Dopis školního kaplana

Vážený otče, pane kardinále Dominiku Duko,
 
obracím se na vás se stanoviskem, jakožto školního kaplana Veselé Školy. Vzhledem k tomu, že jsem nebyl ani informován panem biskupem Malým, ani školským odborem AP o jejich záměru odvolat paní ředitelku Válkovou a dodnes mě nikdo v této záležitosti neoslovil, dovoluji si vyjádřit Vám svůj názor. O celé akci jsem se jako ostatní dozvěděl, až když bylo odvolání předáno paní ředitelce.
Na prvním místě s tímto odvoláním nesouhlasím!
 
- forma a způsob odvolání je nejen neprofesionální, ale také urážející lidskou důstojnost.
- argumenty zmatečné a nepodstatné, nic proti mravům, či překročení zákona.
- k dnešnímu dni rodiče, kteří s důvěrou svěřili své děti církevní škole, pro její originalitu a laskavou péči i vzdělavání, jsou na pokraji krize víry a důvěry vůči církvi.
- znehodnocení práce nejen paní ředitelky, ale také celého pedagogického sboru.
- dojde-li k odvolání paní ředitelky, většinová část pedagogického sboru opustí školu, protože jako tým pracují na díle, které bude násilně ukončeno.
- škola, protože je vedena z části konvertity se usiluje o evangelizaci a předávání duchovních hodnot né asi úplně podle představ někoho jiného, proto se tímto ocitá na černé listině.
- návrhy paní ředitelky, (možnost zařazení jako soukromá škola) byly předloženy na zvážení autoritám, které i z nich učinily strašáka odklonu od církve.
- nabidky pracovníků školského odboru na místo ředitele Veselé školy s možností získat budovy na Praze 1 pro řešení s místem pro jiné školy je absurdní.
 
Z tohoto důvodu se na Vás jakožto nejvyšší autoritu vážený pane kardinále obracím a prosím vás nedopusťte průchod této nespravedlnosti. Spoléhám na Vaší moudrost a radu lidí, kterým skutečně jde o církevní školy, učitele, rodiče a především děti. 
Zdůrazňuji, kolik křtů, prvních svatých přijímání, konverzí nejen dětí, ale i rodičů a často pedagogů. Letos jste přijal jednoho z nich do katechumenátu.
Váš krok, který je jejich poslední šancí po dnešním "jednání" se školským odborem AP, bude rozhodující i určující.
 
V případě, že školský odbor prosadí odvolání paní ředitelky, odejde část pedagogického sboru, podám i já svou rezignaci po 12 létech jako školní kaplan, neboť mé místo je budovat, nikoliv ničit, či spolupracovat s těmi, kterým nejde o Krista a lidi, jakožto to nejpodstatnější, co jsem vnímal v mém poslání školního kaplana.
 
V úctě ThLic. Norbert František Vehovský O. Praem.
školní kaplan Veselé školy