1. třída

Třídní učitelka:

 

 

Týdenní plán 6. 4. - 10. 4. 2020

Milí rodiče, velmi si vážím vzájemné spolupráce a přeji všem hodně sil a zdraví.

Pokud dojde sluníčkový sešit, zde je odkaz na vytisknutí papírů s pomocnými linkami.

 https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/radky-na-psani-95/

KAŽDÝ DEN PROSÍM PŘEČÍST JEDNU STRÁNKU ZE SVÉ KNÍŽKY.

 

Pondělí

 • písanka dokonči stranu 25, na spodní řádek zapiš: Vylez na horu Říp

M pracovní sešit strana 13 levou pravou polovinu.

Prvouka strana 42 podle zadání.

 • na webnode další video :-)

 

Úterý

 • písanka strana 26/ čtyři řádky

S pomocí rodičů napiš paní učitelce email: název knížky, kterou čteš + 2 věty, co si z přečteného vzpomeneš: kdo a co tam prožívá …

M pracovní sešit strana 13 pravou polovinu.

 

Středa

 • do sluníčkového sešitu či na papír z „veselé chaloupky“ prosím diktovat, říkat i nebo y

Romanka zná krokusy.

Jonáš se o to pokusí.

Azor dělá psí kusy.

(Případně si zopakovat podle prvouky strana 39, jak krokus vypadá)

Rozvoj slovní zásoby - přidáváme vždy po jednom slově. Minulý týden jsme četli z LILI o včele, strana 14. Řekneme větu: Včela krmí. Přidáme další slovo, například: Včela medonosná krmí. Včela medonosná krmí larvičky. Včela medonosná krmí larvičky kašičkou. Zkuste pak sami vlastní, třeba začněte Svěťa staví.

M velká učebnice strana 20 cvičení 1; potom se vrať na stranu 19 cvičení 6, zapsat příklad a vypočítat. Odpověď celou větou, tato písmena už umíme psace: Zůstalo mu deset metrů.

 

Čtvrtek

 • písanka dokonči stranu 26

LILI str. 15 přečtěte, prosím, text V lese. Nechte dítě vlnovkou podtrhat slovesa (Místo pojmu slovesa říkáme slova, že někdo něco dělá).

Ústně: Poznáváme rostliny a trénujeme orientaci. Věty na trénink:

SASANKA JE VLEVO OD KONVALINKY.

MEZI BLATOUCHEM A SASANKOU JSOU NÁZVY ROSTLIN.

POMNĚNKA JE ÚPLNĚ VLEVO.

 M pracovní sešit strana 14 levou polovinu

 

Pátek

Dnes je státní svátek, písemnou práci nezadávám, kousek čtení bude prima.

Slaví se Velký Pátek, připomínka smrti Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš vytrval, tak jsem pro radost připravila video s někým, kdo také vytrvá. Odkaz najdete na webnode.

 

Týdenní plán 30. 3. - 3. 4. 2020

 

Milí rodiče, respektuji, že v současné náročné době není třeba reálné vše zvládnout. Velmi si vážím vzájemné spolupráce a přeji nám všem hodně sil a zdraví.

Součástí hodnocení za 2. pololetí budou vypracované stránky v Písance a pracovním sešitu matematiky, odevzdání dá-li Pán osobně při otevření školy po uvolnění krizových podmínek, případné posílání by přišlo na řadu podle aktuální situace. Hodnocení bude každopádně přiměřené možnostem dítěte a pozitivně motivační.

Prosím o pravidelné samostatné čtení.

Pokud vám dojde sluníčkový sešit, zde je odkaz na vytisknutí papírů s pomocnými linkami: https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/radky-na-psani-95/

 

Pondělí

 • Písanka dokonči stranu 23.
 • M pracovní sešit strana 11 pravou polovinu.
 • Prvouka strana 41 podle zadání.

Když půjdeš ven, rozhlížej se, jaké vidíš známky jara, včetně návratu stěhovavých ptáků. Malířům doporučuji hezkou výtvarnou soutěž Jaro ožívá.

http://www.springalive.net/cs-cz/contest

 

Úterý

 • Písanka strana 24 / pět řádků.
 • LILI strana 14 přečtěte, prosím, text Včela medonosná. Společně trénujte tvoření otázek. Nejprve řekněte následující návod. Když se máš zeptat tak, abych ti odpověděl „užitečný“, bude to otázka: Jaký?
 • M pracovní sešit strana 12 levou polovinu.
 • Pro radost video z odkazu na Webnode na zítřejší apríl.

 

Středa

 • Opakování tvarů číslic a tečky za řadovou číslovkou. Učili jsme se, že když píšeme kolikátý někdo je, patří za číslici tečka. Do sluníčkového sešitu nebo na papír z „veselé chaloupky“ prosím diktovat. Pokud si žáček nevzpomene na psací tvar písmene, ať si listuje zpět Písankou a zkusí ho najít. Společná kontrola, případné chyby, prosím, opravit a pochválit za snahu.
 • Merkur je 1. planeta.

Venuše je 2. planeta.

Kdo má 3. místo?

 • M Přečti si, zkus vymodelovat sirkami a zapiš odpověď.

JEŽEK SONÍK SE VYDAL K ŠERIFU TOMOVI. VZAL TO SMÍŠENÝM LESEM. CESTOU BĚŽEL KOLEM JEDENÁCTI BUKŮ A DEVÍTI MODŘÍNŮ. KTERÝCH STROMŮ BYLO VÍCE, O KOLIK? JEHLIČNATÝCH NEBO LISTNATÝCH? (Kdo zapomněl, jak zmíněné stromy vypadají, najde v Prvouce strana 14 a 15.)

 

Čtvrtek

 • Písanka dokonči stranu 24. Na spodní řádky zapiš: David je prima. Jaký je Patrik?
 • LILI str. 14 přečtěte, prosím, text Jak se včely vyvíjejí. Cíl: trénink paměti a získání nových informací. Hodně času věnujte prohlížení a popisu horního obrázku vývoje včely. Ve škole často hrajeme hádací pantomimu, můžete zkoušet vždy nějakou větu předvést a druhý hádá, o jakou větu šlo. Třeba věta Včela prokouše kusadly víčko se dá zahrát docela hezky :-)
 • M pracovní sešit strana 12 pravou polovinu.

 

Pátek

 • Písanka strana 25 / čtyři řádky.
 • M velká učebnice strana 19 cvičení 1 a 2 písemně, včetně odpovědi s tečkou na konci věty. Cvičení 4 ústně, u všech cvičení si ukazovat na modré číselné ose na této stránce.
 • Prvouka - podívej se ráno, kudy vám domů svítí sluníčko. Tam je východ. Zkuste vzít mapu Česka, ukázat si východ od Prahy a s vaší pomocí přečíst nějaká města, která tím směrem leží.

 

Týdenní plán 23. 3. - 27. 3. 2020

KAŽDÝ DEN PROSÍM PŘEČÍST JEDNU STRÁNKU ZE SVÉ KNÍŽKY.

Pokud vám dojde sluníčkový sešit, tady lze vytisknout linky, prosím vysvětlete, že „schody dolů“ jsou pro spodní části psacího p, j, J, .. Naopak ke komínu lezou velká písmena i horní části k, l, t ..

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/radky-na-psani-95/

 

Pondělí

Písanka strana 20 / dokonči, na spodní řádky napiš:

Dopoledne vařím.

Pak stavím dům.

strana 21 / šestý + 7. řádek

M pracovní sešit strana 10 levá polovina

Prvouka strana 39 opakování

Číst TŘÍDNÍ MRKVIČKOVOU KUCHAŘKU

 

Úterý

Písanka strana 22 / čtyři řádky

Prosím přečtěte LILI str. 13 Rok v sadu, ústně rozvoj slovní zásoby – prosím pomozte dítěti k těmto slovům vymyslete, jaké mohou být, například:

1. řádek na ……………..  kopci: vysokém, příkrém

3. řádek ……………….. včelky: pilné, roztomilé …

 

M

-  pracovní sešit strana 10 pravou polovinu stránky

- Práce s ciferníkem na skutečných nebo papírových hodinách. Začít hodně jednoduše, všímat si pětiminutových úseků. Zkusit, kolik času je od sedmi hodin do sedmi hodin deseti minut?

 

Dobrovolné: vaření podle třídní kuchařky.

 

Středa

Do sluníčkového sešitu nebo na papír z „veselé chaloupky“  prosím diktovat, pokud si nevzpomene na psací tvar písmene, ať si v klidu listuje zpět Písankou a zkusí ho najít. Říkejte, kde je i nebo y, potom společná kontrola, případné chyby opravit, chválit za snahu.

 

Kája spí.

Míša utíká.

Jirka plave.

 

M

- Velká učebnice strana 18 podle obrázku si zopakuj, čím se měří – pojmy krejčovský metr, pásmo

- Vezmi si své pravítko, měř věci kolem sebe a říkej dospělému: vidlička měří … centimetrů. Pak třikrát dvě věci jednoduše nakresli, změř, zapiš, vypočítej rozdíl (větší číslo minus menší) a udělej mezi nimi znaménko větší nebo menší. Například tedy srovnej délku lžíce a ubrousku, pastelky a autíčka, výšku jogurtu a skleničky.

 

- Přečti si, zkus vymodelovat sirkami a zapiš odpověď

PLAVČÍK PŘIPRAVIL U BAZÉNU DVANÁCT PLOVACÍCH DESEK. NA ZAČÁTKU BYLY ČTYŘI ŽLUTÉ, NA KONCI PĚT ČERVENÝCH. KOLIK BYLO MEZI NIMI MODRÝCH DESEK?

 

Čtvrtek

Písanka strana 22 / dokonči, na spodní řádek napiš

Tvrdé y je ypsiolon.

 

LILI str. 13 přečtěte prosím Jabloně, rozhovor, co dělat pro další generace – uchovat známky, budou mít vyšší hodnotu, šetřit vodou pro životní prostředi, vyprávět dál rodinné historky, ať se nezapomenou...

 

M prosím diktovat, potom společná kontrola, případné chyby opravit, pak teprve spočítat, chválit za snahu.

14 minus 3  (má zapsat 14 – 3)

16 minus 3

19 minus 4

O dva více než sedm (má zapsat 7 + 2)

O šest více než čtyři

O pět více než deset

O sedm méně než osm (má zapsat 8 – 7)

O šest méně než 9

 

Pátek

Písanka strana 23 / pět řádků

 M pracovní sešit strana 11 levou polovinu stránky

 Prvouka  strana 40 podle zadání

Týdenní plán 16.3. - 20. 3. 2020

Milí rodiče, milé děti,

následující rozvrh je velmi doporučený. Pokud ale z nějakého důvodu není možné ho splnit, rozumím a věřím, že se podaří najít si prostor na psaní, čtení a počítání jindy či jinak. Zůstávám na mailu i telefonu, zdravím vás i děti, Lenka Tereza

KAŽDÝ DEN PROSÍM PŘEČÍST JEDNU STRÁNKU ZE SVÉ KNÍŽKY.

pondělí

Písanka dokonči stranu 18

čtení psacího písma z přílohy = písmeno v

M pracovní sešit strana 6 a 7 zbývající části dolních cvičení

Prosím přečtěte dítěti LILI strana 11 Naše kočka strakatá, poraďte se zadáním.

 

Úterý

M pracovní sešit strana 8 horní cvičení dva sloupečky, spodní cvičení celé

Včera jsme začali psací v, už tedy umíš psace: prvosenka jarní. Prvouka strana 39 podle zadání + prosím řekněte: 22. února má svátek Petr, LIDOVĚ PETRKLÍČ, PROTOŽE JAKO KLÍČ OTEVÍRÁ JARO. Pomáhá při onemocnění průdušek, plic ... Třeba vám nějaké rostou u domu nebo půjdete kolem květinářství ..

Písanka strana 19 / 5 řádků

 

Středa

M pracovní sešit strana 8 horní cvičení zbývající sloupečky

Vydej se pátrat po různých nádobách s tekutinami, najdeš na některé, že obsahuje 1 litr? Mléko, olej? Co třeba šampon, bude ho více nebo méně než 1 litr?

Písanka dokonči stranu 19, na spodní řádky napiš

Kreslím petrklíč.

Výr právě spí.

Prosím přečtěte dítěti LILI strana 12 Asta, rozhovor podle zadání.

 

Čtvrtek

M sešit strana 9 horní cvičení dva sloupečky, spodní cvičení polovina

Doporučuji cvičení na prostorovou orientaci

https://skolakov.eu/matematika-1-trida/prostorova-orientace

Písanka strana 20 / 3 horní věty a strana 21 dva řádky s novým písmenem z.

čtení psacího písma z přílohy

 

pátek

M pracovní sešit strana 9 dokonči

Písanka strana 20 / další tři věty a strana 21 / třetí až pátý řádek

čtení psacího písma z přílohy - text je přímo na tento den

Všimni si, že je stejně dlouhý den a noc. Podobné to bude ještě za půl roku, až začne podzim.

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít