Zápis z mimořádné porady učitelů 25. 6. 2018

Dne 25. 6. 2018 se sešla mimořádná pedagogická rada Veselé školy, která prodiskutovala situaci kolem odvolání paní ředitelky Jany Válkové. Z rady vyplynulo, že část učitelů se v úterý 26. 6. 2018 postará o chod školy a druhá část půjde k jednání s panem biskupem Malým. Jednání se bude týkat žádosti o zrušení odvolání ředitelky.

Odvolání ředitelky je pro učitele krok znemožňující fungování školy v duchu jejího dosavadního úspěšného působení. Důvody k našim obavám vypisujeme v petici učitelů ze dne 22. 6. 2018.

Budeme prosit o písemné vyjádření týž den do 16:00, abychom mohli zajistit péči o svěřené děti, informovat děti a rodiče, kteří situaci velmi aktivně sledují a řeší. Následující kroky budou záviset od výsledku jednání.

 

Alena Brožová, zástupkyně

David Válka, zástupce

učitelé:

Hübnerová Benedicta

Frassová Pavla

Vehovský Norbert

Jeřábek Martin

Králíková Tereza

Machová Kateřina

Mojžíš Pavel

Pecharová Lenka

Pecharová Klára

Prokopius Martin

Rálková Jana

Vehovská Anna

Petr Válka

Kozáková Anna

Šváb Václav

Roušar Martin

Milota Jiří

Látal Ivan

Martišková Marie

Rálková Anna