovní list na shodu přísudku s podmětem ve virtuální třídě
  • růžové pětiminutovky: str. 36
 • sloh: odevzdat popis (kdo to ještě neudělal) 

 

Týdenní plán 20. 4. - 24. 4. 2020

Matematika

Téma: Prvočísla a složená čísla. Společní dělitelé.

Učebnice M – 2, str. 81 – 88

Procvičování podle vlastního výběru, do školního sešitu.

Výklad a další zábavné příklady najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: 7A/83, 9/83, 13/84, 14A/84, 5/86, 10A/87

 

Český jazyk

 • literatura: 
  • čtenářský deník, čtení na knižní výzvu
 • jazyk: 
  • shoda přísudku s podmětem - pročtěte si žluté rámečky v učebnici str. 115 + 117 
  • učebnice: 116/4 + 117/1 (doplnit ústně)
  • pracovní list na shodu přísudku s podmětem ve virtuální třídě 
 • sloh: odevzdat popis (kdo to ještě neudělal) 

 

Anglický jazyk

UČEBNICE
Str. 56 / cv. 1 (Přečíst slovíčka, porozumět, zkontrolovat z poslechem. Pozor u poslechu nesedí čísla se slovíčkama: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs)
Str. 56 / cv. 2, 3 (Stejný odkaz na poslech)
Str. 57 / cv. 5 (Přečíst a pustit poslech ze stejného odkazu. Pozor, čísla 2 a 3 jsou v poslechu přehozená)
Str. 57 / 6 Přečíst a opravit věty

PRACOVNÍ SEŠIT
Str. 78 / Vypsat neznámá slovíčka ze sloupečku 5A
Str. 44 / cv. 1

 

Fyzika

Téma: Výpočet hustoty látky. Výpočet hmotnosti tělesa.

Učebnice str. 90 – 95, přečíst dvakrát.

Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: z učebnice U 3, 4/92, U 4, 5/94

 

Dějepis

Řecko po řecko-perských válkách - učebnice str. 73

Řecko za peloponéské války - učebnice str. 74

Každodenní život Řeků - učebnice str. 78-81

Ke studiu lze též použít následující odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=_VWTqeGXzic

https://www.youtube.com/watch?v=T6Y5UApmCEg

https://www.youtube.com/watch?v=V1yhDEhGi_U

https://www.youtube.com/watch?v=UJUzRjGIJdc

Pro znalé angličtiny:

https://www.youtube.com/watch?v=9AHqFKc3mKY

https://www.youtube.com/watch?v=3T7_oi985dg

 

Přírodopis

Učebnice str. 72-75 přečíst. Emailem odeslat odpovědi na zadané otázky.

 

Zeměpis

Učebnice str. 84-85 přečíst. Pracovní sešit str. 47/3 a 49/3. Emailem odeslat odpovědi na otázky z učebnice str. 85/1,4,6.

 

Osobnostní výchova

 • Místo, kde žiji: kraj a krajská samospráva

Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Zdravověda

Emailem odeslat referát v rozsahu 10 vět na téma Moje pozitivní životní cíle a hodnoty.

 

Výtvarná výchova

Téma: Pop art, Andy Warhol, výroba razítka 

Zadání: Vytvoř si razítko, za pomoci listů nebo brambory. Motiv opakovaně tiskni na pozadí, vedle sebe i přes sebe ale měn barevnost. 
Formát A4. Technika: tisk

 

Týdenní plán 13. 4. - 17. 4. 2020

Český jazyk   

 • literatura: 
  • čtenářský deník, čtení na knižní výzvu
  • napsat něco zajímavého o hlavní postavě knihy, kterou právě čtete (stačí 5 vět) - poslat do 18. 4. e-mailem, nebo odevzdat ve virtuální třídě
 • jazyk: 
  • zopakujte si, co je podmět a udělejte si stručné výpisky ze žlutých rámečků na str. 113 (dole) + 114
  • učebnice: 114/1, 3 - promyslet si 
  • růžové pětiminutovky: str. 34

 

Anglický jazyk

Učebnice

 • str. 53 / cv. 1 (Přiřadit slova k obrázkům), 2, 3 (Podle textu přiřadit), 4 (Doplnit věty)
 • str. 54 / cv. 1, 2, 3, 4


Pracovní sešit

 • str. 42 / cv. 1, 2, 3, 4, 5
 • str. 43 / cv. 6

 

Matematika

Téma: Dělitelnost 3 a 9. Dělitelnost 4 a 8. Dělitelnost 100 a 6.

Učebnice – látka není v učebnici, procvičování najdete v on-line třídě.

Procvičování podle vlastního výběru, do školního sešitu.

Výklad a další zábavné příklady najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

Příklady ze Zábavné matematiky jsou pro zájemce.

K odevzdání:  Z učebnice M – 2 Úlohy na závěr 7.6A/80, dále příklady č. 14, 16, 21, 24

 

Fyzika

Téma: Hustota látky.

Učebnice str. 86 – 89, přečíst dvakrát.

Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: Z učebnice př. U 1, 3/89

 

Přírodopis

 • učebnice str. 70-71 přečíst, emailem odeslat odpovědi na zadané otázky

 

Zeměpis

 • učebnice str. 80-83 přečíst, pracovní sešit str. 44/4, emailem odeslat odpovědi na zadané otázky

 

Dějepis

Řecko-perské války - učebnice str. 71-72.

Ke studiu lze též použít následující odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=EcPlPyJ_iYI

https://www.youtube.com/watch?v=mgoaPiCW-30

https://www.youtube.com/watch?v=eeQnyGPyxNM

https://www.youtube.com/watch?v=9k1IyvzvUZQ

 

Zdravověda

 • emailem odeslat referát na téma Šikana, jak se bránit šikaně

 

Osobnostní výchova

 • Místo, kde žiji: domov; obec

Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Výtvarná výchova

Zadání: Autoportrét. Za pomoci zrcadla nakresli svoji podobu. Co je na tvém obličeji charakteristické? Pracuj se světlem a stínem technikou šrafování. 

Formát A4. Technika: tužka

 

Týdenní plán 6. 4. - 10. 4. 2020

Český jazyk  

 • literatura: čtenářský deník, čtení na knižní výzvu
 • jazyk:
  • zopakujte si, co je přísudek a udělejte si stručné výpisky ze žlutých rámečků v učebnici na str. 112 + 113 (nahoře)
  • učebnice: 112/1 + 113/2, 3
  • růžové pětiminutovky: str. 34
 • sloh: napsat popis předmětu nebo osoby (termín odevzdání je nejpozději 11. 4. na e-mail nebo ve virtuální třídě)

 

Anglický jazyk

Učebnice

 • str. 52 / cv. 1 (Přečíst text a napsat k tvrzením, zdali jsou pravdivá, nepravdivá nebo se o nich vůbec v textu nemluví), 2 (doplnit tabulku)
 • str. 52 / cv. 1 (přiřadit k obrázkům), 2 (přečíst text), 3 (přiřadit jídlo k místu), 4 (doplnit věty)

Pracovní sešit

 • dodělat lekci 4D (ofotit a poslat na google classroom)

Pošlete mi prosím naskenovaná cvičení z učebnice a pracovního sešitu na online Classroom!  Děkuji.

 

Matematika

Téma: Dělitelnost 10, 5, 2, 3

Učebnice M – 2, str. 71 – 79

 • dělitelnost deseti a pěti – př. 1 – 9/str. 73 – 74
 • dělitelnost dvěma – př. 1 – 9/str. 75 – 76
 • dělitelnost třemi – př. 1 – 11/str. 77 – 79
 • vše podle vlastního výběru, do školního sešitu.

Výklad a další zábavné příklady najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: 1/73, 5/73, 7/74, 2/75, 6/76, 3A/78, 8A/79

 

Fyzika

Téma: Měření hmotnosti tělesa

Učebnice str. 80 – 86, přečíst dvakrát.

Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: z učebnice U 1, 2, 3/80 – 81, O 2/85, U 3/86

 

Dějepis

Městský stát Sparta - učebnice str. 70

Ke studiu lze též použít následující odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=jzxYQmO9Xfk

https://www.youtube.com/watch?v=V1yhDEhGi_U

 

Přírodopis

 • učebnice str. 68-69 přečíst, školní sešit- nákres a popis těla vosy na str. 68
 • emailem odeslat odpovědi na zadané otázky

 

Zeměpis 

 • učebnice str. 76-79 přečíst, pracovní sešit str 42/5
 • emailem odeslat odpovědi na otázky str. 75/1, 3

 

Zdravověda

 • emailem odeslat referát na téma: "Co je droga a jaký má význam"

 

Osobnostní výchova

 • Pravidla pomáhají chránit
 • Když se pravidla porušují a nerespektují

Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Výtvarná výchova

Zadání 1:

 • Folklor, zvyky a tradice. Seznam se s Velikonočními zvyky. Ilustruj tebou vybraný motiv (Kluk s pomlázkou nahání děvče, babička zdobí kraslice, a pod.).
 • Formát A4. Technika: akvarel nebo kolorovaná kresba.

Zadání 2:

 • Podívej se na šablonu skládačky.
 • Za použití pravítka ji nakresli na papír formátu A4. Následně ji vybarvi a pak poskládej do 3D objektu.
 • Formát A4. Technika: libovolná

 

Informatika

V současnosti určitě hodně používáte internet k učení na dálku a ke komunikaci s učiteli i spolužáky.
Jistě jste si zopakovali pravidla pro bezpečný pohyb na internetu - http://www.bezpecnyinternet.cz/
Co si myslíš o novém dokumentárním filmu "V síti"? viz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-siti/21856227079/
Máš založený a dobře zabezpečený svůj e-mail? Zkontroluj (rodiče ti při potížích pomohou) a pošli svůj názor na film "V síti" na učitelský e-mail jerabek@veselaskola.cz
ÚKOL MAJÍ SPLNĚN: Ž.F., L.M., S.G, A.V., Ph.V., F.Š., A.M.M., M.W., D. Š.


Průběžně se zdokonalujte v psaní všemi deseti prsty na klávesnici - např. na portálu https://www.psanihrave.cz/ - až se uvidíme ve škole, dáme si soutěž v psaní všemi deseti:-)

 

Hudební výchova

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k tomu, že nevíme, kdy budou školy opět zpřístupněny, posílám níže seznam látky, která měla být během následujících měsíců probrána. Protože předmět HV nemá učebnice, je její prostudování závislé na vyhledávání informací na internetu. Chápu, že při těchto podmínkách není možné vše zvládnout, proto rozsah nastudované látky ponechám na možnostech každého z vás. Abych však mohla vaše dítě hodnotit, zadávám písemné zpracování jednoho z níže uvedených témat. To můžete zpracovat buď elektronicky (word, powerpoint, atd.), nebo v papírové podobě. Tuto práci pak zašlete na email: frassova@veselaskola.cz. Ti, co ji budou zpracovávat v papírové podobě, ji buď mohou vyfotit a rovněž zaslat, nebo mi ji po návratu do školy odevzdat. Pokud bude něco nejasného, či budete mít nějaké dotazy, neváhejte mne kontaktovat. Přeji vám mnoho sil, pevné zdraví a budu se těšit na shledání v naší škole.

Se srdečným pozdravem

Pavla Frassová

Hlavolamy:

 • poslech: Johann Sebastian Bach – Toccata a fuga d moll
 • Na jaký nástroj hudebník v ukázce hraje? Zjisti, jak vypadá a jak se na něj hraje.
 • J. S. Bach – život a dílo
 • zkus nějaký hudební hlavolam vymyslet

Sólista:

 • kdo to je a co dělá
 • poslech: George Gershwin – Koncert F dur pro klavír a orchestr
 • Co bys o skladbě mohl/a říct? Čím se autor asi inspiroval? Poslechni si od něj i jiné ukázky.
 • opakujeme pojmy nota a pomlka + druhy

Na plese:

 • poslech: Wolfgang Amadeus Mozart – Don Giovanni, Menuet
 • Co je to menuet?
 • W. A. Mozart – život a dílo
 • italské hudební názvosloví + příklady (pp, mp, p, mf, f, ff)

Nálada:

 • poslech: Bedřich Smetana – Proč bychom se netěšili
 • Z jakého díla pochází tato ukázka a co bys o něm mohl/a říct?
 • B. Smetana – život a dílo
 • vysvětli pojmy: staccato, legato, crescendo a decrescendo

Hudební žertování:

 • Co je to mateník a furiant?
 • poslech: Antonín Dvořák – Furiant z České suity
 • A. Dvořák – život a dílo
 • dělení hudebních nástrojů + příklady

 

Týdenní plán 30. 3. - 3. 4. 2020

Český jazyk

 • literatura: čtenářský deník, čtení na čtenářskou výzvu (zápisy posílejte e-mailem)
 • jazyk: 
  • růžové pětiminutovky: str. 33 + str. 38 
  • pracovní list na číslovky ve virtuální třídě (výsledek poslat e-mailem, nebo odevzdat ve virtuální třídě do 3. 4.)
 • sloh: promyslete si, jaký předmět (nebo jakou osobu) budete chtít o týden později popisovat

 

Matematika

Dělitel a násobek

 1. Dělitel

Učebnice M – 2, str. 66, procvičování př. 1 – 13/ str. 67 – 68, dle vlastního výběru, do školního sešitu.

 1. Násobek

Učebnice M – 2, str. 69, procvičování př. 1 – 12/str. 69 – 71, dle vlastního výběru do školního sešitu.

Výklad a další zábavné příklady najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: Úlohy na závěr 5.3A/61 (všichni), 15A/64, 2A/67, 7/68, 2A/69, 6A/70

 

Fyzika

Téma: Měření objemu

Učebnice str. 74 – 79, přečíst dvakrát.

Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: z učebnice O 1/77, 3/77, U 3/77, 4/77

 

Anglický jazyk

 • Online procvičování slovní zásoby:

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/vocabulary/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

How many / How much:

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs

 • Učebnice​: str. 50, cv. 1 (přečíst text, dohledat slovíčka, kterým nerozumíte), 2 (napsat do sešitu v přítomném průběhovém čase, co George dělá na každém obrázku)
 • str. 51, cv. 3a, 3b
 • Pracovní list​: pracovní list, který obdržíte mi zašlete na školní email (může být vyplněno na počítači nebo vytisknuto a napsáno rukou a následně ofoceno).

 

Přírodopis

 • učebnice str. 64-65 přečíst a odpovědět mailem na zadané otázky

 

Zeměpis 

 • učebnice str. 73-75 přečíst a odpovědět mailem na otázky str. 72/3,4,5,6

 

Zdravověda 

 • v rozsahu 10 vět napsat a odeslat mailem referát na téma Jak trávím volný čas v období karantény

 

Dějepis

Městský stát Athény - učebnice str. 68-69

Ke studiu lze též použít následující odkazy:

https://classroom.google.com/w/NjI4NzgyMTM5MjBa/t/all

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214722308-bohove-a-hrdinove-antickych-mytu/209572230080003-athena-a-poseidon/

https://www.pmhistorie.cz/co-je-ostrakismus/

 

Osobnostní výchova

 • I rodina se někdy neshodne
 • Pravidla pomáhají žít spolu

Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Výtvarná výchova

Zadání 1: Vytvoř barevný návrh obalu na oblíbenou potravinu (cereálie, mysli tyčinka, čokoláda).  Podívej se na obaly různých výrobků a všimni si informací, co jsou na nich uvedené. Vnímej kompozici, poměr textu a obrázků a také výtvarného řešení loga. Výrobek by měl upoutat pozornost a také nést zřetelné informace o svém obsahu. Vyvaruj se odkreslování již známých log.

Formát A4. Technika : libovolná.

Zadání 2: Přečti si o pointilismu, je to v směr malířství na konci XIX. století: http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=89

Podívej se na jarní krajinu kolem sebe. Stylem pointilismu vytvoř malbu. 

 • POINT = tečka, bod
 • kladení tisíce teček barev vedle sebe
 • kontrast
 • barva rozkládána na obraze na barevné body

Formát A4. Technika : tempery.

 

Informatika

V současnosti určitě hodně používáte internet k učení na dálku a ke komunikaci s učiteli i spolužáky.
Jistě jste si zopakovali pravidla pro bezpečný pohyb na internetu - http://www.bezpecnyinternet.cz/
Co si myslíš o novém dokumentárním filmu "V síti"? viz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-siti/21856227079/
Máš založený a dobře zabezpečený svůj e-mail? Zkontroluj (rodiče ti při potížích pomohou) a pošli svůj názor na film "V síti" na učitelský e-mail jerabek@veselaskola.cz
ÚKOL MAJÍ SPLNĚN ZATÍM POUZE: Ž.F., L.M., S.G, A.V., Ph.V., F.Š.


Průběžně se zdokonalujte v psaní všemi deseti prsty na klávesnici - např. na portálu https://www.psanihrave.cz/

Týdenní plán 23. 3. - 27. 3. 2020

Český jazk

 • literatura: čtenářský deník, čtení na čtenářskou výzvu
 • jazyk: 
  • stručný zápis ze žlutých rámečků uč. str. 107, 108, 110
  • učebnice: 109/1, 2, 4 + 110/6
  • růžové pětiminutovky: str. 42
  • pracovní list na zájmena ve virtuální třídě
 • sloh: nastudujte si informace k popisu, ale zatím nic nepište (uč. 147 - 153)

 

Matematika

Dělení desetinných čísel

 1. Dělení desetinného čísla přirozeným číslem

Učebnice M – 2, str. 55, procvičování př. 1 – 12/ str. 56 – 58, dle vlastního výběru, do školního sešitu.

 1. Dělení desetinného čísla desetinným číslem

Učebnice M – 2, str. 58, procvičování př. 1 – 14/str. 58 – 61, dle vlastního výběru do školního sešitu.

Výklad a další zábavné příklady najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: 6/56 A, 10/57 A, 2/59 A, 6/60 A

 

Anglický jazyk

 -procvičování členů A/AN: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

- Procvičování some/any: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

- učebnice str. 49 - celá strana --> how many vs. how much (many u počitetelných, much u nepočitatelných)

procvičit zde: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs

- pracovní sešit: udělat lekci 4C

 

Fyzika

Prohlédnout znovu obr. 1.65/str. 60 Model magnetického pole Země a přečíst zápis v sešitě.

Žáci, kteří nebyli v posledním týdnu ve škole, si nakreslí obrázek do sešitu + popis.

Učebnice př. 7/63 vypracovat do sešitu.

Téma: Měření délky. Délková měřidla.

Učebnice str. 65 – 73, přečíst dvakrát.

Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: Test – Magnetické vlastnosti látek (v on-line třídě), 1/67, 2/67, 6/68, 1a/71

 

Dějepis

 • Řecko v temných staletích - učebnice str. 64-65
 • Období rozkvětu antického Řecka - Městské státy a velká řecká kolonizace- učebnice str. 66-67

 

Zeměpis

 • pracovní sešit str. 40/1,2,3,4

 

Přírodopis

 • učebnice str. 66 - 67 přečíst, sešit - vypracovat otázku str. 67/2

 

Zdravověda

 • vypracovat na 1 stranu do sešitu referát - Zdravý životní styl a prevence

 

Výtvarná výchova

 

Informatika

Zopakuj si vše, co je potřebné pro bezpečný pohyb na internetu - http://www.bezpecnyinternet.cz/
Co si myslíš o novém dokumentárním filmu "V síti"? viz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-siti/21856227079/
Máš založený a dobře zabezpečený svůj e-mail? Zkontroluj (rodiče ti při potížích pomohou) a pošli svůj názor na film "V síti" na učitelský e-mail jerabek@veselaskola.cz
ÚKOL MAJÍ SPLNĚN ZATÍM POUZE: Ž.F., L.M.

Týdenní plán 16. 3. - 20. 3. 2020

Český jazyk

 • vytvořila jsem pro vás online třídu ČJ, kam budu přidávat větší množství informací, na stránkách  https://classroom.google.com/ 
 • Učebnice: zájmena (str. 98-100), číslovky (str. 101-106)
 • Růžové pětiminutovky: str. 40/U4,5 + 41/U6,7,8
 • Pokud by měl někdo chuť na další procvičování, můžete k tomu využít tyto webové stránky: 

 

Anglický jazyk

1) naučit se slovíčka z pracovního sešitu, ze kterých měl být test ve čtvrtek 12. 3.

3) přečíst článek o počitatelných a nepočitatelných podstatných jménech, ve kterém najdeme i vysvětlení SOME a ANY: https://www.helpforenglish.cz/article/2006082501-pocitatelna-a-nepocitatelna-podstatna-jmena

3) udělat si test na počitatelná a nepočitatelná podstatná jména: https://www.helpforenglish.cz/article/2006082801-pocitatelna-a-nepocitatelna-podstatna-jmena

4) Dodělat v učebnici stranu 47 (nedělat poslech)

5) dodělat v pracovním sešitě dvoustranu z lekce 4B

6) str. 48 učebnice - přečíst článek a odpovědět na cvičení 1 a 2

 

Zeměpis

- uč. str. 68 - 71 přečíst, sešit - písemně vypracovat otázky str. 72/3,4,5,6

 

Přírodopis

- uč. str. 62 - 65 - přečíst, sešit - písemně vypracovat otázky str. 65/1,3

 

Zdravověda

- do sešitu vypracovat na 1 stranu referát na téma: Hygiena se zaměřením na správné mytí rukou

 

Dějepis

Ve dnech 11. 3.-13. 3

IV. Indie - učebnice str. 56 - 57 – pečlivě přečíst, vyrobit si zápis do sešitu a snažit se naučit; pro kontrolu doporučuji z hlavy zodpovědět následující otázky:

 • Popiš přírodní podmínky starověké Indie! Vyhledej na internetu co je to monzunové podnebí!

 • Jak lze rozdělit dějiny starověké Indie? Jak vypadal způsob obživy, politická organizace a písmo starověké Indie?

 • Kdy, kde a proč se vytvořil první jednotný stát?

 • Čím se proslavil král Ašóka? Krátce definuj hlavní myšlenky budhismu!Proč zanikla Ašókova říše?

 • Jak se liší hinduismus a budhismus?

 • Čím starověcí Indové přispěli do pokladnice civilizovanosti a vzdělání?

 • Znáš nějaká díla indické literatury? Uměl/a bys něco vyprávět?

 • Co měli s Indií společného Romové? Co víš o jejich životě v období starověku?

V. Čína - učebnice str. 58- 59 – pečlivě přečíst, vyrobit si zápis do sešitu a snažit se naučit; pro kontrolu doporučuji z hlavy zodpovědět následující otázky:

 • Popiš přírodní a životní podmínky starověké Číny!

 • Jak vypadalo zemědělství ve starověké Číně? Znáš legendu o počátku používání čaje? Vyprávěj ji!

 • Jak vypadal čínský obchod? Co to byla hedvábná stezka? Jak se vyrábělo hedvábí? Co bylo surovinou?

 • Jaká řemesla se v Číně rozvinula? Souviselo to s nějakými objevy?

 • Čím a kdy se proslavil rod Čchin?

 • Proč a jak byla vybudována Velká čínská zeď? Znáš její parametry?

 • K čemu sloužila terakotová armáda? Co víš o místě, kde se nalezla?

 • Jmenuj nejdůležitější starověké čínské vynálezy!

 • Jak vypadal čínský seizmograf? Popiš jeho fungování!

 • V jakých vědách vynikali Číňané ve starověku?

Doporučené dokumenty TV:

Z cyklu ČT - Kompas času; díl Čína

https://www.youtube.com/watch?v=vZOhtNmRFv4&list=PLvruh39DcYOJnzftz7bZRetkRuwFbbpHv&index=2&t=0s

Z cyklu ČT - Kompas času; Indie

https://www.youtube.com/watch?v=hQqvE41jGkY&list=PLvruh39DcYOJnzftz7bZRetkRuwFbbpHv&index=10

https://www.youtube.com/watch?v=W3iVALCmJLk&list=PLvruh39DcYOJnzftz7bZRetkRuwFbbpHv&index=11


 

Ve dnech 16.3.-20.3.

První civilizace Evropy – Minojská civilizace - učebnice str. 61-62 – pečlivě přečíst, vyrobit si zápis do sešitu a snažit se naučit; pro kontrolu doporučuji z hlavy zodpovědět následující otázky:

 • Kdy a kde vznikla minojská civilizace?

 • Kdo to byl Minoa a čím se proslavil? Znáš nějaké další báje spojené s Krétou? Vyprávěj je!

 • Proč se objevuje pověst o labyrintu právě na Krétě?

 • Co bylo posvátným zvířetem Kréty? Jak je obyvatelé používali při posvátných obřadech?

 • Proč zanikla minojská civilizace?

 • Jaká je souvislost mezi starověkou Krétou a pevninským Řeckem té doby?

 • Co víš o písmu starověké Kréty?

Antické státy – I. Starověké Řecko - učebnice str. 62 - pečlivě přečíst, vyrobit si zápis do sešitu a snažit se naučit; pro kontrolu doporučuji z hlavy zodpovědět následující otázky:

 • V které oblasti Středomoří se rozkládalo starověké Řecko?

 • Které dva poloostrovy náležely k tzv. pevninskému Řecku? Jmenuj některé městské státy této oblasti!

 • Které dvě skupiny ostrovů náležely k Řecku ve starověku? Jak se nazývá největší řecký ostrov? Kde leží?

 • Kde se nacházely nejstarší řecké kolonie? Jmenuj některé městské státy této oblasti!

 • Popiš přírodní podmínky starověkého Řecka!

 • Na jaké obchodní zboží se obyvatelé zaměřovali a proč? Najdi pověst o Aténě a Poseidonovi a nauč se ji vyprávět!

 • V čem vynikali starověcí Řekové?

 • Vyjmenuj období dějin starověkého Řecka!

1. Mykénská civilizace - učebnice str. 63 – pečlivě přečíst, vyrobit si zápis do sešitu a snažit se naučit; pro kontrolu doporučuji z hlavy zodpovědět následující otázky:

 • Kdy a kde se vytvořila tzv. mykénská civilizace? Kdo ji vytvořil?

 • Co to byla tzv. Agamemnonova maska? Co o ní víš? Vyprávěj Agamemnonův příběh! S jakým eposem souvisí? Kdo jej napsal?

 • Jak vypadaly státy mykénké civilizace? Popiš jejich města i společenskou a vládní strukturu. Na jakou civilizaci Mykény navazovaly? Dá se to něčím dokázat?

 • Co to jsou kyklopské hradby? Co o nich víš?

 • Jak a proč zanikla mykénská civilizace?

 • Uchovala se nějaká znalost či dovednost z období starověkých Mykén? Jaká?

 • Jaké dva řecké kmeny znáš?

 • Jak vypadalo náboženství v nejstarších obdobích starověkého Řecka?

Doporučené dokumenty TV:

Sedm starověkých divů světa

https://www.youtube.com/watch?v=wWwZhG1d8RM

Z cyklu ČT - Kompas času; Řecko

https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ&list=PLvruh39DcYOJnzftz7bZRetkRuwFbbpHv&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=GDkfsymzk1s&list=PLvruh39DcYOJnzftz7bZRetkRuwFbbpHv&index=3


 

Výtvarná výchova

Téma: Návrh mince České republiky , v libovolné hodnotě ( 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč )

Zadání: Prozkoumej mince. Pozoruj jejich výtvarné zpracování. Jaké motívy zobrazují? Sleduj jak výtvarník dosáhl reliéfem hru světla a stínu, a všimni si plastický (3 D) obraz. Na A4 formát vypracuj zvětšené řešení minci, do kružnice o průměru 12 cm. Vypracuj obě strany mince, či-li na stránku nejdřív narýsuj dvě kružnice o průměru 12 cm. Podívej se do Českých dějin, vyber si motívy nebo významné památky, které tě nejvíc zaujaly. Použij učebnici nebo internet.

Technika: Kresba tužkou

 

Informatika (pan učitel Jeřábek)

Zopakuj si vše, co je potřebné pro bezpečný pohyb na internetu - http://www.bezpecnyinternet.cz/
Co si myslíš o novém dokumentárním filmu "V síti"? viz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-siti/21856227079/
Máš založený a dobře zabezpečený svůj e-mail? Zkontroluj (rodiče ti při potížích pomohou) a pošli svůj názor na film "V síti" na učitelský e-mail jerabek@veselaskola.cz

 

 

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít