9. třída

Třídní učitelka:        

Týdenní plán 22. 6.  - 26. 6. 2020

Německý jazyk

 • opakování probraného učiva

 

Fyzika

Téma: Světelné jevy a jejich využití: Lom světla. Čočky. Optické vlastnosti oka. Lupa a mikroskop. Dalekohledy.

Jaderná energie: Atomová jádra. Radioaktivita. Využití jaderného záření. Jaderné reakce. Uvolňování jaderné energie. Jaderný reaktor. Jaderná energetika.

Země a vesmír: Sluneční soustava. Naše galaxie.

Učebnice str. 101 – 170, přečíst dvakrát.

Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: zadání v on-line třídě.

 

 

Týdenní plán 15. 6.  - 19. 6. 2020

Německý jazyk

 • opakování probraného učiva
 • odevzdávání zapomenutých úkolů

 

Týdenní plán 8. 6. - 12. 6. 2020

Český jazyk

Gramatika

 • Větné rozbory - procvičování.
 • Tvoření vět – učebnice str. 115-120.
 • Hlavní zásady českého slovosledu – učebnice str. 121-128.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Sloh

 • Publicistika – rozhovor
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Literatura

 • Česká literatura v 70. - 80. let 20. století.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

 

Anlický jazyk (skupina Hrdý)

 

Německý jazyk

 • učebnice:
  • 43/pročíst části těla u obrázku
  • 44/pročíst dialogy
 • pracovní sešit:
  • 46/1 (s vyplňováním vám pomůžou dialogy v učebnici na str. 44) do 13. 6. poslat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě
  • 45/slovíčka

 

Přírodopis

 • Učebnice str. 99-100 přečíst.
 • Emailem mi odešlete odpovědi na zadané otázky.

 

Dějepis

 • Opakování - učebnice str. 122-123.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Zeměpis

 • Emailem mi odešlete odpovědi na zadané otázky, které vyhledáte na internetu.

 

Osobnostní výchova

 • Závěrečné opakování.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Pracovní činnosti

 • Asertivita- ukázkové video.

Týdenní plán 1. 6. - 5. 6. 2020

Český jazyk

Gramatika

 • Větné rozbory - procvičování
 • Souvětí podřadné s více než jednou větou vedlejší – učebnice str. 109-113.
 • Čárka v souvětí podřadném – učebnice str. 113-114.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Sloh

 • Publicistika – fejeton.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Literatura

 • Česká literatura v 2. polovině 50. a v 60. letech.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

Učebnice:


Pracovní sešit:

 • str. 50/cv. 4, 5
 • str. 51/cv. 6, 7

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Monday:
 
 • Class book: page 72/1a. Vocabulary. Look at the pictures and read.
 • Exercise book: page 58/1

Tuesday:

Wednesday:

 • Exercise book: page 62/3

Friday:

Německý jazyk

 • pracovní sešit:
  • 44/5, 7, 8
  • 44/6 do 6. 6. posat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě
  • 45/slovíčka

 

Dějepis

 • Opakování – učebnice str. 120-121.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Přírodopis

 • Učebnice str. 95-98 přečíst.
 • Emailem mi odešlete odpovědi na zadané otázky.

 

Zeměpis

 • Vyhledejte na internetu a odešlete mi emailem odpovědi na zadané otázky.

 

Osobnostní výchova

 • Globalizace.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Pracovní činnosti

 • Emailem mi odešlete referát v rozsahu 10 vět na téma AKCIOVÁ SPOLEČNOST (a.s.), CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI, VÝZNAM A HLAVNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI.

 

Týdenní plán 25. 5. - 29. 5. 2020

Český jazyk

Gramatika

 • Větné rozbory - procvičování.
 • Souvětí podřadné.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Sloh

 • Publicistika - fejeton
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Literatura

 • Česká literatura 1945-48.
 • Česká literatura 1948 - pol. 50. let 20. století.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

Učebnice:

 • str. 64 / cv. 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a


Pracovní sešit:

 • str. 49 / cv. 4
 • str. 50 / cv. 1, 2

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Monday:

Tuesday:

 • Exercise book: page 80/ 6.2 Read and study.
 • Class book: page 71/5a. Answer by saying.
 • Exercise book: page 56/1,2.

Wednesday:

 • Exercise book: page 56/3a,b. Track 29 CD

Friday:

 • Exercise book: page 57/ 4,5,6

 

Německý jazyk   

 • pracovní sešit: 
  • 41/14
  • 43/2, 3
  • 43/4 do 30. 5. poslat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě
  • 45/slovíčka

 

Matematika

Režim na 4 týdny: 11.5.-5.6.2020.

Každý týden se ve škole počítají dva testy z matematiky – jeden v pondělí a druhý ve čtvrtek. Tyto testy se objeví v Google classroom s 12 hodinovým zpožděním. Následně, za 24 hodin na to, se ke každému testu objeví rozbor řešení i s popisem nejčastějších chyb. Případné dotazy a požadavky posílejte přes Google classroom nebo emailem.

 

Fyzika

Téma: Elektromagnetické vlny a záření. Zdroje záření.

 • Učebnice str. 86 – 100, přečíst dvakrát.
 • Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.
 • K odevzdání: zadání v on-line třídě.

 

Chemie

Téma: Uhlovodíky, alkany.

 • Učebnice CH9: str. 46-47.
 • Text z učebnice CH-9 str. 46-47, v google classroom k dispozici.
 • Pracovní list, v google classroom k dispozici.
 • Práce k odevzdání: 1 z nabízených pracovních listů v týdnech 11. – 29. 5. 2020 (termín 29. 5. 2020).

 

Přírodopis

 • Učebnice str. 88-94 přečíst.
 • Emailem odeslat odpovědi na zadané otázky.

 

Zeměpis

 • Emailem odeslat odpovědi na zadané otázky.

 

Dějepis

 • Stavovské povstání a třicetiletá válka - učebnice str. 101-104.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Osobnostní výchova

 • Kulturní bohatství.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Pracovní činnosti

 • V rozsahu 10 vět mi odešlete referát na téma SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (s.r.o.), CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI, HLAVNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI.

 

Výtvarná výchova a Umění
Chcete se zkusit zapojit do výtvarné soutěže na téma "Naděje v medicíně"? Zde je více informací.

 

Týdenní plán 18. 5. - 22. 5. 2020

Český jazyk

Gramatika

 • Větné rozbory - procvičování.
 • Věta a souvětí.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Sloh

 • Publicistika - fejeton.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Literatura

 • Světová literatura 2. pol. 20. století (italská, finská a americká literatura).
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Again, please, send following exercises on email. Deadline: 21. 5. / Znovu prosím, pošlete následující cvičení na email. Termín 21.5. Exercise book, page 48/3a, 50/2, 51/6,7, 52/2,4. Thank you.

Monday:

Tuesday:

Wednesday:

 • Exercise book: page 54/2, 3. Track 28 CD

Friday:

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

Učebnice:

 

Matematika

Režim na 4 týdny: 11. 5. - 5. 6. 2020

Každý týden se ve škole počítají dva testy z matematiky – jeden v pondělí a druhý ve čtvrtek. Tyto testy se objeví v Google classroom s 12 hodinovým zpožděním. Následně, za 24 hodin na to, se ke každému testu objeví rozbor řešení i s popisem nejčastějších chyb. Případné dotazy a požadavky posílejte přes Google classroom nebo emailem.

 

Chemie

Téma: Uhlovodíky, energie, fosilní paliva.

 • Učebnice CH9: str. 40-45, příp. učebnice CH8: str. 104 -107.
 • Text z učebnice CH-9 str. 38-39, v google classroom k dispozici.
 • Pracovní list, v google classroom k dispozici.
 • Práce k odevzdání: 1 z nabízených pracovních listů v týdnech 11. – 29. 5. 2020 (termín 29. 5. 2020).

Doporučuji:

 

Německý jazyk   

 • učebnice: 
  • 42/13a (přečíst)  
  • 42/13b odpověď poslat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě do 23. 5. 2020
 • pracovní sešit: 
  • 41/12, 13
  • 45/slovíčka

 

Dějepis

 • Věda a technika 60.-90. let 20. století - učebnice str. 113-116.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Osobnostní výchova

 • Evropská integrace.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Přírodopis

 • Učebnice str. 84-87 přečíst.
 • Emailem  i odešlete odpovědi na zadané otázky.

Zeměpis

 • Pracovní sešit str. 24/2a.

Pracovní činnosti

 • Emailem mi odešlete referát v rozsahu 10 vět na téma VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, KOMANDITNÍ SPOLEČNOST. CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM SPOLEČNOSTI.

 

Týdenní plán 11. 5. - 15. 5. 2020

Český jazyk

Gramatika

Větné rozbory - procvičování.

Samostatný větný člen, osamostatněný větný člen, elipsa.

Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Sloh

Publicistika - komentář.

Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Literatura

Světová literatura 2. pol. 20. století (Británie, sovětská literatura).

Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Matematika

Režim na 4 týdny: 11. 5. - 5. 6. 2020

Každý týden se ve škole počítají dva testy z matematiky – jeden v pondělí a druhý ve čtvrtek. Tyto testy se objeví v Google classroom s 12 hodinovým zpožděním. Následně, za 24 hodin na to, se ke každému testu objeví rozbor řešení i s popisem nejčastějších chyb. Případné dotazy a požadavky posílejte přes Google classroom nebo emailem.

 

Fyzika

Téma: Polovodičová dioda.

Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními.

Učebnice str. 66 – 85, přečíst dvakrát.

Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: zadání v on-line třídě.

 

Chemie

Téma: Úvod do organické chemie, biogenní prvky.

 • Text z učebnice CH-9 str. 38-39, v google classroom k dispozici.
 • Pracovní list, v google classroom k dispozici.
 • Práce k odevzdání: 1 z nabízených pracovních listů (termín 29. 5. 2020).

Doporučuji:

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Please, send following exercises on email. Deadline: 21. 5. / Prosím, pošlete následující cvičení na email. Termín 21.5. Exercise book, page 48/3a, 50/2, 51/6,7, 52/2,4. Thank you.

Monday:

 • Class book: page 67/1a Read and study. Watch https://www.youtube.com/watch?v=Pr0qHd1KEMY 
 • Note book: class book: page 67/2. Rewrite the sentences in your note book(1-8) and make relative clauses.
 • Exercise book: page 51/7 

Tuesday:

 • Note book: Class book, page 66/1b, 2. Copy the sentences in your note book and put into the passive voice; choose the prepositions.

Wednesday:

 • Exercise book: page 52/3a,b . Track 27 CD
 • Exercise book: page 53/5,6,1,2,3,4

Friday:

 • Revision: Exercise book, page 50/3. Listen and match. Track 26 CD

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

Učebnice: str. 60 / cv. 1, 2, 3; str. 61 / cv. 4
(odkaz na poslech: https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs)

Pracovní sešit: str. 46 / cv. 3, 4, 5; str. 47 / cv. 6, 7

 

Německý jazyk  

 •  učebnice: 
  • 39/8a, b + prostudujte si žlutý rámeček
  • 39/9b
 • pracovní sešit: 
  • 39/8a, b -  vypracované poslat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě do 16. 5. 2020
  • 40/10, 11
  • 45/slovíčka

Přírodopis

 • Učebnice str. 83 přečíst. Emailem mi odešlete odpovědi na zadané otázky.

Dějepis

 • Konec společného státu Čechů a Slováků - učebnice str. 111-112.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Zeměpis

 • Pracovní sešit str. 22/3. Do pojmové mapy zařaďte pouze prvních šest uskupení (EFTA, OBSE, BSEC, CEFTA, V4, SNS). Vypracované zadání ofoťte a pošlete emailem.

Osobnostní výchova

 • Světové organizace a mezinárodní spolupráce.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Pracovní činnosti

 • V rozsahu 10 vět napište referát na téma ŽIVNOST, DRUHY A PŘÍKLADY ŽIVNOSTÍ.

 

Týdenní plán 4. 5. - 8. 5. 2020

Český jazyk a literatura

Gramatika

 • Větné rozbory - procvičování.
 • Mluvnické „zádrhele“ ve shodě přísudku s několikanásobným podmětem.
 • Výrazy, které nejsou větnými členy.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Sloh

 • Slohové rozvrstvení jazykových a syntaktických prostředků.
 • Sloh a funkce textů.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

Literatura

 • Světová literatura 2. pol. 20. století (francouzsky a německy mluvící země).
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Matematika

Opakování na tento týden: Algebraické výrazy a vzorce (pracovní list je k dispozici v online třídě).

Práce k odevzdání – ve virtuální třídě vyplnit test (simulace přijímaček) a odevzdat vypracované geometrické úlohy. Pro zájemce zašlu na mail na vyžádání.

 

Chemie

Téma: Soli.

 • Prolistovat a přečíst učebnici str. 96-103.
 • Podívat se na doporučené online zdroje, otestovat se na kvízech v google classroom.
 • Do sešitu přepsat tabulku ze str. 99 – názvosloví, místo poznámek možnost vyplnit pracovní list.
 • Práce k odevzdání: do konce týdne vyplnit a odevzdat online kvíz-test k solím (termín 7. 5. 2020).

Doporučuji:

 

Německý jazyk    

 • učebnice: 
  • 38/6a + 6b (cvičení 6b „richtig x falsch“ do 9. 5. poslat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě) 
  • 38/žlutý rámeček - pročíst, snažit se pochopit 
 • pracovní sešit: 
  • 38/5
  • 39/6, 7

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Monday:

Tuesday:

Wednesday:

 • Exercise book: page 51/4,6.

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

online procvičování:

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs (trpný rod)

učebnice:

pracovní sešit: str. 46 / cv. 1

 

Přírodopis

 • Učebnice str. 81-82 přečíst.
 • Emailem poslat odpovědi na zadané otázky.

 

Dějepis

 • Integrace na Západě a rozpad na Východě - učebnice str. 104-107.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Zeměpis

 • Emailem poslat odpovědi na zadané otázky.

 

Osobnostní výchova

 • Úvod do mezinárodní spolupráce.
 • Materiály k tématu najdete ve virtuální třídě.

 

Pracovní činnosti

 • Emailem poslat referát v rozsahu 10 vět na téma JAK SPRÁVNĚ NAPSAT PROFESNÍ ŽIVOTOPIS.

 

Týdenní plán 27. 4. - 1. 5. 2020

Český jazyk

Gramatika

Funkce vět a větných ekvivalentů – učebnice str. 96-97.

Další materiály jsou v classroomu.

Sloh

Sloh a funkce textů

Texty budou připraveny ve virtuální třídě.

Literatura

Reakce na světovou válku – Remarque, Rolland, Exupery, Shaw.

Texty budou připraveny ve virtuální třídě.

 

Matematika

Opakování na tento týden: Geometrické konstrukce (pracovní list je k dispozici v online třídě).

Práce k odevzdání – ve virtuální třídě vyplnit test (simulace přijímaček) a odevzdat vypracované geometrické úlohy. Pro zájemce zašlu na mail na vyžádání.

 

Chemie

Téma: Soli.

 • Prolistovat a přečíst učebnici str. 96-103.
 • Podívat se na doporučené online zdroje, otestovat se na kvízech v google classroom.
 • Do sešitu přepsat tabulku ze str. 99 – názvosloví.
 • Práce k odevzdání: do konce týdne vyplnit a odevzdat online kvíz-test k solím (termín 30.4.2020).

Doporučuji:

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Again, please (for those who haven't done it yet), send following exercises on email. Deadline: 27. 4. Znovu, prosím (pro ty co to ještě neudělali), pošlete následující cvičení na email. Termín 27.4. Exercise book, page 37/6a, 38/4a, 42/2, 44/2a,b, 45/4, 47/7, 48/1. Thank you.

Monday:

Tuesday:

Wednesday:

 • Exercise book: page 52/1,2 and 4

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

Článek, který vysvětluje trpný rod: https://www.helpforenglish.cz/article/2006080802-trpny-rod-the-passive

Everyday English:

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/everydayenglish?cc=cz&selLanguage=cs

Učebnice:

Pracovní sešit:

 • str. 45/cv. 4

 

Německý jazyk  

 • učebnice: 
  • 37/3 doplnit obyčejnou tužkou předložky (je to opakování) a  poslat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě do 2. 5. 2020
  • 37/4 pročíst, pochopit, případně přeložit to, čemu nerozumíte
 • pracovní sešit: 
  • 37/2 
  • 38/4  poslat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě do 2. 5. 2020
  • 45/slovíčka

 

Přírodopis

 • Učebnice str. 75-80 přečíst. Emailem odeslat odpovědi v učebnici na str. 80/1, 4, 6, 7.

 

Zeměpis

 • Ofotit a emailem poslat vypracovaná zadání na otázky v pracovním sešitě str. 20/1a, 21/2a, 2b.

 

Osobnostní výchova

 • Daně.

 

Dějepis

 • Pražské jaro a srpen 1968; učebnice str. 98-99.
 • Normalizace a Charta 77; učebnice str. 100-102.

Materiál (včetně videa) je připravený v classroomu.

 

Svět práce

 • Emailem odeslat v rozsahu 10 vět referát na téma ZPŮSOBY, JAK HLEDAT ZAMĚSTNÁNÍ.

 

Týdenní plán 20. 4. - 24. 4. 2020

Český jazyk a literatura

Gramatika

Druhy vedlejších vět; věty jednočlenné a dvojčlenné a větné ekvivalenty – procvičte hlouběji.

Pravidla najdete přehledně také na stránce:

https://www.pravopisne.cz/2013/02/pravidla-vety-dvojclenne-jednoclenne-a-vetne-ekvivalenty/

https://slideplayer.cz/slide/2324603/

Procvičit lze na stránkách:

https://www.pravopisne.cz/2012/07/test-veta-jednoclenna-dvojclenna-vetny-ekvivalent-12/

https://www.pravopisne.cz/2012/09/druhy-vedlejsich-vet-cviceni-2-10/

https://www.pravopisne.cz/2012/09/urcovani-vedlejsich-vet-cviceni-12/

https://www.umimecesky.cz/cviceni-druhy-vet

https://www.umimecesky.cz/cviceni-typy-vedlejsich-vet

Sloh

Slohové postupy a funkční styly – teorii naleznete v učebnici str. 156

Přehledně zpracováno je téma na stránkách:

http://for-you-honey.blog.cz/1108/slohove-styly-a-postupy

https://www.odmaturuj.cz/gramatika/slohove-utvary-jednotlivych-funkcnich-stylu-slohove-postupy/ (Tohle už je trošku moc podrobné, ale pomůže v orientaci).

Procvičit můžete na:

https://testi.cz/testy/cestina/slohove-postupy-a-funkcni-styly/

Doporučuji projít všechna cvičení.

Literatura

Česká moderna a buřiči

Texty budou připraveny ve virtuální třídě. Další možností je využití následujících stránek:

http://www.unium.cz/materialy/0/0/svetova-a-ceska-literatura-na-prelomu-19-a-20-stoleti-m18822-p1.html

https://rozbor-dila.cz/ceska-literatura-na-prelomu-19-a-20-stoleti-literarni-obdobi/

https://www.youtube.com/watch?v=BrYnLa6ZyEA (Krysař viktor Dyk))

 

Německý jazyk 

 • pracovní sešit:
  • 34/5 odpovědi na otázky poslat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě do 25. 4. 2020
  • 35/6, 7, 8
  • 35/9 + 35/10 poslat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě do 25. 4. 2020
  • 36/slovíčka

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

UČEBNICE
Str. 56 / cv. 1 (Přečíst a poslechnout text. Odkaz na poslech: https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs )
Str. 56 / cv. 2a, 2b

PRACOVNÍ SEŠIT
Str. 44 / cv. 1, 2

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Please, send following exercises on email. Deadline: 27. 4. / Prosím, pošlete následující cvičení na email. Termín 27.4. Exercise book, page 37/6a, 38/4a, 42/2, 44/2a,b, 45/4, 47/7, 48/1. Thank you.

Monday:

 • Class book: page 59/2,3. Read and complete by saying.
 • Notebook: class book, page 59/5a. Answer the questions and write.
 • Exercise book: page 79/5.3, 5.4, 5.5 and 5.6. Read and revise by saying.

Tuesday:

Wednesday:

Friday

           Exercise book: page 48/ 1,2,3a,b

 

Matematika

Opakování na tento týden: Slovní úlohy, Soustavy lineárních rovnic (pracovní list je k dispozici v online třídě).

Práce k odevzdání – ve virtuální třídě vyplnit test. Pro zájemce zašlu na mail na vyžádání.

 

Chemie

Nová látka – Měříme kyselost a zásaditost roztoků

 • Učebnice rozsah stran 94 – 95
 • Přečíst učebnici str. 94-95, nejdůležitější informace zapsat do sešitu (stručné poznámky)
 • Pracovní list bude k dispozici v online google classroom

Práce k odevzdání – 1 pracovní list dle vlastního výběru – prostřednictvím google classroom nebo emailem (Pracovní list na vyžádání – pište na orgovanova@veselaskola.cz). Termín odevzdání: 24.4.2020. Vybírat můžete z:

 • Plyn, jemuž dal jméno zápach
 • Čím vyčistit zanesený odpad
 • Měříme kyselost a zásaditost roztoků

Prémiový (dobrovolný, ale zato patřičně ohodnocený) úkol – pH indikátor z červeného zelí. Návod najdeš tady: https://www.alik.cz/a/zabavna-fyzika-zazracne-zeli-aneb-indikator-ph. Tvým úkolem je vyrobit si vlastní indikátor pH, otestovat 3 různé látky a na mail (orgovanova@veselaskola.cz) poslat fotku, jak se to povedlo (nebo nasdílet ve virtuální třídě). Termín odevzdání: 26.4.2020

Doporučuji:

 

Fyzika

Téma: Vedení elektrického proudu v polovodičích.

Učebnice str. 60 – 70, přečíst dvakrát.

Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: zadání v on-line třídě.

 

Dějepis

Vzpoura proti konzumu - učebnice str. 94

Hlavní místa konfliktů - učebnice str. 95-97

Pro lepší pochopení doporučuji:

https://www.youtube.com/watch?v=3m5TmKs_gN0&list=PLotTtqfwPdfteqgd9TMzW90vp4vaUZ75F&index=7 (Jaderný poker)

Nebo dokumenty ŠÍLENÝ SVĚT STUDENÉ VÁLKY

https://www.youtube.com/watch?v=Be13Fiu0W94

https://www.youtube.com/watch?v=NJwPNbT-h_E&t=37s

Naprosto skvělý kanadský cyklus:

https://www.youtube.com/watch?v=v5pp7BV8Q38&list=PLG0QkiK6clhtwSrHY2zoKtXYiCcrv4e7P&index=18&t=0s (propaganda studené války)

https://www.youtube.com/watch?v=yT-3pV5Xyr0 (Afganistán)

https://www.youtube.com/watch?v=jFTmvTt4DLI (Vietnam)

https://www.youtube.com/watch?v=Bv7dk003HgM

https://www.youtube.com/watch?v=kFsvbfBsqeI (Izrael)

https://www.youtube.com/watch?v=5NlaAKZWJAw (Šestidenní válka)

 

Přírodopis

Učebnice str. 71-74 přečíst. Emailem odeslat odpovědi v učebnici na str. 74/2,3,8.

 

Osobnostní výchova

 • Hospodářská politika státu
 • Státní rozpočet

 

Zeměpis

Emailem odeslat odpovědi na zadané otázky.

 

Pracovní činnosti

Emailem odeslat referát v rozsahu 10 vět na téma Celoživotní učení, celoživotní vzdělávání.

 

Týdenní plán 13. 4. - 17. 4. 2020

Český jazyk

Gramatika

Funkce vět a větných ekvivalentů - učebnice str. 96-97.

Pravidla najdete přehledně také na stránce:

https://www.pravopisne.cz/2013/02/pravidla-vety-dvojclenne-jednoclenne-a-vetne-ekvivalenty/

https://slideplayer.cz/slide/2324603/

Procvičit lze na:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-druhy-vet

Sloh

Sloh a funkce textů - učebnice str. 155-158.

Doporučuji projít všechna cvičení.

Literatura

Literatura přelomu 19. a 20. století

Texty budou připraveny ve virtuální třídě. Další možností je využití následujících stránek:

http://www.unium.cz/materialy/0/0/svetova-a-ceska-literatura-na-prelomu-19-a-20-stoleti-m18822-p1.html

https://rozbor-dila.cz/ceska-literatura-na-prelomu-19-a-20-stoleti-literarni-obdobi/

http://www.euagency.cz/poradna/moderni-umelecke-smery-na-prelomu-19.-a-20.stoleti

 

Německý jazyk 

 • učebnice: 34/6 (číst nahlas)
 • pracovní sešit: 
  • 32/16 + 34/4
  • 34/2, 3 (do 18. 4. poslat e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě)
  • 36/slovíčka

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Tuesday:

Wednesday:

Friday:

 • Exercise book: page 47/6,7

Exercise: https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

Učebnice

 • str. 55 / cv. 2a (Přečíst email), 3 (Napiště vlastní email, kde se budete ucházet o jednu z prací ze str. 46-47)

Pracovní sešit

 • str. 41 / cv. 4, 5
 • str. 42 / cv. 1, 2, 3, 4
 • str. 43 / cv. 6


Přírodopis

 • učebnice str. 65-69 přečíst, emailem odeslat odpovědi na zadané otázky

 

Matematika

Opakování na tento týden: Slovní úlohy, Soustavy lineárních rovnic (pracovní list je k dispozici v online třídě)

Práce k odevzdání – ve virtuální třídě vyplnit test. Pro zájemce zašlu na mail na vyžádání.

 

Fyzika

Téma: Rozvodná elektrická síť.

Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech.

Učebnice str. 46 – 59, přečíst dvakrát.

Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: zadání v on-line třídě.

 

Chemie

Pokračujeme:

 • Kyseliny a zásady, učebnice str. 84 - 95

Nová látka – Plyn, jemuž dal jméno zápach

 • Učebnice rozsah stran 90 – 91
 • Přečíst učebnici str. 90-91, nejdůležitější informace zapsat do sešitu (stručné poznámky)
 • Pracovní list bude k dispozici v online google classroom

Nová látka – Čím vyčistit zanesený odpad

 • Učebnice rozsah stran 92 – 93
 • Přečíst učebnici str. 92-93, nejdůležitější informace zapsat do sešitu (stručné poznámky)
 • Pracovní list bude k dispozici v online google classroom

Práce k odevzdání – 1 pracovní list dle vlastního výběru – prostřednictvím google classroom nebo emailem (Pracovní list na vyžádání – pište na orgovanova@veselaskola.cz). Termín odevzdání: 24.4.2020. Vybírat můžete z:

 • Plyn, jemuž dal jméno zápach
 • Čím vyčistit zanesený odpad
 • Měříme kyselost a zásaditost roztoků

Prémiový (dobrovolný, ale zato patřičně ohodnocený) úkol – pH indikátor z červeného zelí. Návod najdeš tady: https://www.alik.cz/a/zabavna-fyzika-zazracne-zeli-aneb-indikator-ph. Tvým úkolem je vyrobit si vlastní indikátor pH, otestovat 3 různé látky a na mail (orgovanova@veselaskola.cz) poslat fotku, jak se to povedlo (nebo nasdílet ve virtuální třídě). Termín odevzdání: 26.4.2020

Doporučuji:

 

Dějepis

Vztahy mezi východem a západem v době studené války - učebnice str. 92-93.

Kapitola zahrnuje: Střídavé ochlazování a uvolňování napětí; Prosperita na západě, nespokojenost na východě

Pro lepší pochopení doporučuji:

https://www.youtube.com/watch?v=DbdZxGJC8d0

https://www.youtube.com/watch?v=Be13Fiu0W94

Nebo cyklus:

https://www.youtube.com/watch?v=okhYrk4OsVc&list=PLotTtqfwPdfteqgd9TMzW90vp4vaUZ75F&index=2&t=0s

Nebo dokumenty ŠÍLENÝ SVĚT STUDENÉ VÁLKY

https://www.youtube.com/watch?v=NJwPNbT-h_E&t=37s

Naprosto skvělý kanadský cyklus:

https://www.youtube.com/watch?v=v5pp7BV8Q38&list=PLG0QkiK6clhtwSrHY2zoKtXYiCcrv4e7P&index=18&t=0s

 

Zeměpis

 • pracovní sešit str. 15, emailem odeslat odpověď na otázku 15/1

 

Osobnostní výchova

 • Ukazatelé národního hospodářství – HDP; nezaměstnanost, inflace, obchodní bilance.

 

Pracovní činnosti

 • emailem odeslat referát na téma: "Můj kariérní životní cíl"

 

Týdenní plán 6. 4. - 10. 4. 2020

Český jazyk

Gramatika

 • Věty s podmětem a věty bez podmětu; větné ekvivalenty- učebnice str. 93-95

Pravidla najdete přehledně také na stránce:

Sloh

 • oficiálnost projevu a formální vyjadřování - učebnice str. 150 - 155
 • doporučuji projít všechna cvičení

Literatura

Naturalismus – významní autoři z dějin literatury období naturalismu

 

Anglický jazyk (skupina Jelinek)

Monday:  

 • Exercise book: page 78/5.1, 5.2 Read and study.
 • Notebook: page 78/5.2 Copy the chart
 • Class book: page 57/3a Find the passive sentences in the text (page 56) and say them.

Wednesday:

 • Exercise book: page 44/2a 
 • Class book: page 79/5.3, 5.4, 5.5 and 5.6. Read and study.
 • Notebook: page 79/5.3, 5.4, 5.5 and 5.6. Copy the charts.

Thursday:

 • Class book: page 57/5  Red and put the verbs by saying. 
 • Notebook: page  57/5 Copy and put the verbs into present passive .

Class book: page 57/7a,b Listen and match by saying. https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs Page 57 Exercise 7a

Zaslat emailem: Exercise book, page 37/6a,38/4a, 42/2, 44/2a,b

 

Anglický jazyk (skupina Hrdý)

Online procvičování

Učebnice

Pracovní sešit

 • ​​​​str. 39 / cv. 5a, 5b (Pozor, v 5a jsou otázky, odpovědi jsou v 5b)
 • str. 40 / cv. 1, 2

 

Německý jazyk 

 • učebnice: 33/14
 • pracovní sešit: 
  • 31/13 + 32/16 
  • 32/14 (do 11. 4. poslat přeložené e-mailem nebo odevzdat ve virtuální třídě)
  • 36/slovíčka

 

Matematika

Opakování na tento týden: Geometrické výpočty – na přání (pracovní list je k dispozici v online třídě, nebo pošlu mailem)

Doporučuji

 • Khanova škola: https://cs.khanacademy.org/math, registrace je zdarma; všichni, co jsou v Google classroom, jsou pozvání automaticky, zkontrolujte si prosím, emailové schránky

 

Chemie

Pokračujeme:

 • Kyseliny a zásady, učebnice str. 84 - 95
 • Nová látka – Jsou všechny kyseliny nebezpečné, učebnice rozsah stran 88 – 89
 • Pracovní list je k dispozici v online google classroom, nebo pošlu mailem

Práce k odevzdání – 1 pracovní list dle vlastního výběru – prostřednictvím google classroom nebo emailem (Pracovní list na vyžádání – pište na orgovanova@veselaskola.cz). Termín odevzdání: 8.4.2020. Vybírat můžete z:

 • Kterou kyselinu máme v žaludku?
 • Co to vlastně vypil učitel Kotek?
 • Jsou všechny kyseliny nebezpečné?

 

Fyzika

Téma: Střídavý proud

 • Vznik střídavého proudu
 • Měření střídavého proudu a střídavého napětí
 • Transformátory

Učebnice str. 34 – 45, přečíst dvakrát.

Výklad najdete v on-line třídě, https://classroom.google.com/, výklad si zapište do sešitu.

K odevzdání: zadání v on-line třídě.

 

Dějepis

Budování socialismu - učebnice str. 88-91

 • kapitola zahrnuje: Politická začátek totality, likvidaci soukromého vlastnictví, pronásledování odpůrců, socialistické hospodaření a každodenní život v totalitě

Pro lepší pochopení doporučuji film:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10430569000-jak-jsme-hrali-caru

https://www.youtube.com/watch?v=-eRceRcmbdM

https://www.youtube.com/watch?v=mpjRvuDRa2A

https://www.youtube.com/watch?v=NfeTN0pi1Yg&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=104&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=dSb-Z2CZb3M&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=105

 

Přírodopis

 • učebnice str. 60-64 přečíst
 • emailem odeslat odpovědi na otázky str. 64/1, 2, 6, 8

 

Osobnostní výchova

 • Národní hospodářstvítržní a centrálně plánovaná ekonomika; úroveň nár. hospodářství
 • Struktura národního hospodářství

 

Zeměpis

 • pracovní sešit str. 12/1
 • emailem odeslat odpovědi na čtyři zadané pojmy

 

Pracovní činnosti

 • emailem odeslat referát na téma: "Kariérové poradenství a jeho význam"

 

Hudební výchova

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k tomu, že nevíme, kdy budou školy opět zpřístupněny, posílám níže seznam látky, která měla být během následujících měsíců probrána. Protože předmět HV nemá učebnice, je její prostudování závislé na vyhledávání informací na internetu. Chápu, že při těchto podmínkách není možné vše zvládnout, proto rozsah nastudované látky ponechám na možnostech každého z vás. Abych však mohla vaše dítě hodnotit, zadávám písemné zpracování jednoho z níže uvedených témat. To můžete zpracovat buď elektronicky (word, powerpoint, atd.), nebo v papírové podobě. Tuto práci pak zašlete na email: frassova@veselaskola.cz. Ti, co ji budou zpracovávat v papírové podobě, ji buď mohou vyfotit a rovněž zaslat, nebo mi ji po návratu do školy odevzdat. Pokud bude něco nejasného, či budete mít nějaké dotazy, neváhejte mne kontaktovat. Přeji vám mnoho sil, pevné zdraví a budu se těšit na shledání v naší škole.

Se srdečným pozdravem

Pavla Frassová

Český hudební klasicismus:

 • vysvětlení pojmu
 • něco z historie a vývoje
 • uveďte představitele (hudba / architektura)

Moderní populární hudba v Čechách:

 • něco z historie a vývoje
 • vysvětli pojmy: divadla malých forem, big beat, folk, country, pop music a disco
 • uveďte představitele a ukázky

Český hudební romantismus:

 • vysvětlení pojmu
 • něco z historie a vývoje
 • uveďte představitele (hudba / architektura)

Nahrávací technika:

 • něco z historie a vývoje
 • vysvětli pojmy: hrací strojky, hi-fi věž, CD přehrávače, syntetizátor, nahrávají studio, hudební režie, koncertní síň, akustika, mixážní pult, mikrofon

20. století v české vážné (artificiální) hudbě:

 • něco z historie a vývoje
 • zaměř se na tyto autory: Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Josef Suk, Vítězslav Novák, Alois Hába, Karel Husa, Petr Eben
 • stručná charakteristika + dílo

 

Výtvarná výchova a umění

Pod návalem učení nezapomeňte, že je tu jaro a vstoupili jsme do Svatého týdne a máme tu Velikonoce! Pomozte doma s velikonoční výzdobou.

BONUS: Pro zručné kluky jistě nebude problém uplést pomlázku. A pokud nemáte, jak získat vrbové proutky, můžete si je vyrobit z papíru - tzv. papírový pedig! Zde je návod.
Výhoda papírových proutků je, že se dají donekonečna nastavovat a dají se z nich plést i košíky (sám jsem vyzkoušel:-) A do toho se můžou pustit všichni, kluci i holky... Chce to jen mít hodně trpělivosti,

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít