O TYGROVI

Tygr je zvíře samotářské a loví většinou v noci. Hranice svého území si označuje močí a výměškwm pachových žláz. Někdy si tygr brousí drápy o kůru, tyto drápance pak také slouží jako označení jeho teritoria. Ulovenou kořist si tygr zatahuje do houštin a její zbytky přikrývá listím, aby se k nim později vrátil. Za vyhlédnoutou kořistí se tygr ostražitě plíží a přes svou značnou velikost se přitom i v nízké trávě téměř zrácejí. Několik metrů od kořisti se pak vymrští a blsekurychlým skokem ji polapí. Útok vedou odzadu nebo ze strany, menší zvířata usmrcují hryznutím do týla, větším pak prokousnou a roztrhnou hrdlo. Přestože tygr dokáže na krátkou vzdálenost vyvinout velkou rychlost, zdravá rychlonohá zvířata, jako jsou jeleni, mu většinou uniknou. Tygr upřednostňuje většinou divokou zvěř, ale nepohrdne ani drobnými živočichy, jako jsou žáby, myši a ptáci. Loví hlavně gaury (divoký skot), buvoly nebo divoká prasata. Napadá raději mladá nebo stará a nemocná zvířata, která zpravidla nekladou takový odpor.

Rozmnožuje se během jarních měsíců. Samec vyhledává samici v jejím teritoriu a zůstává s ní 20 - 80 dní. Po spáření se samec vrací na své území. Asi po 15 týdnech březosti si tygřice najde ukryté místo pro doupě (skalní dutiny nebo pod vývraty stromů), vystele je svými chlupy a vrhne 2 - 4, výjimečněně 6 mláďat. Ta jsou prvních 10 dnů slepá a mají už jemný a pruhovaný kožíšek. Mléko sají si 8 týdnů a pak jim tygřice začne přinášet malé kousky kořisti. Ve stáří 21 měsíců se už mladí tygři mohou vydat na lov sami.

Nejčastěji z tygrů na člověka útočí bengálští tygři. Počet obětí jediného zabijáka dosahuje několika set, slavná champawatská tygřice sežrala v Bengálsku 430 lidí, z nichž 234 ulovila během pouhých čtyř let. Při střetu s tygrem platí: neutíkat, nekrčit se ani si nehrát na mrtvého - jinak v mžiku ucítíte na krku smrtelné zahryznutí. Zůstaňte na místě, máchejte rukama a křičte. Pokud máte na sobě kabát, roztáhněte ho, budete vypadat větší. A když tygr zaútočí, udeřte ho do očí. Panický běh nemá význam - tygr dokáže běžet rychlostí až 56 km za hodinu, zatímco nejrychlejší člověk nepřesáhl rychlost 28 km za hodinu. Tygr je zvíře nepředstavitelné síly. Jednou byl viděn dospělý jedinec, jak táhne mrtvolu gaura, se kterým nedokázalo hnout 13 mužů. Jelikož gaur váží přes jednu tunu, táhl tak tygr pětinásobek svojí vlastní váhy.