Duchovně-pastorační plán

Tento duchovně-pastorační plán zahrnuje aktivity směřující k žákům, pedagogům a rodičům ve školním roce 2019/2020.

Hlavní cíle

  • Reflektovat průběh liturgického roku a vést žáky k vnímání souvislostí mezi kalendářním a liturgickým rokem, mezi lidským životem a Boží přítomností. Vnímat bohatství, smysl a vzájemnou propojenost běhu kalendářního roku s liturgickým. Vnímat velikost a hodnotu člověka, lidskost a velikost Boha „v čase“.

  • Utvářet vztah k duchovním a křesťanským hodnotám, porozumět některým tradicím.

  • Podpořit klima a atmosféru školy, podpořit kulturu a kvalitu školy, vzájemné vztahy společenství, ale i rozvoj osobnosti každého žáka.

  • Vytvářet rozměr a přesah církevní školy.

Pravidelné aktivity

- Součástí vzdělávání je výuka náboženství jako povinného předmětu v každém ročníku. Je součástí školního vzdělávacího programu.

- Škola má ustanoveného školního kaplana, který zde působí, je k dispozici žákům, zaměstnancům, rodičům, spolupracuje s vedením školy, pedagogy, účastní se pedagogických rad. Nabízí svátostnou pastorační službu. Působí i jako pedagog. Je vždy přítomen po mši svaté ve škole, školní družině, školním klubu a je k dispozici k případným rozhovorům, žádostem o přijetí svátostí apod. Individuálně je možné se s ním domluvit i v jiném čase. Vede výuku náboženství napříč ročníky. Spolu se sr. Benedictou, paními učitelkami Annou Vehovskou a Lenkou Pecharovou a panem učitelem Jeřábkem realizují tzv. ranní zpívání. Dle potřeby a domluvy je zapojen i do dalších aktivit a projektů školy.

- Každé ráno na každém stupni zvlášť probíhá tzv. ranní zpívání. Žáci se společně sejdou a prostřednictvím různých témat, příběhů a úvah k zamyšlení jsou jim přibližovány křesťanské i obecně lidské hodnoty. Na 1. stupni je toto spojeno i se zpěvem písní.

- 1x za měsíc je mše svatá pro 1. stupeň ve školní kapli.

- 1x za měsíc je mše svatá pro 2. stupeň ve školní kapli.

- V postní době budou mít zaměstnanci školy možnost prožití duchovní obnovy v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí pod patronací otců dominikánů.

- 1x za rok proběhne duchovní obnova pro skupinky našich žáků rozdělené podle věku. Žáci budou moci strávit den v klášteře, čekají je hry, rozhovory i slovo s duchovním rozměrem a k dispozici jim budou členové dominikánské rodiny v rolích kazatelů i naslouchajících a vstřícných uší a srdcí.

Aktivity spojené s kalendářním a liturgickým rokem

- 16.9.2019 Svátek sv. Ludmily – Den církevního školství. Oslavíme spolu s panem biskupem Malým v klášterním kostele bratří kapucínů na náměstí Republiky. Po mši svaté nás čekají besedy s panem biskupem moderované panem kaplanem.

- 28.9.2019 Svátek sv. Václava – inspiruje k účasti na výtvarné soutěži vypsané ekumenickou radou církví, která pod názvem Modlitba za domov s letošním podtitulem Patříme k sobě proběhne v termínu od slavnosti sv. Václava po svátek vzniku republiky. Škola se chystá hostit výstavu po nějaký čas ve svých prostorách. V rámci této soutěže se za námi vydá i ČT.

- 4.10.2019 Den Stvoření aneb oslava svátku sv. Františka. Proběhne formou mše svaté dedikované tomuto světci propojujícímu zdánlivě nesourodé. Pan kaplan okomentuje život sv. Františka a promluví i o tvoření společenství.

- Ve dnech 15. - 17.10.2019 žáci dvou nejvyšších ročníků absolvují duchovní a seznamovací výpravu ke kořenům přemyslovské dynastie i naší státnosti. V rámci tohoto třídenního intenzivního prožívání se sblíží s kaplanem, zažijí pobyt v opravdovém klášteře i setkání s klauzurovanými mniškami a nocleh v prostorách ze 13. století včetně noční mše svaté a duchovní pouti po kostelech a kaplích královského města Znojma (nejstarší rotundou sv. Kateřiny se celý projekt napojí na téma Přemyslovci v našich zemích).

- 1.11.2019 Pamatujeme a modlíme se za zemřelé. V rámci ranního zpívání si projdeme prvními listopadovými dny nejdříve v duchu slavnosti všech svatých, která propojuje zemi s nebem a dokazuje, že láska nekončí smrtí. Poté budeme v rámci ranních zamyšlení pozváni k společné modlitbě za zemřelé i ke vzpomínce na ně.

- 11.11.2019 Oslava svátku sv. Martina – procesí a pouť ke sv. Martinu ve zdi proslulému nejen patronem, který se uměl dělit, ale i prvním přijímáním laiků pod obojí způsobou; střed města projdeme s lampiony a u sv. Martina nás čeká školní hudba, sladkosti i duchovní slovo pana pastora Pechara.

- 29.11.2019 Dopolední zahájení adventu u sv. Jiljí, požehnáme adventní věnec, naučíme se rorátní zpěv a prožijeme společně mši svatou; zeptáme se na slavení adventního času dřív. Vzpomeneme si společně na adventní postavy a zvyky, které provází toto období.

- 5.12.2019 Svátek sv. Mikuláše – žáci 2. stupně pod vedením otce Jindřicha připraví program pro žáky 1. stupně – proběhne klasické lidové obchůzkové drama s knihou dobra a zla a sladkostmi.

- 10.12.2019 Proběhnou adventně-vánoční trhy s klasickým prodejem výrobků žáků i tradičním koncertem ZUŠ. Tentokrát však v prostorách kláštera u sv. Jiljí. Zalidníme nejen ambit, ale také barokní refektář a na místním pódiu předvedeme pásmo se zpěvy adventu a Vánoc. Akce proběhne odpoledne od 15:00 do 18:00 hodin.

- 20.12.2019 Vánoční besídka. Každá třída si připraví něco pro Ježíška a spolužáky z ostatních tříd. Obdarujeme se vzájemně drobnými dárky. Žádný žák nebude zapomenut.

- 9.1.2020 Tříkrálové požehnání - ve čtvrtek požehnají škole tři králové pod vedením otce Jindřicha. Budou označeny dveře, ke stropu všech školních prostor vystoupí vonný kouř a naše modlitba a vše bude očištěno a požehnáno svěcenou vodou.

- 26.2.2020 Popeleční středa – zahájení postní doby komentovanou mší svatou a udílením popelce.

- Během postu vyrazíme na petřínskou křížovou cestu s žáky 2. stupně; žáci 1. stupně absolvují křížovou cestu s živými obrazy tamtéž.

- 6.4. - 8.4.2020 Svatý týden ve škole – ve středu Svatého týdne si společně přečteme dramatický pašijový příběh doplněný živými obrazy.

- 7.5.2020 Připomeneme si Den matek a zazpíváme maminkám na 1. stupni k svátku; zpívání bude spojeno s mariánskou promluvou, tzv. májovou.

- 29.5.2020 (pátek před slavností) Seslání Ducha svatého prožijeme na školní mši u kapucínů. Součástí bude také v dominikánském řádě obvyklé žehnání růží jako symbolu darů Ducha svatého. Na konci mše svaté každý učitel dostane jeden květ s lístkem upomínajícím na konkrétní dar Ducha svatého jako inspiraci i výzvu pro další působení.

- Pokud se bude chtít někdo z žáků či učitelů připravovat na přijetí svátostí (křest, 1. sv. přijímání), může docházet na přípravu po dohodě s kaplanem školy. Příprava vyvrcholí slavností sv. Jana 24.6.2020 mší svatou, při níž budou svátosti uděleny.

- Instalujeme schránku důvěry s dotazy na kaplana, učitele či pí ředitelku.

- 1x za měsíc přijde pan kaplan na pedagogickou radu – náplní takového setkání bude: duchovní slovo, společné duchovní besedy, společné přemýšlení nad tématy týkající se duchovního světa a naší práce (př. co dělá církevní školu církevní), výprava za nějakou sakrální památkou z našeho okolí či návštěva výstavy s duchovním kontextem pod vedením školního kaplana či sr. Benedicty nebo učitele, který prorozjímal a sdílí své duchovní prožitky s ostatními.

- V rámci sdílení víry a křesťanských hodnot vůbec se naše kaple zapojí do Noci kostelů. Průvodci budou sami učitelé.

 

Zpracovali:

Mgr. Ing. Ivana Poláčková
Mgr. Benedicta Hübnerová OP
Mgr. Jindřich Poláček OP
za spolupráce dalších učitelů

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít