Duchovně-pastorační plán

Tento duchovně-pastorační plán zahrnuje aktivity směřující k žákům, pedagogům a rodičům.

Hlavní cíle

 • Reflektovat průběh liturgického roku a vést žáky k vnímání souvislostí mezi kalendářním a liturgickým rokem, mezi lidským životem a Boží přítomností. Vnímat bohatství, smysl a vzájemnou propojenost běhu kalendářního roku s liturgickým. Vnímat velikost a hodnotu člověka, lidskost a velikost Boha „v čase“.

 • Utvářet vztah k duchovním a křesťanským hodnotám, porozumět některým tradicím.

 • Podpořit klima a atmosféru školy, podpořit kulturu a kvalitu školy, vzájemné vztahy společenství, ale i rozvoj osobnosti každého žáka.

 • Vytvářet rozměr a přesah církevní školy.

Pravidelné aktivity

 • Součástí vzdělávání je výuka náboženství jako povinného předmětu v každém ročníku. Je součástí školního vzdělávacího programu.
 • Škola má ustanoveného školního kaplana, který zde působí, je k dispozici žákům, zaměstnancům, rodičům, spolupracuje s vedením školy, pedagogy, účastní se pedagogických rad. Nabízí svátostnou pastorační službu. Působí i jako pedagog. Je vždy přítomen po mši svaté ve škole, školní družině, školním klubu a je k dispozici k případným rozhovorům, žádostem o přijetí svátostí apod. Individuálně je možné se s ním domluvit i v jiném čase. Vede výuku náboženství napříč ročníky. Spolu se sr. Benedictou, paními učitelkami Annou Vehovskou a Lenkou Pecharovou a panem učitelem Jeřábkem realizují tzv. ranní zpívání. Dle potřeby a domluvy je zapojen i do dalších aktivit a projektů školy.
 • Každé ráno na každém stupni zvlášť probíhá tzv. ranní zpívání. Žáci se společně sejdou a prostřednictvím různých témat, příběhů a úvah k zamyšlení jsou jim přibližovány křesťanské i obecně lidské hodnoty. Na 1. stupni je toto spojeno i se zpěvem písní.
 • 1x za měsíc je mše svatá pro 1. stupeň ve školní kapli či kostele v blízkém okolí.
 • 1x za měsíc je mše svatá pro 2. stupeň ve školní kapli či kostele v blízkém okolí.
 • V postní době budou mít zaměstnanci školy možnost prožití duchovní obnovy v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí pod patronací otců dominikánů.
 • 1x za rok proběhne duchovní obnova pro skupinky našich žáků rozdělené podle věku. Žáci budou moci strávit den v klášteře, čekají je hry, rozhovory i slovo s duchovním rozměrem a k dispozici jim budou členové dominikánské rodiny v rolích kazatelů i naslouchajících a vstřícných uší a srdcí.

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít