Dopis zaměstnanců Veselé školy

             Vaše Eminence, vážený pane kardinále, 

jako učitelé a zaměstnanci Veselé školy, zřizované Arcibiskupstvím pražským, se ostře ohrazujeme proti odvolání ředitelky školy, paní Mgr. Jany Válkové, biskupem Václavem Malým dne 22.6. 2018.

 

Prohlašujeme, že:

1) neexistuje reálný a pádný důvod k odvolání, protože škola pod vedením Jany Válkové dlouhodobě vykazuje příznivý vývoj, vize a je garantem vysoce profesionální práce s dětmi, jak lze

prokazatelně zjistit z každoročních výročních zpráv školy, četných pochvalných vyjádření rodičů, mimořádných úspěšných vzdělávacích i uměleckých aktivit, které škola pravidelně vykazuje a zvláště ze spokojenosti dětí, které rády do školy chodí a vzdělávají se zde.

2) naše škola dlouhodobě pracuje na rozvoji nejen své interní koncepce, ale zamýšlí se i nad budoucností církevních škol a jejich oprávněném místu v našem školském systému. Náš tým vytvořil „Návrh koncepce církevních škol“, kterou jsme i Vám osobně předali při Vaší návštěvě ve Veselé škole dne 21.9.2017.

3)naše škola nabízí rodinné, přátelské a podporující prostředí, které kontinuálně vytváří komunitu dětí i rodičů, založenou na zásadách křesťanské víry, uplatňující křesťanské zásady a hodnoty evangelia, každodenně žitého a připomínaného. Zároveň se stala trvalým útočištěm mnoha dětí s nejrůznější škálou podpůrných opatření, kterým nedokázalo trvale pomoci klasické státní i speciální školství. Takový přístup, jakož i spojení ZŠ a ZUŠ, je v současném školství a společnosti mimořádný a stále více vyhledávaný, o čemž svědčí zájem o školu, který vysoce převyšuje její kapacitu.

 

    Žádáme Vás proto o změnu stanoviska jako zřizovatele a o zrušení rozhodnutí odvolání paní ředitelky Mgr. Jany Válkové. Jako učitelé nemůžeme být loajální ke zřizovateli, který jedná tímto nekorektním a nekompetentním způsobem, vyvíjí pouze opakovanou kontrolní činnost, bez sdělení vizí, které jako zřizovatel má.

    Požadujeme také prošetření a kontrolu práce Referátu církevního školství AP pod vedením biskupa Václava Malého a Mgr. Moniky Vagenknechtové.

    Žádáme, aby nebyla naše mnohaletá práce znehodnocována nekoncepčními kroky těchto pracovníků. Považujeme odvolání ředitelky za nesprávné a nespravedlivé.

 

V Praze dne 23.6.2018                         Za učitele a zaměstnance Veselé školy:

                                                             Mgr. Alena Brožová, zástupkyně

                                                             Mgr. David Válka, zástupce

                                                             ThLic. Norbert František Vehovský O. Praem. - školní kaplan

                                                              Mgr. Martin Prokopius, výchovný poradce

                                                              Ing. Petr Válka

                                                              Mgr. Lenka Pecharová

                                                              Mgr. Tereza Králíková

                                                              Bc. Klára Pecharová

                                                              Edita Brožová

                                                              Regina Nováková

                                                              Jana Rálková

                                                              Martin Roušar

                                                              Mgr. Kateřina Machová

                                                              Ivan Látal

                                                              Miloš Zahradník

                                                              Lukáš Červený

                                                              Markéta Sedelmayerová

                                                              Pavla Frassová

                                                              Mgr. Jaroslava Tomková  

                                                              Anna Vehovská. -  a ostatní zaměstnanci a učitelé ZŠ a ZUŠ