9. třída

Třídní učitelka:        

 

Týdenní plán 6. 4. - 10. 4. 2020

Český jazyk

Gramatika

 • Věty s podmětem a věty bez podmětu; větné ekvivalenty- učebnice str. 93-95

Pravidla najdete přehledně také na stránce:

Sloh

 • oficiálnost projevu a formální vyjadřování - učebnice str. 150 - 155
 • doporučuji projít všechna cvičení

Literatura

Naturalismus – významní autoři z dějin literatury období naturalismu

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Monday:  

 • Exercise book: page 78/5.1, 5.2 Read and study.
 • Notebook: page 78/5.2 Copy the chart
 • Class book: page 57/3a Find the passive sentences in the text (page 56) and say them.

Wednesday:

 • Exercise book: page 44/2a 
 • Class book: page 79/5.3, 5.4, 5.5 and 5.6. Read and study.
 • Notebook: page 79/5.3, 5.4, 5.5 and 5.6. Copy the charts.

Thursday:

 • Class book: page 57/5  Red and put the verbs by saying. 
 • Notebook: page  57/5 Copy and put the verbs into present passive .

Class book: page 57/7a,b Listen and match by saying. https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs Page 57 Exercise 7a

Zaslat emailem: Exercise book, page 37/6a,38/4a, 42/2, 44/2a,b

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

Online procvičování

Učebnice

Pracovní sešit

 • ​​​​str. 39 / cv. 5a, 5b (Pozor, v 5a jsou otázky, odpovědi jsou v 5b)
 • str. 40 / cv. 1, 2

 

Německý jazyk 

 • učebnice: 33/14
 • pracovní sešit: 
  • 31/13 + 32/16 
  • 32/14 (do 11. 4. poslat přeložené e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě)
  • 36/slovíčka

 

Matematika

Opakování na tento týden: Geometrické výpočty – na přání (pracovní list je k dispozici v online třídě, nebo pošlu mailem)

Doporučuji

 • Khanova škola: https://cs.khanacademy.org/math, registrace je zdarma; všichni, co jsou v Google classroom, jsou pozvání automaticky, zkontrolujte si prosím, emailové schránky

 

Chemie

Pokračujeme:

 • Kyseliny a zásady, učebnice str. 84 - 95
 • Nová látka – Jsou všechny kyseliny nebezpečné, učebnice rozsah stran 88 – 89
 • Pracovní list je k dispozici v online google classroom, nebo pošlu mailem

Práce k odevzdání – 1 pracovní list dle vlastního výběru – prostřednictvím google classroom nebo emailem (Pracovní list na vyžádání – pište na orgovanova@veselaskola.cz). Termín odevzdání: 8.4.2020. Vybírat můžete z:

 • Kterou kyselinu máme v žaludku?
 • Co to vlastně vypil učitel Kotek?
 • Jsou všechny kyseliny nebezpečné?

 

Fyzika

Téma: Střídavý proud

 • Vznik střídavého proudu
 • Měření střídavého proudu a střídavého napětí
 • Transformátory

Učebnice str. 34 – 45, přečíst dvakrát.

Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: zadání v on-line třídě.

 

Dějepis

Budování socialismu - učebnice str. 88-91

 • kapitola zahrnuje: Politická začátek totality, likvidaci soukromého vlastnictví, pronásledování odpůrců, socialistické hospodaření a každodenní život v totalitě

Pro lepší pochopení doporučuji film:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10430569000-jak-jsme-hrali-caru

https://www.youtube.com/watch?v=-eRceRcmbdM

https://www.youtube.com/watch?v=mpjRvuDRa2A

https://www.youtube.com/watch?v=NfeTN0pi1Yg&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=104&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=dSb-Z2CZb3M&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=105

 

Přírodopis

 • učebnice str. 60-64 přečíst
 • emailem odeslat odpovědi na otázky str. 64/1, 2, 6, 8

 

Osobnostní výchova

 • Národní hospodářstvítržní a centrálně plánovaná ekonomika; úroveň nár. hospodářství
 • Struktura národního hospodářství

 

Zeměpis

 • pracovní sešit str. 12/1
 • emailem odeslat odpovědi na čtyři zadané pojmy

 

Pracovní činnosti

 • emailem odeslat referát na téma: "Kariérové poradenství a jeho význam"

 

Hudební výchova

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k tomu, že nevíme, kdy budou školy opět zpřístupněny, posílám níže seznam látky, která měla být během následujících měsíců probrána. Protože předmět HV nemá učebnice, je její prostudování závislé na vyhledávání informací na internetu. Chápu, že při těchto podmínkách není možné vše zvládnout, proto rozsah nastudované látky ponechám na možnostech každého z vás. Abych však mohla vaše dítě hodnotit, zadávám písemné zpracování jednoho z níže uvedených témat. To můžete zpracovat buď elektronicky (word, powerpoint, atd.), nebo v papírové podobě. Tuto práci pak zašlete na email: frassova@veselaskola.cz. Ti, co ji budou zpracovávat v papírové podobě, ji buď mohou vyfotit a rovněž zaslat, nebo mi ji po návratu do školy odevzdat. Pokud bude něco nejasného, či budete mít nějaké dotazy, neváhejte mne kontaktovat. Přeji vám mnoho sil, pevné zdraví a budu se těšit na shledání v naší škole.

Se srdečným pozdravem

Pavla Frassová

Český hudební klasicismus:

 • vysvětlení pojmu
 • něco z historie a vývoje
 • uveďte představitele (hudba / architektura)

Moderní populární hudba v Čechách:

 • něco z historie a vývoje
 • vysvětli pojmy: divadla malých forem, big beat, folk, country, pop music a disco
 • uveďte představitele a ukázky

Český hudební romantismus:

 • vysvětlení pojmu
 • něco z historie a vývoje
 • uveďte představitele (hudba / architektura)

Nahrávací technika:

 • něco z historie a vývoje
 • vysvětli pojmy: hrací strojky, hi-fi věž, CD přehrávače, syntetizátor, nahrávají studio, hudební režie, koncertní síň, akustika, mixážní pult, mikrofon

20. století v české vážné (artificiální) hudbě:

 • něco z historie a vývoje
 • zaměř se na tyto autory: Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Josef Suk, Vítězslav Novák, Alois Hába, Karel Husa, Petr Eben
 • stručná charakteristika + dílo

 

Výtvarná výchova a umění

Pod návalem učení nezapomeňte, že je tu jaro a vstoupili jsme do Svatého týdne a máme tu Velikonoce! Pomozte doma s velikonoční výzdobou.

BONUS: Pro zručné kluky jistě nebude problém uplést pomlázku. A pokud nemáte, jak získat vrbové proutky, můžete si je vyrobit z papíru - tzv. papírový pedig! Zde je návod.
Výhoda papírových proutků je, že se dají donekonečna nastavovat a dají se z nich plést i košíky (sám jsem vyzkoušel:-) A do toho se můžou pustit všichni, kluci i holky... Chce to jen mít hodně trpělivosti, zkoušet a zkoušet.

 

Týdenní plán 30. 3. - 3. 4. 2020

Český jazyk

Gramatika

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - učebnice str. 90.

Pravidla najdete přehledně také na stránce:

https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Skladba/Vetne-cleny/Shoda-prisudku-s-podmetem-nekolikanasobnym-help.html

Procvičit lze na stránkách: http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/prisudek_a_nekolikanasobny_podmet1.htm

https://www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem

Vztah přístavkový - učebnice str. 91-93.

Kromě pravidel a cvičení v učebnici lze použít i stránky:

https://vladimirvanecek.cz/pristavek-tesny-a-volny/

https://www.umimecesky.cz/psani-carek-veta-jednoducha-privlastek-volny-a-tesny-3-uroven/13

Sloh

Mluvené a psané texty - učebnice str. 144 -150.

Doporučuji projít všechny cvičení.

Literatura

Realismus – významní autoři z dějin literatury období realismu

Texty budou připraveny ve virtuální třídě. Další možností je využití následujících stránek:

http://literaturamol.sweb.cz/ot15.html

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

 • Online procvičování slovní zásoby:

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/vocabulary/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Monday:  

Tuesday:

Wednesday:

Friday:  

 • Exercise book: page 44/1a,b
 • Class book: page 56.  Read.
 • Note book: 57/2b Copy and match.

 

Matematika

Opakování na tento týden: Konstrukční úlohy (pracovní list bude k dispozici v online třídě)

Doporučuji

 • Khanova škola: https://cs.khanacademy.org/math, registrace je zdarma; všichni, co jsou v Google classroom, jsou pozvání automaticky, zkontrolujte si prosím, emailové schránky
 • Online google classroom, kde komunikace probíhá průběžně

 

Chemie

Opakování k názvosloví:

Nová látka – Kyseliny a zásady

 • Učebnice rozsah stran 86 – 87
 • Postupně se budeme překousávat základními znalostmi o kyselinách a zásadách
 • Přečíst učebnici str. 86-87, nejdůležitější informace zapsat do sešitu (stručné poznámky)
 • Pracovní list bude k dispozici v online google classroom
 • Video s ukázkou zuhelnatění cukru působením koncentrované kyseliny sírové: https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/92ca64250b23610

Doporučuji:

 

Dějepis

Československo na rozcestí - učebnice str. 84-87

Kapitola zahrnuje: odsun Němců, Benešovy dekrety, poslední demokratické volby a nástup komunistické totality.

 

Fyzika

Elektromotor

Elektromagnetická indukce

Učebnice str. 24 – 33, přečíst dvakrát.

Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: zadání v on-line třídě.

 

Přírodopis 

 • učebnice str. 58-60 přečíst, do sešitu vypracovat otázky str. 60/2,5

 

Zeměpis 

 • pracovní sešit str. 11/6

 

Pracovní činnosti 

 • vypracovat do sešitu na 1 stranu referát na téma Úřad práce a jeho hlavní funkce

 

Německý jazyk 

 • učebnice: 
  • 32/11 (pročíst) 
  • 33/13 (pročíst, přeložit)
 • pracovní sešit: 
  • 30/9, 10 
  • 30/11 (poslat vypracované e-mailem, nebo odevzdat ve virtuální třídě do 4. 4.)
  • 36/slovíčka

 

Osobnostní výchova

 • Trh výrobků a služeb
 • Úspory, úvěr a úrok

 

Výtvarná výchova a umění

Zkus vytvořit dílo ve stylu pointilismu - je to v směr malířství na konci 19. století: http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=89

Podívej se na jarní krajinu kolem sebe. Stylem pointilismu vytvoř malbu (nejlépe temperami) nebo kresbu (nejlépe fixou). 

 • POINT = tečka, bod

 • kladení tisíce teček barev vedle sebe

 • kontrast

 • barva rozkládána na obraze na barevné body

Nezapomeň své dílo vyfotit a začni si tak své výtvory archivovat, můžeš foto také posílat e-mailem na jerabek@veselaskola.cz
Kdo vyloženě nemůže vytvořit umělecké dílo, nechť napíše alespoň krátký referát na téma: "Jak pointilismus souvisí s inkoustovými tiskárnami?" - e-mailem na jerabek@veselaskola.cz

 

Týdenní plán 23. 3. - 27. 3. 2020

Český jazyk

 • Výrazy, které nejsou větnými členy- učebnice str. 85-86
 • Větné členy rozvité, nerozvité a souřadně spojené - učebnice str. 87-89

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)​

- procvičování 4. lekce (udělat všechny odkazy!): 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs

učebnice: str. 49 celá 

poslechy: https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs

                  str. 50, 51 - Murder in the Theatre

 

Anglický jazyk (Jelinek)

Monday:

Tuesday:

Wednesday:

 • Exercise book, page 77/4.3.  Read and revise 4.3 Phrasal Verbs.
 •  Class book , page 49/8a . Make dialogues by saying them loudly.
 • Exercise book, page 39/5a,b
 • Revising: Write Irregular Verbs from D-F

Friday:

 

Německý jazyk

 • učebnice: 30/6, 7 + 31/prostudovat žlutý rámeček + 31/8 + 31/9 (vybrat si dva body a-c, které mi pošlete přeložené)
 • pracovní sešit: 29/4, 5, 6, 8 + 36/slovíčka

 

Matematika

Opakování na tento týden: Geometrické výpočty (pracovní list bude k dispozici v online třídě)

 

Fyzika

Elektromagnetické jevy

 1. Magnetické pole – opakování
 2. Magnetické pole cívky s proudem
 3. Elektromagnet a jeho užití
 4. Působení magnetického pole na cívku s proudem

Učebnice str. 10 – 23

Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: zadání v on-line třídě.

 

Chemie

Opakování k názvosloví:

Nová látka – Kyseliny a zásady

 • Učebnice rozsah stran 84 – 85
 • Postupně se budeme překousávat základními znalostmi o kyselinách a zásadách
 • Přečíst učebnici str. 84-85, nejdůležitější informace zapsat do sešitu (stručné poznámky)
 • Pracovní list bude k disspozici v online google classroom
 • Video – co je to pH: https://www.youtube.com/watch?v=b3AJRsMh4IU

Doporučuji:

 

Dějepis

Československo na rozcestí

 • Obnovení republiky- učebnice str.84
 • Odsun Němců- učebnice str.85
 • Návrat Židů a Romů- učebnice str.85

 

Zeměpis

 • pracovní sešit str. 10/5

 

Přírodopis

 • učebnice str. 53-57 přečíst, sešit- vypracovat otázky z učebnice 57/1,2

 

Pracovní činnosti

 • vypracovat na 1 stranu do sešitu referát - Význam vzdělávání pro úspěšný život

 

Výtvarná výchova a umění

Zkuste doma vytvořit obrázek člověka, jak ho asi vnímá Pán Bůh. A pošlete ho do soutěže! A pokud už máte obrázek, zkuste toto téma zpracovat 3D - z modelíny, hlíny, papíru, přírodnin - vyfoťte a také pošlete do soutěže!

 

Týdenní plán 16. 3. - 20. 3. 2020

Německý jazyk

 • vytvořila jsem pro vás online třídu NJ, kam budu přidávat větší množství informací, na stránkách  https://classroom.google.com/ 
 • Projekt Mein Tag: 19. 3. 2020 odevzdat e-mailem
 • Učebnice: str. 28-29
 • Pracovní sešit: str. 28/2,3 + slovíčka str. 36
 • Pokud budete chtít webové stránky na procvičování, doporučuji: 

 

Anglický jazyk (pí uč. Jelinek + p. uč. Hrdý)

Monday:
 
 • Class book , page 46,47 / 6a. Read the advertisements and answer the questions 6a, by saying it.
 • Exercise book, page 37/5 ,6a/b
 • Repeating: Say Irregular Verbs from A-C
 •  
Tuesday:
 
 
Wednesday:
 
 
Friday:
 
 • Class book , page 48/2. Read and study Grammar: separating phrasal verbs.
 • Exercise book, page 38/1,2,3

 

Matematika

Založila jsem pro vás třídu online na matematiku, kde spolu budeme průběžně komunikovat.

Link: https://classroom.google.com/

Téma z minulého týdne:

 • Tabulky, diagramy, procenta: pracovní list bude k dispozici v online třídě 

Nové téma:

 • Algebraické výrazy, rovnice: pracovní list bude k dispozici v online třídě 

 

Český jazyk

 

Skladba - Věta jednoduchá - učebnice str. 73-75; nastudujte a pokuste se procvičit určování vztahů mezi větnými členy (teorie se skrývá v okrovém textu na stranách 74 -75). Procvičujte pomocí úkolů ve cvičení 1 a 2.

Základní větné členy - učebnice str. 76-78; nastudujte a pokuste se procvičit pomocí cv. 1, 2, 3, 4.

V procvičování vám dále pomůže následující odkaz: https://www.umimecesky.cz/rozbory; doporučuji zvolit procvičování větných členů obecně.

Přehled rozvíjejících větných členů- učebnice str. 78-85

 

Chemie

Založila jsem pro vás třídu online na chemii, kde spolu budeme průběžně komunikovat.

 • Link: https://classroom.google.com/

Opakování:

 • Halogenidy, oxidační čísla, názvosloví: učebnice str. 72-74
 • Více informací bude k dispozici v online třídě 
 • Téma z minulého týdne:
 • Oxidy a jejich názvosloví: učebnice str. 75-81
 • Víc informací bude k dispozici v online třídě 

Nové téma:

 • Sulfidy a jejich názvosloví: učebnice str. 82-83
 • Více informací bude k dispozici v online třídě 

 

Zeměpis

- pracovní sešit- písemně vypracovat str. 6/2, 7/3, 9/3

 

Přírodopis

- uč. str. 52-53- přečíst, sešit- písemně vypracovat otázky str. 53/1,3,5,8,9

 

Pracovní činnosti 

-  do sešitu vypracovat na 1 stranu referát na téma co je osobnost a temperament, druhy a charakteristika temperamentu

 

Dějepis

Ve dnech 11.-13. 3

Opakování 2. světová válka - učebnice str. 74-75 – pečlivě přečíst, vyrobit si časovou osu do sešitu a snažit se zodpovědět otázky.

III. Od rozdělení ke sbližování

1. Rozdělená Evropa - učebnice str. 76-78 – pečlivě přečíst, vyrobit si zápis do sešitu a snažit se naučit.

Doporučené dokumenty TV:

Z cyklu ČT – Historie.cs

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/

K opakování se hodí díly:

Smějící se bestie,

Den ponížení,

Biografy, bomby, hákenkrajce,

Jednooký vrah,

Naši „velcí“ zrádci,

Volá Praha,

6.6. 1944 Normandie,

Kolik konců měla válka,

Demarkační linie,

Tobruk,

Protektorátní prezident

Vyberte si jedno téma a pronikněte do hloubky problému.


 

Ve dnech 16.-20.3.

2. První léta studené války - učebnice str. 79-82 – pečlivě přečíst, vyrobit si zápis do sešitu a snažit se naučit.

Doporučené dokumenty TV:

Norimberské procesy

https://www.youtube.com/watch?v=nGtXWCpLDBI

Hitler a Stalin Tyranská dvojčata

https://www.youtube.com/watch?v=Q6g5v103_ak

3. Zánik koloniálních říší - učebnice str. 83 – pečlivě přečíst, vyrobit si zápis do sešitu a snažit se naučit.

Doporučený životopisný film:

Gándí https://www.freefilm.to/film/gandhi

 

Výtvarná výchova a umění

Zkuste doma vytvořit obrázek člověka, jak ho asi vnímá Pán Bůh. A pošlete ho do soutěže!

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít